Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. 2022-02-11 10:00:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2022 z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytej nieruchomości przyległej 2022-02-11 09:57:40
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu zamkniętymi składowiskami odpadów oraz prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie 2022-02-11 09:54:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu cmentarzem komunalnym w Człuchowie 2022-02-11 09:52:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu terenów zieleni gminnej i zadrzewień 2022-02-11 09:50:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenach publicznych miasta Człuchów 2022-02-11 09:45:34
ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów w roku szkolnym 2022/2023 2022-02-08 09:37:25
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Zbożowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2022-02-08 09:36:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-02-02 14:20:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-02-02 14:16:12
ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. 2022-02-02 14:15:09
OBWIESZCZENIE NR 0050.11.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2022 roku 2022-01-31 09:38:42
ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.96.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej Drużyny Wykrywania i Alarmowania Systemu wykrywania i alarmowania (SWA) 2022-01-27 14:01:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projeku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. Utworzenie 2 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na plaży OSiR w Człuchowie 2022-01-21 10:46:07
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. 2022-01-18 14:48:40
ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-01-18 14:42:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-01-18 14:41:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego i ustalania prawa do tego dodatku 2022-01-18 14:40:12
ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń od sygnalisty, działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń 2022-01-18 14:36:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie w 2022 roku 2022-01-04 13:59:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.174.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie 2022-01-04 13:57:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Miejskiej Człuchów w 2022 r. 2021-12-31 10:02:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego lokalu z zasobu Gminy Miejskiej Człuchów 2021-12-31 10:00:58
Zarządzenie nr 0050.167.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych 2021-12-30 12:30:20
Zarządzeni nr 0050.166.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych 2021-12-30 12:27:05
ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. 2021-12-30 11:49:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych 2021-12-28 09:19:23
ZARZĄDZENIE NR 00.50.159.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-12-27 11:47:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Miejskiej Człuchów 2021-12-27 11:45:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych 2021-12-27 11:38:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-12-23 11:55:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-12-23 11:49:28
ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-12-22 12:15:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-12-22 11:59:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, położonego w Człuchowie przy ulicy Sobieskiego 8/21, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-12-21 11:36:42
ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania procedury przyjmowania zgłoszeń od sygnalisty, działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń 2021-12-21 11:34:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zimowym utrzymaniu dróg, chodników, placów, parkingów oraz posesji stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów na terenie miasta Człuchów 2021-12-21 11:31:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2021-12-06 16:10:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2021-12-06 16:10:11
ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-11-26 12:38:17
ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, położonego w Człuchowie na osiedlu Witosa nr 18/3, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-11-26 12:36:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomosci zabudowanej budynkiem usługowym, stanowiacej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-11-26 12:34:56
Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2021-11-19 10:52:23
OBWIESZCZENIE NR 0050.144.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2021-11-19 10:48:41
ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 66/2008 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie: powołania Komisji celem przejęcia opuszczonych komunalnych lokali mieszkalnych 2021-11-15 11:54:25
ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów 2021-11-15 11:52:32
ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.43.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2021-11-15 11:50:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Człuchów oraz zasad przyznawania nagród kierownikom 2021-11-15 11:46:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-11-09 12:49:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2021-11-09 09:50:38
Zarządzenie Nr 0050.135.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wniesienia aportu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku 2021-11-05 12:01:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" 2021-11-03 07:41:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-10-28 14:07:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-10-28 14:05:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-10-25 15:59:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 października 2021 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości, położonych w Człuchowie przy ulicy Magnoliowej, z przeznaczeniem na cel publiczny 2021-10-15 09:31:12
ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 września 2021 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów przeznaczonych do użyczenia 2021-09-17 11:08:34
ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2021-09-15 08:43:55
brak tytułu 2021-09-15 08:24:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2022 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych 2021-09-15 08:22:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 września 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 130/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 września 2011 roku w sprawie nie pobierania podatku od towarów i usług przy sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych w drodze bezprzetargowej 2021-09-09 15:22:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 września 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.105.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i zarządzenia Nr 0050.106.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych 2021-09-09 15:21:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 września 2021 r. w sprawie: nabycia poprzez zawarcie umowy przekazania nieruchomości położonych w Człuchowie przy ulicach Motocrossowej i Pszenicznej na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów, z przeznaczeniem na cel publiczny 2021-09-09 15:20:29
ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych 2021-09-09 15:14:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych 2021-09-09 15:13:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-08-31 10:33:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-08-31 10:32:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości położonej przy ulicy Towarowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cel publiczny 2021-08-30 09:48:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości, położonych w Człuchowie przy ulicach Magnoliowej i Traugutta, stanowiących własność osób prywatnych, z przeznaczeniem na cel publiczny 2021-08-27 13:38:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. p.n. "Zielona zdrowa sobota" 2021-08-27 10:08:10
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Człuchowie przy ulicy Średniej nr 12a, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych 2021-08-27 09:32:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytej nieruchomości przyległej 2021-08-26 11:52:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytej nieruchomości przyległej 2021-08-26 11:51:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. pn. "Zielona zdrowa sobota" 2021-08-25 11:42:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt muralu ściennego 2021-08-20 14:00:17
ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2021-08-10 13:21:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-08-10 11:36:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-08-10 11:35:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. pn. "Zielona zdrowa sobota" 2021-07-30 12:22:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. pn. "Zielona zdrowa sobota" 2021-07-29 14:36:51
ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-07-23 14:10:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-07-23 14:09:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2021 2021-07-21 12:37:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2021 2021-07-21 12:35:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów 2021-07-21 10:37:54
Ogłoszenie Nr 0050.87.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożónej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-07-13 11:55:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonej w Człuchowie przy ulicy Średniej nr 12a 2021-07-12 11:08:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-07-12 11:02:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-07-12 10:58:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-07-05 10:36:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-07-05 10:34:58
Zarządzenie nr 0050.79.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-07-05 09:03:23
Zarządzenie nr 0050.78.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-07-05 09:01:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych 2021-07-02 13:15:28
ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów 2021-07-02 10:05:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2021 2021-06-29 10:46:55
OGŁOSZENIE NR 0050.74.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-06-25 07:39:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów, tj.: działki położonej w Człuchowie przy ulicy Zbożowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz działki położonej w Człuchowie przy ulicy Żytniej w formie przetargu ustnego ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych 2021-06-17 07:45:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na wydzierżawianie nieruchomości gminy 2021-06-16 08:27:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji 2021-06-11 13:44:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr 24/2009 Burmistrza Miasta Człuchowa dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2021-06-01 13:30:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji 2021-05-31 13:59:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji 2021-05-17 10:40:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ?KASZTAN 2021? 2021-05-13 12:03:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji 2021-05-06 11:48:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-05-04 14:28:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-05-04 14:26:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 2021-04-22 13:30:25
Zarządzenie Nr 0050.49.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie przekzania dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na modernizację budynku Domu Sportowca przy ulicy Szkolnej 1 w Człuchowie 2021-04-22 09:38:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów 2021-04-22 09:36:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2021 2021-04-21 14:00:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Człuchowie za 2020 rok 2021-04-16 13:28:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie za 2020 rok 2021-04-16 13:26:43
ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania małych dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów 2021-04-15 12:47:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Człuchowskiego oraz własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Człuchowskiego 2021-04-09 13:46:19
ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemców, położonego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 31/3, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-04-09 13:45:47
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytej nieruchomości przyległej 2021-04-09 13:45:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicach Zbożowej i Kamiennej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-04-09 13:44:05
ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie: zmiany umowy o przedłużenie prawa użytkowania wieczystego i zmianę sposobu korzystania z gruntu w części dotyczącej terminu zabudowy nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste 2021-04-09 13:43:11
ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2021 2021-04-02 12:30:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2021 2021-04-02 12:29:50
Sparta Sport Squad Człuchów - zadanie publiczne pn. ?Mistrzowie akrobatyki? w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz na realizację zadania "Obóz akrobatyczny - wakacje 2021" z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, w tym szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka 2021-04-02 10:12:54
OGŁOSZENIE NR 0050.43.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-04-02 10:07:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW Z DNIA 31 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE PRZEKAZANIA DOTACJI DLA OŚRDOKA SPORTU I REKREACJI W CZŁUCHOWIE NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU DOMU SPORTOWCA PRZY ULICY SZKOLNEJ 1 W CZŁUCHOWIE 2021-04-01 09:27:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2021-03-26 12:40:34
ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie 2021-03-15 10:43:17
Zarządzenie Nr 0050.81.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie 2021-03-15 10:41:12
Zarządzenie Nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie 2021-03-15 10:39:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2021 2021-03-11 12:07:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2020 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2020 2021-03-01 15:13:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 rok 2021-03-01 15:12:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2020 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2020 2021-03-01 15:11:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 rok 2021-03-01 15:10:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2021-02-23 13:25:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Miejskiej Człuchów 2021-02-17 08:53:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2021 2021-02-17 08:52:48
Informacja o wynikach przetargu z dnia 9 lutego 2021 r. 2021-02-17 08:37:07
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu cmentarzem komunalnym w Człuchowie 2021-02-03 13:12:40
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu zamkniętymi składowiskami odpadów oraz prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie 2021-02-03 13:04:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2021R. BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenach publicznych miasta Człuchów 2021-02-03 12:58:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Zbożowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-01-29 11:22:25
ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zbycia w drodze zamiany, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Szczecińskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów w zamian za grunty przeznaczone na cele publiczne 2021-01-29 11:20:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. 2021-01-27 14:08:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian składu i reprezentacji podmiotów w Komitecie Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2021-01-27 11:35:56
ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu terenów zieleni gminej i zadrzewień 2021-01-27 11:31:06
OBWIESZCZENIE NR 0050.17.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2021 roku 2021-01-27 11:19:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie. 2021-01-25 09:13:08
Zgodnie z art.46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza podstawową kwotę dotacji dla placówek niepublicznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 powyższej ustawy-na rok 2021-stan na styczeń 2021 2021-01-20 10:16:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2021-01-19 08:17:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2021-01-19 08:17:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. 2021-01-18 15:54:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Człuchów na lata 2021 - 2025" 2021-01-13 14:57:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Człuchów na lata 2021 - 2025" 2021-01-13 14:55:51
ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2021 rok 2021-01-13 14:47:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Człuchowie 2021-01-13 14:44:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-01-13 14:43:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Miejskiej Człuchów w 2021 r. 2021-01-13 14:42:00
Zarządzenie Nr 0050_125_2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawęnieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-01-13 14:39:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2021-01-13 07:43:47
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych 2021-01-13 07:42:53
Zarządzenie Nr 0050.126.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Miejskiej Człuchów 2021-01-07 10:56:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-01-07 10:45:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-01-07 10:43:55
Zarządzenie Nr 0050.128.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania placów zabaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Pomorzanka" w Człuchowie 2020-12-31 13:12:19
Zarządzenie Nr 0050.121.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchmości na rzecz użytkowników wieczystych 2020-12-31 13:10:07
Zarządzenie Nr 0050.120.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytej nieruchomości przyległej 2020-12-31 13:00:55
Zarządzenie Nr 0050.119.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonych w Człuchowie przy ulicy Słowackiego nr 14/2 i osiedlu Piastowskim nr 5/41, na rzecz najemców 2020-12-31 12:57:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie 2020-12-30 14:51:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-12-28 09:20:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-12-28 09:19:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert 2020-12-23 11:23:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na rok 2021 2020-12-16 10:33:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-12-16 10:32:43
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2020R. BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Człuchowie 2020-12-02 13:44:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Miejskiej Człuchów 2020-11-30 15:35:08
ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-11-30 15:34:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-11-30 15:33:41
Zarządzenie Nr 0050.103.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 października 2020 r w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Miejskiej Człuchów 2020-11-24 14:09:43
Zarządzenie Nr 0050.104.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 2 listopada 2020 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2020 oraz powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 2020-11-24 11:10:34
Zarządzenie Nr 0050.105.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 2 listopada 2020 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych 2020-11-24 11:09:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-11-17 14:59:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-11-17 14:57:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2020-11-17 10:28:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-10-29 14:20:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.43.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2020-10-26 12:12:56
ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2020-10-26 12:12:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.89.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-10-20 11:23:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 października 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownic Działu Świadczeń RodzinnychMiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do prowadzenia postępowań w spr. wydawania zaświadczeń 2020-10-19 11:01:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń 2020-10-19 11:00:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń 2020-10-19 10:59:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2020-10-14 14:53:01
Zarządzenie Nr 0050.91.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.144.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasadf rozliczeń podatku od towarów i usług 2020-10-14 14:51:34
Zarządzenie Nr 0050.90.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-10-14 14:49:05
Zarządzenie Nr 0050.89.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-10-14 14:44:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2020-10-14 14:42:43
ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2020-10-14 14:40:47
Zarządzenie Nr 0050.86.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Miejskiej Człuchów w wrunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-10-14 14:39:09
OGŁOSZENIE NR 0050.85.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-09-17 12:33:21
OGŁOSZENIE NR 0050.85.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-09-17 12:31:37
ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Miejskiej Człuchów 2020-09-15 14:23:07
ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-09-15 14:20:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora ds dostępności 2020-09-15 09:48:56
ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie 2020-09-14 09:04:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2021 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych 2020-09-11 12:57:22
Zarządzenie nr 0050.80.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2021 r." 2020-09-11 12:49:00
Zarządzenie Nr 0050.75.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności położonych w Człuchowie przy ulicy Długosza 2020-09-01 10:13:45
Zarządzenie Nr 0050.67.1.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Podbipięty, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2020-09-01 10:07:42
ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-08-11 10:56:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-08-11 10:46:12
ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) dla Gminy Miejskiej Człuchów 2020-08-07 11:53:30
Zarządzenie Nr 0050.69.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 r. 2020-08-07 09:43:02
Zarządzenie Nr 0050.68.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego 2020-08-07 09:20:30
Zarządzenie Nr 0050.66.2020 Burmistrza Miasta Człuchów w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie w 2020 r. 2020-08-07 09:17:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-08-04 10:41:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-08-04 10:39:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 r. 2020-07-31 12:54:27
Zarządzenie Nr 0050.63.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2020-07-23 13:56:11
Zarządzenie Nr 0050.57.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemców, położonego w Człuchowie przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 2/9, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2020-07-23 13:49:34
Zarządzenie Nr 0050.58.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Jana Skrzetuskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2020-07-23 13:34:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2020 2020-07-23 12:34:41
ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2020 2020-07-23 12:33:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert 2020-07-14 09:27:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-07-13 11:02:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 r. 2020-07-07 11:40:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-06-30 07:29:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-06-30 07:28:03
Zarządzenie Nr 0050.50.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania małych dotacji na realizację zadań publicznych 2020-06-25 09:39:39
Zarządzenie Nr 0050.51.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Człuchowie 2020-06-25 08:52:31
Zarządzenie Nr 0050.44.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2020-05-12 11:16:28
Zarządzenie Nr 0050.43.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2020-05-11 11:45:10
Zarządzenie Nr 0050.42.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 2020-05-06 10:32:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-05-04 16:14:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-05-04 16:10:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-05-04 16:04:32
Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, położonego w Człuchowie na osiedlu Piastowskim nr 5/1, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2020-04-22 09:59:57
Zarządzenie Nr 0050.37.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Kamiennnej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2020-04-22 09:57:54
Zarządzenie Nr 0050.36.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-04-17 10:25:20
Zarządzenie Nr 0050.35.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-04-17 10:23:47
ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie 2020-04-09 12:27:22
Zarządzenie Nr 0050.32.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu MIejskiego na rok 2020 2020-04-07 08:21:19
Zarządzenie Nr 0050.31.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-04-07 08:18:01
Zarządzenie Nr 0050.30.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.08.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów w roku szkolnym 2020/2021 2020-04-07 08:15:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Człuchowie przy ul. Kamiennej 2020-04-06 14:44:37
Zarządzenie Nr 0050.33.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy MIejskiej Człuchów w 2020 i 2021 r., z zakresu rewitalizacji 2020-04-06 09:39:18
Zarządzenie Nr 0050.24.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury: t.j. Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego za 2019 rok 2020-04-03 11:08:20
Zarządzenie Nr 0050.27.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2020-04-03 11:05:00
Zarządzenie Nr 0050.28.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2020-04-03 10:57:07
Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2020 rok 2020-04-03 10:50:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-04-02 07:24:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-04-02 07:23:38
Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miejskiej Człuchów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2020-03-30 10:04:54
OGŁOSZENIE NR 0050.21.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-03-13 13:45:40
OGŁOSZENIE NR 0050.21.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-03-13 13:43:27
Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert 2020-03-10 10:32:11
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 i 2021 r. 2020-03-09 12:43:24
Zarządzenie Nr 0050.13.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Jana Skrzetuskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2020-03-06 09:25:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 rok 2020-03-05 12:34:03
Zarządzenie Nr 0050.15.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-03-05 12:20:33
Zarządzenie Nr 0050.14.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-03-05 12:13:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2019 2020-03-04 13:51:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 rok 2020-03-04 13:47:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2019 2020-03-04 13:38:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2020-03-03 14:25:35
Zarządzenie Nr 0050.12.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-03-02 11:15:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2020-02-21 14:06:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2020-02-19 10:38:41
Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-02-07 08:05:37
Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-02-07 08:03:04
Zarządzenie Nr 0050.142.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości, położonej w Człuchowie przy ul. Towarowej, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego 2020-02-07 07:59:30
Zarządzenie nr 0050.4.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Motocrossowej - Zbożowej i ulicy Traugutta, z przeznaczeniem pod zabudowe mieszkaniowo - usługową oraz mieszkaniową i usługową, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-02-05 14:58:05
ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody specjalnej Burmistrza Miasta Człuchów 2020-02-05 14:53:36
Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie upoważnienia do wydawania decycji administracyjnych w indywidualnych sprawach przyznania dodatku mieszkaniowego 2020-02-05 10:11:38
Zarządzenie Nr 0050.8.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów w roku szkolnym 2020/2021 2020-01-31 13:16:14
Obwieszczenie Nr 0050.5.2020 Burmistrza MIasta Człuchów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego 2020 roku 2020-01-20 14:32:29
Zarządzenie nr 0050.3.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 roku 2020-01-17 12:19:37
ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2020-01-14 09:57:23
Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia p. Piotrowi Ciechackiemu 2020-01-13 16:21:39
Zarządzenie Nr 0050.151.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powierenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Człuchowie realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 2020-01-13 16:20:05
Zarządzenie Nr 0050.147.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-01-13 16:18:24
Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 r. 2020-01-09 09:28:50
Zarządzenie Nr 0050.150.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie rozwiązania umowy uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 34/2, 34/3, 26/4, 26/6 i 26/7 o łącznej powierzvhni 0,0230 ha, opisanej w ksiedze wieczystej nr SL1Z/00031765/0, położonej w Człuchowie przy ulicy Krasickiego 2020-01-09 09:25:39
Zarządzenie Nr 0050.145.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenach gminy 2020-01-03 11:22:12
Zarządzenie Nr 0050.146.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu cmentarzem komunalnym w Człuchowie 2020-01-02 11:26:31
Zarządzenie Nr 0050.144.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania zadania własnego gminy polegającego na zimowym utrzymaniu dróg, chodników, placów, parkingów oraz posesji stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów na terenie miasta Człuchów 2019-12-27 13:17:52
Zarządzenie Nr 0050.143.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2019-12-27 13:13:21
Zarządzenie Nr 0050.138.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych oraz wyboru systemu kancelaryjnego w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2019-12-23 13:02:12
Zarządzenie Nr 0050.139.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2019-12-19 14:53:19
ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-12-19 14:16:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-12-19 14:10:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-12-19 14:09:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości niezabudowanej. położonej w Człuchowie pomiędzy al. Wiosenną a ul. Magnoliową z przeznaczeniem na cel publiczny. 2019-12-18 11:08:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonej w Człuchowie przy ulicy Długosza, z przeznaczeniem pod zabudowę usługow0- mieszkaniową 2019-12-18 10:58:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Człuchowie przy ul. Chojnickiej i Kmicica stanowiąch własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 2019-12-18 10:56:16
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń informacji z wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzieżawy - 20191129 2019-11-29 13:55:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 r. 2019-11-28 11:53:25
ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-11-28 08:50:51
ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-11-28 08:47:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-11-27 13:55:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-11-27 13:51:24
Zarządzenie Nr 0050.126.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2019-11-20 10:36:13
Zarządzenie Nr 0050.125.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2019 oraz powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 2019-11-20 10:33:28
Zarządzenie Nr 0050.121.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadań publicznych 2019-11-08 11:50:02
Zarządzenie Nr 0050.120.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu nr 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognoży Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2019-11-08 11:49:00
Zarządzenie Nr 0050.119.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-11-06 07:58:08
Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie 2019-10-22 11:25:34
Zarządzenie Nr 0050.113.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postepowań kwalifikacyjnych na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2019-10-18 13:29:23
Zarządzenie Nr 0050.116.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przyznania małych otacji na realizację zadań publicznych 2019-10-18 12:37:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-10-16 15:11:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-10-16 15:10:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-10-16 15:09:36
Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miejskiej Człuchów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-10-16 12:05:46
Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miejskiej Człuchów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-10-16 12:04:09
Obwieszczenie - Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2-10 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Człuchowie 2019-10-11 13:14:59
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Człuchowie 2019-10-11 13:10:38
OGŁOSZENIE NR 0050.109.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 październikqa 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-10-08 14:12:01
OGŁOSZENIE NR 0050.109.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 październikqa 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-10-08 14:07:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-09-24 12:09:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-09-24 12:08:52
Zarządzenie Nr 0050.105.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyznania małych dotacji na realizację zadań publicznych 2019-09-24 08:24:47
Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Człuchowa nr 0050.164.2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku, w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2019-09-24 08:23:13
Zarządzenie Nr 0050.104.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-09-20 12:17:00
Zarządzenie nr 0050.103.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2020 r." 2019-09-13 12:52:06
Zarządzenie NR 0050.101.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzania czynnosci związanych ze zbyciem nieruchomości gminy w drodze przetargowej 2019-09-13 11:32:01
ZGŁOSZENIE NR 0050.100.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 września 2019 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego, mogącej poprawić warunki sąsiednich nieruchomosci, położonej w Człuchowie przy ulicy maj. Hubala 2019-09-13 11:30:34
Zarządzenie Nr 0050.102.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów 2019-09-10 11:23:13
Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Człuchowa z dnia 4 września 2019 w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2020 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych 2019-09-10 10:05:02
Zarządzenie Nr 0050.98.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 4 września 2019 w sprawie sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2020 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych 2019-09-10 09:59:11
Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej Drużyny Wykrywania i Alarmowania Systemu wykrywania i alarmowania (SWA) 2019-09-06 12:58:38
Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminu do którego można składać do dyrektorów szkół wnioski o udzielenie pomocy uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna" 2019-09-06 12:56:47
OGŁOSZENIE NR 0050.99.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 września 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-09-06 12:49:14
OGŁOSZENIE NR 0050.99.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 września 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-09-06 12:47:55
Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 lipca 2019 r. w srawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. Towarowej z przeznaczeniem na realizację celu publicznego 2019-08-30 12:44:14
Zarządzenie Nr 0050.95.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Człuchowie 2019-08-27 15:03:53
Zarządzenie Nr 0050.94.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 127/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miejskiej Człuchów 2019-08-27 15:00:45
Zarządzenie Nr 0050.93.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miejskiej Człuchów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-08-21 09:03:49
Zarządzenie Nr 0050.92.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew, wiatrołomów i wywrotów z terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów, z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu 2019-08-19 15:32:35
Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 rok 2019-08-07 13:35:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2019 roku 2019-08-07 13:31:49
Zarządzenie Nr 0050.90.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-08-05 13:33:22
Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-08-05 13:31:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Człuchowie 2019-07-26 08:44:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. Sienkiewicza 2019-07-26 08:43:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. Poniatowskiego stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2019-07-26 08:41:53
Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie prowadzenia czynności związanych z bieżącą obsługą cmentarza komunalnego w Człuchowie 2019-07-24 08:59:49
Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu cmentarzem komunalnym w Człuchowie 2019-07-24 08:56:37
ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2019 roku 2019-07-19 12:35:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-07-19 12:31:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-07-19 12:31:00
Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 6 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2019-07-16 08:27:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-07-11 11:54:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-07-11 11:53:18
Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie 2019-07-08 15:16:30
Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-07-08 14:47:42
Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2019-07-05 14:22:38
Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2019-07-05 14:10:03
Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów mieszkania chronionego 2019-07-05 13:35:46
Zarządzenie Nr 0050.75.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Człuchowie 2019-07-05 13:34:38
Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Człuchowie 2019-07-05 09:10:35
Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-07-05 09:08:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie 2019-07-04 12:10:44
Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie 2019-07-01 12:39:12
Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 czerwca 2019 r. w spraiwe upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2019-07-01 12:27:03
Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do wydania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2019-07-01 12:18:19
Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, tj.: Jana i Beaty małżonków Jarosz 2019-07-01 12:01:00
Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. Kasztanowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarownaia nieruchomości przyległej 2019-07-01 11:47:55
Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników MIejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2019-06-25 12:33:47
Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.30.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2019-06-25 12:32:00
Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania-formularzy wykorzystywanych do wydawania aktów stanu cywilnego i zaświadczeń 2019-06-25 12:29:57
Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-06-17 12:00:21
Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-06-17 11:59:17
Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-06-10 14:55:06
Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 czerwca w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych 2019-06-07 09:09:54
Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 czerwca w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza 2019-06-07 09:08:56
Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadań publicznych 2019-06-06 12:25:24
OGŁOSZENIE NR 0050.56.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-06-06 12:24:49
Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadań publicznych 2019-06-06 12:21:56
Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 czerwca w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Janusza Korczaka w Człuchowie 2019-06-03 10:27:04
Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 czerwca w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie 2019-06-03 10:24:38
OGŁOSZENIE NR 0050.49.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-05-28 13:36:29
Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2019-05-24 09:47:08
Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-05-21 11:14:44
Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-05-21 11:13:18
Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie 2019-05-20 09:18:17
OGŁOSZENIE NR 0050.42.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-05-17 13:44:04
OGŁOSZENIE NR 0050.42.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-05-17 13:41:09
Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wskazania członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie reprezentujących w Spółce Gminę MIejską Człuchów 2019-05-14 14:14:41
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-05-07 07:56:17
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-05-07 07:55:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-05-07 07:54:14
Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 2019-04-23 11:29:53
Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z d nia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości, położonej w Człuchowie przy ul. Jeziornej z przeznaczeniem na cel publiczny 2019-04-12 10:32:52
Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicach Porzeczkowej, Podbipięty i alei Lawendowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2019-04-12 10:31:08
Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z d nia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej 2019-04-11 14:11:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-04-11 11:54:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-04-11 11:52:46
Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.16.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew, wiatrołomów i wywrotów z terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2019-04-01 11:43:50
Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-04-01 11:37:47
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o nieruchomościach do zbycia 2019-03-29 08:28:23
Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury: t.j. Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego za 2018 rok 2019-03-28 14:34:58
Zarządzenie Nr 0050.133.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2019-03-28 14:31:37
Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2018 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2018 2019-03-25 09:19:53
Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 rok 2019-03-25 09:17:35
Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2019-03-21 13:23:11
Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie opracowania modułów zadaniowych dla Miasta Człuchów 2019-03-21 13:21:11
Zarządzenie Nr 0050.11.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie 2019-03-21 13:19:37
Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchmości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Porzeczkowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2019-03-19 08:43:46
Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie, położonej w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego (nad jeziorem Rychnowskim przy miejskim OSiR w Człuchowie) 2019-03-19 08:41:54
Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 2019-03-12 10:32:57
Zarządzenie Nr 0050.154.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Miejskiem w Człuchowie 2019-03-11 09:26:17
Obwieszczenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchow 2019-03-11 09:21:38
Obwieszczenie Nr 0050.20.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.127.2018 z dnia 20 grudnia 2018r. 2019-03-08 10:54:44
Zarządzenie Nr 0050.16.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew, wiatrołomów i wywrotów z terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2019-03-05 14:19:11
Zarządzenie Nr 0050.17.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2019-02-25 11:13:32
Obwieszczenie Nr 0050.18.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku 2019-02-21 09:40:58
Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-02-20 12:14:41
Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-02-20 12:13:15
Zarządzenie Nr 0050.132.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2019-02-19 14:38:05
Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. realizacji zadań oświatowych 2019-02-11 08:42:01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa Nr 0050.13.2019 o naborze kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów z dnia 4 lutego 2019 r. 2019-02-07 07:33:23
Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2019 roku 2019-02-01 09:22:07
Zarządzenie Nr 0050.106.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie "Ja w internecie, Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Dzoałanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju komppetencji cyfrowych" 2019-01-29 08:32:17
Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-01-28 15:40:42
Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-01-28 15:37:11
Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2019-01-25 11:06:29
Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2019-01-25 11:05:08
Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, tj.: Centrum Optyczno- Okulistycznego Gollus spółki jawnej z siedzibą w Człuchowie przy ulicy Żółkiewskiego nr 20 2019-01-25 11:02:59
Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomosci niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Różanej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów. 2019-01-25 11:00:59
Zarządzenie Nr 0050.3.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkola publicznego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2019-01-18 13:14:25
Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonania zadań obronnych w jednsotkach podległych i podporządkowanych na 2019 r. 2019-01-16 11:54:45
Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2019 r. 2019-01-16 11:52:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie 2019-01-14 12:21:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie 2019-01-14 12:18:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2019-01-03 09:49:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2019-01-03 09:47:51
Zarządzenie Nr 0050.127.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej oraz sposobu ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 2018-12-24 08:41:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-12-20 12:43:08
ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-12-20 12:41:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2018-12-20 12:39:43
ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-12-20 12:38:39
Zarządzenie Nr 0050.122.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2018-12-18 14:55:44
Zarządzenie Nr 0050.120.2018 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych 2018-12-17 09:55:04
Zarządzenie Nr 0050.115.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika 2018-12-03 10:37:10
Zarządzenie Nr 0050.116.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Koszalińskiej w Człuchowie 2018-11-30 12:18:38
Zarządzenie Nr 0050.119.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-11-30 07:40:22
Zarządzenie Nr 0050.118.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-11-30 07:38:54
Zarządzenie Nr 0050.117.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-11-30 07:32:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu na 2019 rok oraz projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Miejskiej Człuchów 2018-11-26 11:41:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 77/9, położoną w Człuchowie przy ulicy Wiśniowej. 2018-11-21 11:52:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2018-11-19 15:06:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2018 oraz powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 2018-11-19 15:04:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.124.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zasad refundacji kosztów okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2018-11-16 09:46:08
ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu na 2019 rok oraz projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Miejskiej Człuchów 2018-11-16 09:41:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramch RPOWP na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne- wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z EFS Rozwoju Regi 2018-11-15 10:53:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-11-13 14:27:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-11-13 14:25:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. Żytniej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2018-11-09 11:53:26
Zarządzenie Nr 0050.104.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania z zakresu ustalenia i wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka 2018-11-05 09:49:40
Zarządzenie Nr 0050.102.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia26 października 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustalenia i wypłaty świadczenia dobry start 2018-11-05 09:27:11
Zarządzenie Nr 0050.105.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 2018-10-30 14:25:45
Zarządzenie Nr 0050.103.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydawania w tych sprawach decyzji 2018-10-30 14:21:10
Zarządzenie Nr 0050.101.2018 Burmistrza miasta Człuchów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2018-10-30 14:18:25
Zarządzenie Nr 0050.100.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach 2018-10-30 14:16:34
ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-10-29 13:22:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-10-29 13:21:05
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018 2018-10-18 10:54:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-10-18 10:49:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-10-18 10:48:38
Zarządzenie nr 0050.94.2018 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 15 października 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 40/8, położonej w Człuchowie przy ulicy Kraszewskiego wraz z zabudową 2018-10-18 10:46:51
Zarządzenie nr 0050.93.2018 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 15 października 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 24/1, położonej w Człuchowie przy ulicy Kraszewskiego wraz z zabudową 2018-10-18 10:45:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok" 2018-10-16 07:35:10
Zarządzenie Nr 0050.89.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-10-09 10:53:05
Zarządzenie Nr 0050.91.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-10-09 10:40:30
Zarządzenie Nr 0050.90.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-10-09 10:38:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach "Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019" 2018-10-01 14:28:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2018-10-01 14:26:17
Zarządzenie Nr 0050.84.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. "KARAT 2018" 2018-09-28 11:49:48
Zarządzenie Nr 0050.83.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 wrzześnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu do którego można składać do dyrektorów szkół wnioski o udzielenie pomocy uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" 2018-09-25 13:39:11
ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-09-25 13:29:11
ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-09-25 13:27:58
Zarządzenie Nr 0050.75.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działąnie 3.1. Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 2018-09-25 13:12:52
Zarządzenie Nr 0050.81.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko do spraw windykacji i egzekucji w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2018-09-18 14:39:07
Zarządzenie Nr 0050.80.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów 2018-09-18 14:37:01
Zarządzenie Nr 0050.76.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.36.2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok 2018-09-18 14:34:48
Zarządzenie Nr 0050.82.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2019 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych 2018-09-17 14:26:06
Zarządzenie Nr 0050.82.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2019 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych 2018-09-14 09:36:49
Zarządzenie Nr 0050.78.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2018-09-14 09:31:47
Zarządzenie Nr 0050.77.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-09-14 09:30:49
Zarządzenie Nr 0050.74.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Muzeum Regionalnego w Człuchowie 2018-09-05 08:45:27
Zarządzenie Nr 0050.66.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2018-08-30 10:41:22
Zarządzenie Nr 0050.62.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie 2018-08-30 10:37:41
Zarządzenie Nr 0050.60.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-30 10:36:09
Zarządzenie Nr 0050.73.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2018-08-28 14:55:44
Zarządzenie Nr 0050.67.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ul. Traugutta, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2018-08-28 14:52:30
Zarządzenie Nr 0050.52.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomosci niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej z przeznaczeniem na cel publiczny 2018-08-28 14:49:10
Zarządzenie Nr 0050.69.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-08-20 08:09:43
Zarządzenie Nr 0050.68.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok 2018-08-20 08:08:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytych nieruchomości przyległych 2018-07-31 13:37:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy alei Lawendowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2018-07-31 13:36:45
Zarządzenie Nr 0050.57.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko do spraw ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2018-07-17 14:52:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2018-07-12 09:52:40
ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2018-07-10 14:07:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-07-10 10:03:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok 2018-07-10 10:02:15
Zarządzenie Nr 0050.54.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej 2018-07-06 13:16:49
Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2018-07-06 13:10:51
OGŁOSZENIE NR 0050.53.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-06-28 13:42:14
Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustalenia i wyplaty świadczenia dobry start 2018-06-25 07:54:04
Zarządzenie Nr 0050.50.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego nr rok 2018 2018-06-25 07:51:39
Zarządzenie Nr 0050.48.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego nr rok 2018 2018-06-25 07:48:12
Zarządzenie Nr 0050.121.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu audytu ma 2018r. 2018-06-22 14:12:29
Zarządzenie Nr 0050.42.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzęddu Miejskiego 2018-05-25 13:33:23
Zarządzenie Nr 0050.39.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyceny i sprzedaży środka trwałego Urzędu Miejskiego w Człuchowie 2018-05-22 14:04:59
Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-05-22 14:02:31
Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie 2018-05-16 12:58:25