Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Skarb krzyżacki w naszych rękach - prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego d;a Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 (Oś Priorytetowa 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe Działanie 6.3 Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym) - III etap


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie (PDF, 500.85Kb) 2011-08-04 13:28:33 1

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1.0. zebranie obciazen (PDF, 71.12Kb) 2011-08-05 09:29:10 11932
1 zasilanie wentylatorA w (PDF, 235.39Kb) 2011-08-04 13:35:28 226
1 zasilanie wentylatorA w (PDF, 235.39Kb) 2011-08-04 13:38:11 340
1 zasilanie wentylatorA w (PDF, 235.39Kb) 2011-08-04 13:33:24 440
1 zasilanie wentylatorA w (PDF, 235.39Kb) 2011-08-04 13:41:32 330
RYS.1 (PDF, 409.29Kb) 2011-08-05 10:02:11 401
2.0. Dach drewniany (PDF, 230.15Kb) 2011-08-05 09:32:04 531
2 oA wietlenie (PDF, 238.17Kb) 2011-08-04 13:42:11 360
2 oA wietlenie (PDF, 238.17Kb) 2011-08-04 13:33:46 372
2 oA wietlenie (PDF, 238.17Kb) 2011-08-04 13:38:30 350
2. oA wietlenie (PDF, 282.88Kb) 2011-08-04 13:36:05 233
RYS.2 (PDF, 194.64Kb) 2011-08-05 10:02:23 930
3.0. Strop nad salA rycerskA . (PDF, 95.87Kb) 2011-08-05 09:33:58 816
3 gniazda wtykowe (PDF, 214.84Kb) 2011-08-04 13:36:26 237
3 gniazda wtykowe (PDF, 214.84Kb) 2011-08-04 13:34:00 351
3 gniazda wtykowe (PDF, 214.84Kb) 2011-08-04 13:44:21 326
3 podA wietlenia okien (PDF, 226.54Kb) 2011-08-04 13:38:45 388
RYS.3 (PDF, 154.65Kb) 2011-08-05 10:02:40 387
4.0. Strop nad przyziemiem (PDF, 401.92Kb) 2011-08-05 09:35:11 993
4 gniazda wtykowe (PDF, 175.26Kb) 2011-08-04 13:39:00 379
4 proj. wlz (PDF, 182.85Kb) 2011-08-04 13:46:06 835
4 zasilanie windy (PDF, 296.82Kb) 2011-08-04 13:37:12 222
4 zasilanie windy (PDF, 296.82Kb) 2011-08-04 13:34:25 349
RYS.4 (PDF, 562.29Kb) 2011-08-05 10:03:08 379
5.0. Strop nad piwnica (PDF, 320.09Kb) 2011-08-05 09:36:31 328
5 nagA oA nienie (PDF, 214.44Kb) 2011-08-04 13:34:39 341
5 nagA oA nienie (PDF, 214.44Kb) 2011-08-04 13:37:29 245
5 system telefoniczny (PDF, 206.68Kb) 2011-08-04 13:46:30 374
5 zasilanie windy (PDF, 195.00Kb) 2011-08-04 13:39:23 835
RYS.5 (PDF, 521.79Kb) 2011-08-05 10:03:36 395
6.0. SA up od stropu nad piwnicA (PDF, 101.01Kb) 2011-08-05 09:36:44 349
6 nagA oA nienie (PDF, 290.63Kb) 2011-08-04 13:47:01 351
6 system sygnalizacji wA amania SSWiN i telewizji dozorowej CCTV (PDF, 268.85Kb) 2011-08-04 13:37:48 209
6 system sygnalizacji wA amania SSWiN i telewizji dozorowej CCTV (PDF, 268.85Kb) 2011-08-04 13:35:04 346
6 zasilanie przesA on okien (PDF, 231.23Kb) 2011-08-04 13:39:40 449
RYS.6 (PDF, 383.64Kb) 2011-08-05 10:03:59 398
7.0. Fundament pod sA upami od stropu (PDF, 163.16Kb) 2011-08-05 09:37:10 1618
7 gniazda wtykowe - scena (PDF, 272.99Kb) 2011-08-04 13:40:06 346
7 karta oznaczeA (PDF, 205.77Kb) 2011-08-04 13:47:26 390
RYS.7 (PDF, 472.09Kb) 2011-08-05 10:04:25 390
8.0. schody gorne plytowe (PDF, 209.28Kb) 2011-08-05 09:37:26 954
8 nagA oA nienie (PDF, 196.46Kb) 2011-08-04 13:40:22 381
8 schemat systemu telefonicznego (PDF, 157.29Kb) 2011-08-04 13:47:45 399
RYS.8 (PDF, 437.27Kb) 2011-08-05 10:04:45 424
9.0. Wspornik podtrzymujA cy schody gA rne, pA ytowe. (PDF, 109.08Kb) 2011-08-05 09:37:50 1650
9 nagA oA nienie sceny (PDF, 170.22Kb) 2011-08-04 13:40:40 370
9 schemat nagA osnienia (PDF, 200.83Kb) 2011-08-04 13:48:01 395
Przedmiar robA t - zaA . nr 9 (PDF, 1.66Mb) 2011-08-04 13:31:41 707
RYS.9 (PDF, 473.74Kb) 2011-08-05 10:05:42 346
10.0. Schody gA rne, wspornikowe. (PDF, 177.14Kb) 2011-08-05 09:38:37 1263
10.1. PA yta wspornikowa schodA w gA rnych (PDF, 100.26Kb) 2011-08-05 09:41:38 2267
10 instalacja odgromowa (PDF, 271.03Kb) 2011-08-04 13:48:43 350
10 zasilanie kurtyny (PDF, 162.10Kb) 2011-08-04 13:40:54 378
RYS.10 (PDF, 356.69Kb) 2011-08-05 10:05:59 347
11.0. Schody dolne z pA ytA policzkowA . (PDF, 82.68Kb) 2011-08-05 09:42:26 987
11.1. SA upy pod schodami (PDF, 85.25Kb) 2011-08-05 09:43:01 889
11.2. Fundament pod sA upami podtrzymujA cymi schody. (PDF, 162.50Kb) 2011-08-05 09:43:33 901
11 oA wietlenie szybu windowego (PDF, 197.12Kb) 2011-08-04 13:49:07 1482
11 schody dolne z belkami policzkowymi (PDF, 150.72Kb) 2011-08-05 09:41:58 300
11 system sygnalizacji wA amania SSWiN i telewizji dozorowej CCTV (PDF, 205.91Kb) 2011-08-04 13:41:08 387
RYS.11 (PDF, 160.26Kb) 2011-08-05 10:06:13 925
12 gniazda wtykowe - podszybie (PDF, 205.49Kb) 2011-08-04 13:49:44 384
RYS.12 (PDF, 359.72Kb) 2011-08-05 10:06:29 377
13 system sygnalizacji wA amania SSWiN 1 i telewizji dozorowej CCTV (PDF, 223.96Kb) 2011-08-04 13:50:17 387
RYS.13 (PDF, 336.87Kb) 2011-08-05 10:06:53 398
14 system sygnalizacji wA amania SSWiN 1 i telewizji dozorowej CCTV (PDF, 229.50Kb) 2011-08-04 13:50:33 372
15 karta oznaczeA - systemu sygnalizacji wA amania SSWiN i telewizji dozorowej CCTV (PDF, 218.17Kb) 2011-08-04 13:51:01 859
16 schemat blokowy SSWiN oraz CCTV (PDF, 165.27Kb) 2011-08-04 13:51:28 1730
17 System sygnalizacji wA amania SSWiN i telewizji dozorowej CCTV (PDF, 200.25Kb) 2011-08-04 13:52:41 374
architektura-opis (PDF, 7.39Mb) 2011-08-04 14:47:12 378
architektura-rysunki (PDF, 3.22Mb) 2011-08-04 14:28:39 926
Budowlana (PDF, 690.71Kb) 2011-08-05 09:46:58 488
budowlane-konstrukcja-rysunki (PDF, 4.59Mb) 2011-08-04 14:59:44 385
bud-wykonawczy (PDF, 716.33Kb) 2011-08-05 09:46:21 1167
bud-wykonawczy (PDF, 716.33Kb) 2011-08-05 09:51:35 504
Elektryczna (PDF, 138.47Kb) 2011-08-05 09:47:15 1306
I strona obliczenia (PDF, 289.27Kb) 2011-08-05 09:44:52 1127
konstrukcja-opis (PDF, 2.49Mb) 2011-08-04 14:49:18 293
Opis elektryka (PDF, 480.70Kb) 2011-08-04 13:53:10 380
Opis projektu (PDF, 117.46Kb) 2011-08-05 10:01:09 862
OPIS SYSTEM SYGMALIZACJI (PDF, 4.38Mb) 2011-08-04 13:56:00 442
opis wod kan c.o.i wentylacja zamek (PDF, 337.35Kb) 2011-08-05 09:52:23 533
Rysunki - system sygnalizacji (PDF, 5.91Mb) 2011-08-04 14:20:13 317
SIWZ + zaA A czniki (PDF, 3.07Mb) 2011-08-04 13:28:33 490
Wod-kan (PDF, 211.70Kb) 2011-08-05 09:48:13 392
wod-kan-rysunki (PDF, 850.11Kb) 2011-08-05 09:53:10 861

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
schemat T1 i T2 (PDF, 72.99Kb) 2011-08-12 18:51:22 1
WyjaA nienia 1 (PDF, 92.57Kb) 2011-08-18 13:24:25 1
WyjaA nienia 2 (PDF, 37.52Kb) 2011-08-18 13:25:04 1
WyjaA nienia 3 (PDF, 63.68Kb) 2011-08-18 13:25:32 1
Modyfikacja SIWZ 08.08.2011 (PDF, 189.31Kb) 2011-08-08 14:30:15 1
Zmiana ogA oszenia o zamA wieniu 08.08.2011 (PDF, 41.90Kb) 2011-08-08 14:30:28 1
wyjasnienie 25.08.2011 (PDF, 188.88Kb) 2011-08-26 10:29:14 1
aranA acja A yrandol (JPG, 47.20Kb) 2011-08-26 10:28:51 1
balustrada (PDF, 345.65Kb) 2011-08-18 13:26:01 1
obliczenia natezenia swiatla (PDF, 602.66Kb) 2011-08-12 18:50:54 1
rysunki elektryka (PDF, 177.13Kb) 2011-08-22 15:50:15 1
schemat TG (PDF, 42.49Kb) 2011-08-12 18:51:42 1
wyjasnienia do SIWZ (PDF, 228.76Kb) 2011-08-12 18:52:31 1
zdjA cia elektryka (PDF, 6.99Mb) 2011-08-22 15:52:22 1
zmiana ogA oszenia (PDF, 33.97Kb) 2011-08-22 15:49:50 1

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zmiana ogA oszenia (PDF, 33.97Kb) 2011-08-22 15:57:23 1
zmiana SIWZ (PDF, 313.41Kb) 2011-08-22 15:49:35 1

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wybor wykonawcy Skarb krzyA acki ETAP III (PDF, 245.45Kb) 2011-09-09 14:44:25 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
04 sie 2011

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
04 sie 2011, godz. 13:28

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
09 wrz 2011, godz. 14:44