Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Referat Ochrony Środowiska


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu zamkniętymi składowiskami odpadów oraz prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie 2022-02-11 09:54:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu cmentarzem komunalnym w Człuchowie 2022-02-11 09:52:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu terenów zieleni gminnej i zadrzewień 2022-02-11 09:50:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenach publicznych miasta Człuchów 2022-02-11 09:45:34
OBWIESZCZENIE NR 0050.11.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2022 roku 2022-01-31 09:40:17
OBWIESZCZENIE NR 0050.11.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2022 roku 2022-01-31 09:38:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Szkolnej w Człuchowie, oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 2022-01-14 13:46:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarzdzenia nr 0050.129.2020 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegajacego na utrzymaniu terenów zieleni gminnej i zadrzewień 2021-12-30 12:22:01