Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia o wartości poniżej progu stosowania ustawy pzp


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Rozeznanie ryku - 31.03.2022 - (artykuł stracił ważność) 2022-03-31 14:52:34
Rozeznanie rynku - 07.03.2022 - (artykuł stracił ważność) 2022-03-07 13:16:46
"Wykonanie terenu rekreacyjnego przy budynku ul. Traugutta 9 w Człuchowie z nasadzeniem niskich partii zieleni" realizowanego w ramach projektu "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego lata 2014-2020. - (artykuł stracił ważność) 2021-10-25 10:08:16
"Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Szczecińskiej w Człuchów" - (artykuł stracił ważność) 2020-10-16 11:21:02
Wymiana nawierzchni osiedlowego boiska sportowego na terenie os. Wazów w Człuchowie oraz wymiana ławek parkowych przy klatkach schodowych budynków 2-7 i zamontowanie stojaków na rowery przy budynkach 2-7 realizowane w ramach projektu Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego lata 2014-2020. 2020-07-23 16:21:21
Wymiana nawierzchni zatoki postojowej i drogi dojazdowej w rejonie ściany szczytowej budynku nr 1 os. Piastowskiego w Człuchowie z wykonaniem chodnika wzdłuż drogi i dodatkowych miejsc postojowych oraz wymiana ławek parkowych przy klatkach schodowych i montaż stojaków rowerowych realizowany w ramach projektu Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego l - (artykuł stracił ważność) 2020-07-23 16:17:05
Budowa wybiegu dla psów "Szczęśliwy pies" przy stadionie miejskim w Człuchowie 2020-03-12 13:17:18
Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Człuchów w 2020 r. 2019-11-29 14:33:36
Utrzymanie czystości w budynku biurowym Urzędu Miejskiego w Człuchowie w 2020 r. 2019-11-13 14:59:03
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej projektu pn. "Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2019-11-08 13:59:30
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych dotyczących projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie" dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - (artykuł stracił ważność) 2019-11-08 13:58:44
Modernizacja sekretariatu Burmistrza Miasta Człuchów 2019-10-18 13:22:59
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby utworzenia "Centrum Rodzin" wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku MDK realizowana w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie"" 2019-10-16 15:05:42
Siłownia plenerowa - os. Wazów oraz zestaw trwałych urządzeń sprawnościowych do ćwiczeń rekreacyjnych na zewnątrz - w parku przy ul. Kościelnej 2018-08-01 12:55:15
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej ,w ramach postępowania "Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie miasta Człuchowa w ramach projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów - Część I, II i III" 2018-07-12 14:46:51
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjnychw ramach projektu pn "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów" 2018-06-22 09:50:53
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu "Modernizacja oświetleniazewnętrznego na energooszczędne" 2018-06-05 13:37:14
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjnych w ramach projektu pn. "Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na tenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.1.2 Transport miejski Osi Priorytetowej 9 Mobilność 2018-05-29 16:30:56
"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zadania: "Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego." Część III - Remont ul. Dworcowej i ul. Kraszewskiego w Człuchowie? branża drogowa." 2018-04-04 14:53:04
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, w ramach postępowania "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, dzi 2018-03-01 15:24:16
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej ,w ramach postępowania - "Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego." Część 2. Budowa ścieżek rowerowych na trasie ulic Jeziorna-Kusocińskiego, remont nawierzchni nieutwardzonej ul. Jeziorna, remont drogi ul. Kusocińskiego oraz budowa oświe 2018-03-01 15:20:13
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, w ramach postępowania - "Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego." Część 1. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na trasie od ul. Łąkowej do ul. Jacka i Agatki oraz budowa oświetlenia. - branża elektryczna. 2018-03-01 15:18:30
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, w ramach postępowania: "Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego." Część 1. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na trasie od ul. Łąkowej do ul. Jacka i Agatki oraz budowa oświetlenia. - branża drogowa. 2018-03-01 15:14:47
Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt 8 - "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Królewskiej w Człuchowie" 2017-11-23 13:58:29
ZAMÓWNIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ 2021-01-29 13:56:41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
23 lis 2017

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
23 lis 2017, godz. 13:58

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu

Data aktualizacji:
23 lis 2017, godz. 13:58