Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dokumenty strategiczne

Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014 - 2024

Raporty o stanie miasta

Debata na temat Raportu o Stanie Gminy Miejskiej Człuchów w roku 2021

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Człuchów przedłożył dnia 11 kwietnia 2022r. Radzie Miejskiej w Człuchowie raport o stanie Gminy Miejskiej Człuchów w roku 2021. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego.

Przywołane wyżej przepisy stanowią m.in., że w debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest do złożenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób.

Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Miejsce złożenia zgłoszenia Urząd Miejski w Człuchowie, aleja Wojska Polskiego 1 biuro Rady Miejskiej pokój nr 14 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, e-PUAP.

Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja – 26 kwietnia 2022r. godz. 12.oo, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Debata na temat Raportu o Stanie Gminy Miejskiej Człuchów w roku 2020

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Człuchów przedłożył dnia 31 marca 2021r. Radzie Miejskiej w Człuchowie Raport o stanie Gminy Miejskiej Człuchów w roku 2020. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego.

Przywołane wyżej przepisy stanowią m.in., że w debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest do złożenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Człuchowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób.

Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Miejsce złożenia zgłoszenia:

Urząd Miejski w Człuchowie,

aleja Wojska Polskiego 1 biuro Rady Miejskiej pokój nr 14

lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, e-PUAP.

Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja – 19 kwietnia 2021r. godz. 13.oo, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Gminny Program Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów

Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Człuchów na lata 2018-2032

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020

Program Aktywizacji i Integracji Seniorów Miasta Człuchowa na lata 2015 - 2020

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
23 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
23 mar 2021, godz. 09:31

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
12 kwi 2022, godz. 15:22