Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Archiwum zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
ZAMÓWNIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ
Minął termin składania ofert
2021-01-29 13:58:26
Odbieranie odpadów komunalnych i ich transport z terenu Gminy Miejskiej Człuchów
Minął termin składania ofert
2020-10-16 12:26:02
Budowa chodnika wzdłuż al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Zielonej do ul. Wołodyjowskiego
Minął termin składania ofert
2020-10-15 12:40:19
Wykonanie, dostawa i montaż mebli wraz z montażem sprzętu AGD w Centrum Rodzin w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2020-09-18 10:40:53
Przebudowa części budynku po byłym gimnazjum na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - ponowny
Minął termin składania ofert
2020-07-23 22:56:15
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok
Minął termin składania ofert
2020-07-22 13:29:25
Termomodernizacja budynku kina w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2020-07-10 12:07:25
Przebudowa części budynku po byłym gimnazjum na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Minął termin składania ofert
2020-07-03 10:58:35
Remont drogi dojazdowej do budynku przy ul. Traugutta 7a oraz remont wjazdu na posesję przy ul. Szczecińskiej 2 w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie"
Minął termin składania ofert
2020-05-27 09:14:36
Budowa parkingu przy ul. Traugutta 4, 6 i 8 (przy MDK) oraz remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do budynku przy ul. Traugutta 7A w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2020-05-22 12:45:48
Remont budynków komunalnych przy ul. Traugutta 1 i 3 oraz ul. Szczecińskiej 25 w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie"
Minął termin składania ofert
2020-05-19 10:36:25
Remont budynków komunalnych przy ul. Traugutta 1 i 3 oraz ul. Szczecińskiej 25 w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie"
Minął termin składania ofert
2020-05-15 12:52:20
Budowa przyłącza centralnego ogrzewania do budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta 1 i 3 w Człuchowie w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie"
Minął termin składania ofert
2020-05-11 14:22:03
Przebudowa sięgaczy na ul. Leśnej i Zielonej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2020-05-05 12:46:16
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 16/1.1 wraz z budową zjazdów w pasie drogowym ul. Wojska Polskiego i ul. Jeziornej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2020-03-17 10:00:10
Przebudowa ul. Mieszka I w Człuchowie.
Minął termin składania ofert
2020-03-03 09:15:20
Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie miasta Człuchowa w ramach projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów"
Minął termin składania ofert
2020-01-30 11:39:36
Przebudowa ul. Stajennej, ul Mieszka I oraz budowa parkingu przy ul. Garbarskiej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2020-01-22 13:57:06
Odbieranie odpadów komunalnych i ich transport z terenu Gminy Miejskiej Człuchów
Minął termin składania ofert
2019-10-16 12:18:38
Budowa separatora oraz odcinka sieci kanalizacji deszczowej na ul. Łąkowej w Człuchowie - ponowny
Minął termin składania ofert
2019-09-20 10:28:54
Budowa separatora oraz odcinka sieci kanalizacji deszczowej na ul. Łąkowej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2019-08-29 10:48:28
Utworzenie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Śródmieścia w Człuchowie w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie"-ponowny
Minął termin składania ofert
2019-08-22 13:50:48
Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby utworzenia "Centrum Rodzin" wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku MDK w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie"
Minął termin składania ofert
2019-08-19 14:07:24
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa dróg gminnych w Człuchowie"
Minął termin składania ofert
2019-08-06 12:17:22
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok
Minął termin składania ofert
2019-08-01 13:15:22
Utworzenie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Śródmieścia w Człuchowie w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie"
Minął termin składania ofert
2019-08-01 10:30:35
Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie miasta Człuchów w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019
Minął termin składania ofert
2019-07-12 16:14:46
Utworzenie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Śródmieścia w Człuchowie wraz z ciągiem pieszo-jezdnym w ul. Szczecińskiej i połączenie z ul. Jacka i Agatki w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie"
Minął termin składania ofert
2019-06-27 14:59:53
Przebudowa ulicy Jeziornej
Minął termin składania ofert
2019-05-30 15:00:40
Przebudowa nawierzchni drogowej ulic Leśna i Kamienna
Minął termin składania ofert
2019-04-17 15:14:33
Budowa drogi przeciwpożarowej do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej
Minął termin składania ofert
2019-04-08 14:19:19
Przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie wraz z wynajęciem pomieszczenia kuchni
Minął termin składania ofert
2019-03-22 11:52:21
Przebudowa drogi - ul. Chrobrego, Moniuszki i Chopina w ramach zadania "Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na terenie ulicy Chrobrego, Moniuszki, Chopina" - Roboty budowlane
Minął termin składania ofert
2019-03-18 15:54:17
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby utworzenia "Centrum Rodzin" wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku MDK realizowanej w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie"
Minął termin składania ofert
2019-01-23 11:10:28
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Minął termin składania ofert
2019-01-21 14:50:27
Przebudowa ul. Łąkowej - odcinek do ściezki pieszo-rowerowej
Minął termin składania ofert
2019-01-15 14:08:25
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" Część IV - Remont i przebudowa budynku dworca PKP w Człuchowie - Roboty budowlane
Minął termin składania ofert
2018-12-17 16:07:23
Usługi w zakresie zarządu i administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym Człuchów w latach 2019-2020
Minął termin składania ofert
2018-12-17 16:02:34
Prowadzenie komunikacji miejskiej w m. Człuchów- ponowne
Minął termin składania ofert
2018-12-11 11:42:15
Usługi w zakresie kompleksowej pielęgnacji zieleni, gospodarki drzewostanem oraz utrzymaniu elementów małej architektury na terenie miasta Człuchów
Minął termin składania ofert
2018-12-07 13:37:59
Prowadzenie komunikacji miejskiej w m. Człuchów
Minął termin składania ofert
2018-11-30 13:34:00
Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby utworzenia Centrum Rodzin wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku MDK realizowana w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie w formule zaprojektuj i wybuduj
Minął termin składania ofert
2018-11-20 14:36:16
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 550 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Gminy Miejskiej Człuchów - PONOWNY
Minął termin składania ofert
2018-10-31 14:02:20
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 550 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Gminy Miejskiej Człuchów
Minął termin składania ofert
2018-10-22 12:28:11
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie Miasta Człuchów - Ponowny.
Minął termin składania ofert
2018-08-21 14:38:31
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów-nowy
Minął termin składania ofert
2018-08-20 15:25:42
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta Człuchów
Minął termin składania ofert
2018-07-26 12:10:57
Utwardzenie nawierzchni ulic płytami drogowymi na terenie miasta Człuchów
Minął termin składania ofert
2018-07-20 13:45:47
Wymiana nawierzchni placu przy budynku Przedszkola Miejskiego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2018-07-10 13:44:35
Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2018-06-19 11:53:15
Budowa ulicy Koszalińskiej w Człuchowie - kontynuacja
Minął termin składania ofert
2018-05-25 12:07:50
Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie miasta Człuchów w ramach projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów"
Minął termin składania ofert
2018-04-30 10:36:14
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiororwego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Część III - Remont ul. Dworcowej i ul. Kraszewskiego w Człuchowie - roboty budowlane
Minął termin składania ofert
2018-03-01 15:31:38
Dostawa materiałów do utwardzania dróg gruntowych - prefabrykatów drogowych i podbudowy drogowej
Minął termin składania ofert
2018-02-28 13:25:16
Przebudowa chodników przy ul. Chrobrego
Minął termin składania ofert
2018-02-15 13:37:18
Prowadzenie komunikacji miejskiej w m. Człuchów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
Minął termin składania ofert
2018-02-12 12:04:09
Przebudowana nawierzchni drogowych na terenie miasta Człuchów - roboty budowlane
Minął termin składania ofert
2017-12-28 12:16:01
Usługi w zakresie kompleksowej pielęgnacji zieleni, gospodarki drzewostanem oraz utrzymaniu elementów małej architektury
Minął termin składania ofert
2017-12-13 10:19:53
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Człuchów
Minął termin składania ofert
2017-12-08 11:48:54
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów
Minął termin składania ofert
2017-12-08 09:53:33
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników, placów oraz parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej na terenie miasta Człuchów - ponowny
Minął termin składania ofert
2017-12-05 14:24:47
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników, placów oraz parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej na terenie miasta Człuchów
Minął termin składania ofert
2017-11-17 10:40:45
Budowa części chodnika przy ul. Chrobrego
Minął termin składania ofert
2017-10-06 13:38:08
Budowa ciągu pieszo - rowerowego na os. Młodych
Minął termin składania ofert
2017-09-26 12:26:06
Budowa dróg miejskich - przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Kamiennej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2017-09-15 15:34:03
Urządzenie placu przy Gimnazjum STO
Minął termin składania ofert
2017-09-12 12:44:24
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiororwego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - roboty budowlane
Minął termin składania ofert
2017-08-25 13:08:02
Budowa amfiteatru wraz z budową widowni nad jeziorem Rychnowskim w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2017-06-26 15:51:42
Przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie wraz z wynajęciem pomieszczenia kuchni
Minął termin składania ofert
2017-06-14 13:35:44
Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2017-05-23 14:58:58
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Człuchów na okres od 1.06.2017r. do 31.12.2017r.
Minął termin składania ofert
2017-03-21 14:56:23
Przetarg nieograniczony "Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz jej jednostek organizacyjnych"
Minął termin składania ofert
2017-02-21 17:01:32
Przetarg nieograniczony na wyposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu pn.: "Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów"
Minął termin składania ofert
2017-02-21 15:11:37
Budowa dróg miejskich - Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na ul. Jana Jeziorańskiego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2017-02-07 15:23:15
Budowa dróg miejskich - Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na terenie ulicy Chojnickiej w m. Człuchów
Minął termin składania ofert
2017-01-20 14:18:16
Prowadzenie komunikacji miejskiej w m. Człuchów
Minął termin składania ofert
2016-12-12 14:34:55
Usługi w zakresie prowadzenia zajęć w ramach projektu pn.: "Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 03.02 Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"
Minął termin składania ofert
2016-11-23 15:18:49
Częściowa wymiana nawierzchni żużlowej na nawierzchnię z płyt żelbetowych prefabrykowanych na istniejącej podbudowie w ul. Skrzetuskiego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2016-10-14 14:22:23
Najem infrastruktury oświetleniowej
Minął termin składania ofert
2016-10-10 10:46:44
Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2016-08-24 10:53:19
Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum na Środowiskowy Dom Samopomocy
Minął termin składania ofert
2016-08-19 13:09:40
Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2016-07-27 15:11:56
Zwiększenie funkcji animacyjnej MDK w Człuchowie przez wymianę poszycia dachowego, termomodernizację i adaptację poddasza
Minął termin składania ofert
2016-07-08 14:09:45
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Wojska Polskiego oraz przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zielonej i ul. Czarnieckiego
Minął termin składania ofert
2016-06-14 18:21:13
Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu przy Przedszkolu Miejskim im. Jacka i Agatki
Minął termin składania ofert
2016-05-16 16:13:10
Przebudowa sięgacza na ulicy Kamiennej
Minął termin składania ofert
2016-04-05 13:51:30
Modernizacja dróg miejskich miasta Człuchowa
Minął termin składania ofert
2016-02-02 14:48:57
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Człuchów
Minął termin składania ofert
2016-01-25 15:05:27
Budowa ulicy Kościńskiego
Minął termin składania ofert
2015-12-18 14:21:31
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego na obszarze MOF
Minął termin składania ofert
2015-11-04 14:03:38
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Minął termin składania ofert
2015-10-13 20:15:37
Prowadzenie komunikacji miejskiej w m. Człuchów
Minął termin składania ofert
2015-09-25 13:32:35
Modernizacja części chodnika przy ulicy Szczecińskiej
Minął termin składania ofert
2015-09-17 13:14:59
Budowa drogi dojazdowej do Gimnazjum Nr 1
Minął termin składania ofert
2015-09-11 12:11:03
Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej - ponowne postępowanie
Minął termin składania ofert
2015-09-11 12:00:37
Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 1
Minął termin składania ofert
2015-09-10 13:21:27
Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej
Minął termin składania ofert
2015-07-30 14:05:19
LUIZA - luz i zaduma - rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego Lasek Luizy w Człuchowie, położonego na obszarze MOF Chojnice - Człuchów - etap II
Minął termin składania ofert
2015-07-27 15:20:15
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 770 000 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) na zadania inwestycyjne, na pokrycie deficytu dla Gminy Miejskiej Człuchów
Minął termin składania ofert
2015-07-06 11:26:29
Urządzenie placu zabaw przy osiedlu Witosa
Minął termin składania ofert
2015-06-30 13:00:21
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego na obszarze MOF - projekt zagospodarowania budynku dworca PKP i węzła komunikacyjnego
Minął termin składania ofert
2015-06-26 12:53:23
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego na obszarze MOF - projekt rozdziału sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie miasta Człuchowa
Minął termin składania ofert
2015-05-14 14:16:14
Budowa chodników i miejsc postojowych na os. Sikorskiego i ul. Armii Krajowej
Minął termin składania ofert
2015-05-13 14:05:29
Przebudowa płyty stadionu oraz budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego wraz z przyłączami na stadionie miejskim.
Minął termin składania ofert
2015-04-30 14:29:32
Przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie wraz z wynajęciem pomieszczenia kuchni
Minął termin składania ofert
2015-04-15 14:30:55
Prowadzenie komunikacji miejskiej w m. Człuchów - ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
Minął termin składania ofert
2015-04-13 16:10:54
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta Człuchowa
Minął termin składania ofert
2015-03-20 13:34:19
Dostawa materiałów do utwardzenia dróg gruntowych - prefabrykatów drogowych i podbudowy drogowej
Minął termin składania ofert
2015-03-06 14:14:09
Wykonanie projektu termomodernizacji oraz solarów i pomp ciepła dla budynku Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie oraz pompy ciepła dla budynku Miejskiego Domu Kultury w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym".
Minął termin składania ofert
2015-03-05 09:06:39
Przebudowa ul. Stajennej od przejścia pomiędzy ul. Królewską i ul. Długosza do bloku ul. Długosza 8
Minął termin składania ofert
2015-02-06 13:26:29
Budowa ulicy Łąkowej - etap III
Minął termin składania ofert
2015-02-02 14:11:10
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego
Minął termin składania ofert
2015-01-16 14:01:40
Budowa ulic Bema, Staszica i Niemcewicza
Minął termin składania ofert
2015-01-09 15:15:03
Budowa oświetlenia iluminacyjnego wieży zamkowej zamku krzyżackiego oraz oświetlenia i nawierzchni alejek spacerowych podzamcza w Człuchowie przy ul. Kościelnej w ramach projektu pn.: Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja
Minął termin składania ofert
2014-08-13 14:57:06
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 300 000 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych) na pokrycie deficytu - na inwestycje dla Gminy Miejskiej Człuchów
Minął termin składania ofert
2014-07-18 14:13:50
Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego w Człuchowie - ponowny
Minął termin składania ofert
2014-07-09 13:36:49
Zagospodarowanie terenu wokół zamku w Człuchowie: chodnik, zatoka przystankowa i schody terenowe w ramach projektu pn.: Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - kontynuacja
Minął termin składania ofert
2014-06-16 15:28:35
Budowa budynku zaplecza sanitarno - szatniowego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2014-06-06 15:18:48
Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2014-05-27 15:14:25
Wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiego wraz z ułożeniem nawierzchni i chodników w ul. Jeziornej - ponowny
Minął termin składania ofert
2014-05-09 12:06:23
Modernizacja dróg miejskich miasta Człuchowa w roku 2014 i 2015
Minął termin składania ofert
2014-05-05 15:07:09
Przebudowa ul. Stajennej z przeniesieniem punktu informacji turystycznej i nowym przejściem pomiędzy ul. Królewską i ul. Długosza
Minął termin składania ofert
2014-04-24 14:52:49
Przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie - ponowny
Minął termin składania ofert
2014-04-17 15:04:38
Dostawa materiałów do utwardzenia dróg gruntowych - polbruk i płyty drogowe
Minął termin składania ofert
2014-04-17 14:46:08
Budowa kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Dworcowej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2014-04-11 14:50:33
Przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2014-04-02 14:07:34
Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2014-03-26 14:20:16
Wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiego wraz z ułożeniem nawierzchni i chodników w ul. Jeziornej oraz budowa części ul. Wyszyńskiego
Minął termin składania ofert
2014-03-20 15:40:27
Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Człuchowie.
Minął termin składania ofert
2014-03-07 13:10:11
Utwardzenie nawierzchni drogi płytami żelbetowymi na terenie miasta Człuchowa
Minął termin składania ofert
2014-02-24 15:00:18
Przebudowa oświetlenia drogowego w ulicy Skrzetuskiego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2014-02-21 14:56:08
Świadczenie dla potrzeb Straży Miejskiej w Człuchowie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
Minął termin składania ofert
2014-02-17 12:38:38
Sporządzanie wycen majątkowych dla Gminy Miejskiej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2014-02-12 14:07:38
Budowa ulic w miejscowości Człuchów
Minął termin składania ofert
2014-02-04 16:22:34
Budowa ulicy Polnej - II etap
Minął termin składania ofert
2014-01-17 15:08:22
Prowadzenie komunikacji miejskiej w m. Człuchów w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2015 roku
Minął termin składania ofert
2013-12-03 12:43:48
Projekt kanalizacji deszczowej dla ulicy Brzezińskiego z doprowadzeniem do ulicy Polnej i ulicy Skrzetuskiego
Minął termin składania ofert
2013-10-23 14:18:09
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta Człuchowa
Minął termin składania ofert
2013-10-03 15:26:12
Zagospodarowanie dziedzińca zamkowego w Człuchowie realizowane w ramach projektu Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne
Minął termin składania ofert
2013-09-24 14:38:39
Projekt na wymianę rur wodociągowych zawierających azbest
Minął termin składania ofert
2013-09-11 15:03:24
Projekt budowy ulicy Stajennej
Minął termin składania ofert
2013-09-10 15:19:10
Projekt sieci wodociągowej przy ul. Traugutta
Minął termin składania ofert
2013-09-10 14:35:16
Projekt uzupełnienie dróg i chodników dla rejonu wschodniego miasta Człuchowa
Minął termin składania ofert
2013-08-30 14:16:13
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ?Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - zabezpieczenie i konserwacja muru obronnego podzamcza
Minął termin składania ofert
2013-08-19 15:45:24
Budowa ulic oraz ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Człuchów
Minął termin składania ofert
2013-08-09 16:22:56
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki dla Gminy Miejskiej Człuchów
Minął termin składania ofert
2013-08-06 15:00:31
Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - zabezpieczenie i konserwacja muru obronnego podzamcza.
Minął termin składania ofert
2013-07-05 15:50:11
Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w rejonie ulic Zbożowej, Pszenicznej i Lawendowej
Minął termin składania ofert
2013-06-27 12:50:01
Dostawa materiałów do utwardzenia dróg i chodników na terenie miasta Człuchów
Minął termin składania ofert
2013-05-08 13:30:22
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Minął termin składania ofert
2013-04-03 13:28:36
Budowa sanitariatów wraz z rozbiórką istniejącego budynku małej gastronomii
Minął termin składania ofert
2013-04-02 15:23:41
Budowa miejsc postojowych oraz przebudowa ulic w miejscowości Człuchów
Minął termin składania ofert
2013-03-27 14:45:46
Rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci sanitarnej i wodociągowej z przyłączami ul. Zamkowa, Kościelna i Krasickiego w m. Człuchów
Minął termin składania ofert
2013-03-27 13:39:37
Wykonanie prac geodezyjnych dla Gminy Miejskiej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2013-02-25 14:41:06
Aktualizacja dokumentacji projektowej z podziałem na etapy realizacji ulica Łąkowa w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2013-02-08 12:49:07
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Zamawiającego
Minął termin składania ofert
2013-02-07 15:13:02
Sporządzanie wycen majątkowych dla Gminy Miejskiej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2013-01-21 13:26:29
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 980.000 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy zł) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dla Gminy Miejskiej Człuchów na okres 6 lat
Minął termin składania ofert
2012-11-29 12:15:17
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników, placów, parkingów oraz posesji stanowiących własność Gminy Miejskiej na terenie miasta Człuchów w sezonie 2012/2013
Minął termin składania ofert
2012-10-09 14:46:09
Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą nawierzchni chodnika i drogi - ulica Brzezińskiego
Minął termin składania ofert
2012-09-24 14:33:29
Budowa parkingu przy ulicy Długosza w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2012-09-14 11:55:41
Naprawa pompowni przeciwpożarowej uszkodzonej w wyniku zalania
Minął termin składania ofert
2012-08-31 15:05:33
Częściowa przebudowa ulicy Polnej oraz dalsza przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Zielonej w Człuchowie.
Minął termin składania ofert
2012-07-10 09:57:13
Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta Człuchów
Minął termin składania ofert
2012-07-05 14:39:15
Zaprojektowanie i wybudowanie rekonstrukcji machin oblężniczych: trebusza i bricoli wraz z ogrodzeniem realizowanych w ramach projektu pn. Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne - dofinansowanego z EFRR w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Minął termin składania ofert
2012-06-13 13:54:30
Dostawa kostki brukowej i innych materiałów betonowych
Minął termin składania ofert
2012-06-06 15:14:45
Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2012-05-11 15:14:45
Opracowanie matryc do celów projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu miasta Człuchowa
Minął termin składania ofert
2012-04-16 12:29:03
Usługa polegająca na wykonaniu materiałów promocyjnych (gadżetów i materiałów poligraficznych) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2012-03-22 15:17:34
Usługi polegające na kompleksowej pielęgnacji zieleni, gospodarce drzewostanem oraz utrzymaniu elementami małej architektury w roku 2012
Minął termin składania ofert
2012-03-16 14:33:58
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg miejskich administrowanych przez Burmistrza Miasta Człuchowa w roku 2012 i 2013
Minął termin składania ofert
2012-03-06 14:40:05
Wykonanie prac geodezyjnych dla Gminy Miejskiej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2012-03-02 13:16:33
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w latach 2012-2017
Minął termin składania ofert
2012-03-02 12:55:05
Dostawa przyrządów do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość wraz z wyposażeniem i instalacją
Minął termin składania ofert
2012-03-01 15:32:48
Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji i urządzeń dla technologii parku wodnego realizowanego w ramach projektu pn. Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny, współfina
Minął termin składania ofert
2012-02-28 14:18:13
Sporządzanie wycen majątkowych dla Gminy Miejskiej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2012-02-09 12:28:28
Ponowne - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 850 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dla Gminy Miejskiej Człuchów
Minął termin składania ofert
2011-12-16 14:51:20
Prowadzenie komunikacji miejskiej w m. Człuchów w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2013 roku
Minął termin składania ofert
2011-12-13 13:31:15
Ponowienie-Prowadzenie zajęć indywidualizacyjnych w ramach projektu systemowego pn.: Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Człuchów
Minął termin składania ofert
2011-11-30 15:36:13
Prowadzenie zajęć indywidualizacyjnych w ramach projektu systemowego pn.: Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Człuchów
Minął termin składania ofert
2011-11-09 12:32:06
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników, placów, parkingów oraz posesji stanowiących własność Gminy Miejskiej na terenie Miasta Człuchowa w sezonie 2011/2012 - ponowienie
Minął termin składania ofert
2011-11-02 09:59:27
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 850 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dla Gminy Miejskiej Człuchów
Minął termin składania ofert
2011-10-27 14:28:25
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg, chodników, placów, parkingów oraz posesji stanowiących własność Gminy Miejskiej na terenie Miasta Człuchowa w sezonie 2011/2012
Minął termin składania ofert
2011-10-19 14:53:03
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Proiorytetowa 6 Turystyka u dziedzictwo kulturowe Działanie 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym) - III
Minął termin składania ofert
2011-09-15 13:02:27
Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego d;a Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 (Oś Priorytetowa 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe Działanie 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym) - III etap
Minął termin składania ofert
2011-08-04 13:28:33
Ponowne ogłoszenie 2 - Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Szczecińska w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2011-07-29 12:41:37
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 500 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dla Gminy Miejskiej Człuchów na okres 10 lat, przy spłacie przez okres 9,5 roku
Minął termin składania ofert
2011-07-25 10:33:25
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg miejskich administrowanych przez Burmistrza Miasta Człuchowa w roku 2011 - Etap II
Minął termin składania ofert
2011-07-13 15:40:23
Ponowne ogłoszenie - Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Szczecińskiej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2011-07-07 23:50:11
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa ulic od Skrzetuskiej do Chojnickiej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2011-07-04 14:25:50
Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Szczecińskiej w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2011-06-22 12:54:41
Wykonanie nawierzchni dróg i ulic z płyt żelbetowych pełnych na terenie Miasta Człuchów
Minął termin składania ofert
2011-05-26 13:17:56
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg miejskich administrowanych przez Burmistrza Miasta Człuchowa w roku 2011 - Etap 1
Minął termin składania ofert
2011-04-05 12:43:57
Dostawa kostki brukowej i innych materiałów betonowych
Minął termin składania ofert
2011-03-28 14:27:41
KOMPLEKSOWA PIELEGNACJA ZIELENI, GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ORAZ UTRZYMANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W 2011R.
Minął termin składania ofert
2011-03-24 15:01:02
Zarząd i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym Miasta Człuchowa na lata 2011-2012
Minął termin składania ofert
2011-02-17 15:11:53
Opracowanie dokumentacji projektowej dla celów pod nazwę zagospodarowania i adaptacji północnego skrzydła i międzymurza zamku w Człuchowie
Minął termin składania ofert
2011-02-02 20:15:11
Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Człuchowa w latach 2011 i 2012
Minął termin składania ofert
2011-01-13 12:41:09

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
30 gru 2010

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu

Data publikacji:
30 gru 2010, godz. 14:03

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
18 lut 2022, godz. 12:31