Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 0050.204.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.43.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2023-01-27 12:05:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.203.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu audytu na 2023r. 2023-01-09 10:11:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.202.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-01-04 14:29:24
Zarządzenie Nr 0050.201.2022 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.31.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2033 2023-01-09 07:59:41
ZARZĄDZENIE NR 0050.200.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2023-01-04 14:28:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.199.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2023-01-04 14:30:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.198.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku 2023-01-04 09:31:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.197.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. znisczenia weksla i deklaracji wekslowej do projektu "Zakup wyposażenia na cele turystyczne OSiR w Człuchowie i Yacht Klub Człuchów 2023-01-02 10:15:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.196.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2023-01-05 15:10:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.195.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2023 r. 2023-01-02 10:11:24
ZARZĄDZENIE NR 0050.194.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wolnych lokali mieszkalnych nr 4 i nr 5, położonych w Człuchowie przy ulicy Królewskiej nr 5, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2022-12-23 12:07:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.193.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ul. Kościuszki oraz Zbożowej stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2022-12-23 12:06:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.192.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, na terenie przeznaczonym na cele mieszkaniowe wielorodzinne lub usługowe, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2022-12-23 12:05:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.191.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2023-01-09 10:31:24
ZARZĄDZENIE NR 0050.190.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 i lata następne 2023-01-04 14:27:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.189.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-12-29 08:58:25
ZARZĄDZENIE NR 0050.188.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-12-22 13:49:41
ZARZĄDZENIE NR 0050.187.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-12-22 13:48:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.186.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Miejskiej Człuchów w 2023 r. 2022-12-23 11:32:25
ZARZĄDZENIE NR 0050.185.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-12-29 08:56:51
ZARZĄDZENIE NR 0050.184.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-12-22 13:48:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.183.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-12-22 13:47:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie 2022-12-19 16:23:05
ZARZĄDZENIE NR 0050.181.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-12-19 15:38:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.180.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-12-19 15:37:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów 2022-12-19 10:28:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.178.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na rok 2023 2022-12-22 13:45:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.177.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2022-12-15 09:40:11
Zarządzenie Nr 0050.176.2022 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 0050.165.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2022-12-12 10:33:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-12-12 10:30:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.174.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.164.2022 Burmistrza Miasta Człuchów w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok z dnia 30 listopada 2022 roku 2022-12-12 10:29:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2023 r. 2022-12-09 13:13:37
ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia zużycia energii elektrycznej 2022-12-12 09:25:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.171.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie upoważnienia 2022-12-15 09:39:24
ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2022-12-12 09:24:25
ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego, położonego w Człuchowie przy ulicy Szczecińskiej nr 35/12, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2022-12-05 11:57:19
ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Człuchowa Nr 0050.164.2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku, w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2022-12-07 08:21:56
ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-12-07 08:20:40
ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-12-05 10:27:20
Zarządzenie Nr 0050.165.2022 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2022-12-05 11:58:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-12-05 10:26:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie prowadzenia czynności związanych z bieżącą obsługą cmentarza komunalnego w Człuchowie 2022-12-21 09:55:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Człuchowie 2022-12-06 13:52:34
ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-11-24 15:00:19
ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-11-24 14:59:32
ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-11-24 14:58:47
ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-11-24 14:57:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przekazania dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na modernizację budynku magazynowego i zakup pojazdu elektrycznego 2022-11-25 11:09:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-11-15 11:23:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu na 2023 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2022-11-14 10:40:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Planu dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na obszarze miasta Człuchów" 2022-11-28 11:00:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych 2022-11-08 14:18:37
ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2022 oraz powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 2022-11-08 14:17:34
ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie wniesienia mienia do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Człuchowie 2022-11-15 11:49:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-11-08 13:25:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-11-03 11:05:12
ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-11-03 11:04:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 października 2022 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie 2022-11-15 10:33:56
ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności 2022-11-03 11:01:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 października 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-11-03 11:01:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-11-03 11:00:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-11-03 10:58:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 października 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2022-10-17 13:34:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 października 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2022-10-17 13:33:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 października 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. z zakresu rewitalizacji 2022-10-17 13:32:56
ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 października 2022 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2022-10-17 13:31:56
ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. 2022-10-17 13:30:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 5 października 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Regionalnego 2022-10-06 14:58:32
ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2022-10-06 14:57:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem murowanym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonej w Człuchowie przy ulicy Ogrodowej 2022-10-05 14:19:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemców, położonych w Człuchowie przy ulicy Rynek nr 5/4 oraz Traugutta nr 7a/44 stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2022-10-05 14:18:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych będących własnością Gminy Miejskiej Człuchów Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Człuchowie, Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie oraz Przedszkolu Miejskiemu im. Jacka i Agatki w Człuchowie 2022-10-06 14:55:25
ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-10-04 15:11:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-10-04 15:09:37
ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-10-14 10:11:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-10-04 15:07:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-10-04 15:06:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych i wyznaczenia Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego 2022-09-29 12:37:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2022-09-29 11:52:34
ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 września 2022 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie upoważnienia 2022-09-29 11:50:34
ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 września 2022 r. w sprawie naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. z zakresu rewitalizacji 2022-09-29 11:48:43
ZARZĄDZENIE NR 055.123.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o pożyczkę dla organizacji pozarządowej 2022-09-21 13:51:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. z zakresu rewitalizacji 2022-09-16 08:28:40
ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowanego przez Gminę Miejską Człuchów 2022-10-06 14:52:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-09-15 07:29:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 września 2022 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2023 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych 2022-09-15 07:42:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.153.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych 2022-09-16 08:44:43
ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji nad projektem „Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok” 2022-09-06 10:46:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-08-26 14:05:37
ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-08-26 14:04:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-08-26 14:03:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, położonego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego 23/1, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2022-08-26 13:39:19
ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytej nieruchomości przyległej 2022-08-26 13:37:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytej nieruchomości przyległej 2022-08-26 13:36:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy generała Bema, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2022-08-26 13:34:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2022-08-22 10:18:43
ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie upoważnienia 2022-08-12 12:25:08
ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-08-09 14:07:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-08-09 14:04:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-08-09 14:13:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-07-29 09:13:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-07-29 09:12:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-07-29 09:11:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za pierwsze półrocze 2022 2022-07-22 11:02:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.165.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego lokalu z zasobu Gminy Miejskiej Człuchów 2022-08-01 12:29:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-07-21 07:32:29
ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-07-21 07:31:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-07-21 07:30:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2022 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-08 16:01:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości, na rzecz użytkownika wieczystego, w drodze bezprzetargowej 2022-08-01 12:28:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemców, położonych w Człuchowie przy ulicy Sobieskiego nr 8/39 oraz osiedlu Piastowskim nr 5/29 stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2022-08-01 12:25:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2022-07-11 13:07:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przekazania dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na modernizację skateparku 2022-08-01 12:20:57
OGŁOSZENIE NR 0050.91.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2022 r. 2022-07-08 13:47:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-07-11 13:06:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-07-11 13:05:11
ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-07-11 12:51:43
ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-07-08 13:46:24
ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-07-08 13:43:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład 2022-07-08 13:35:19
ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2022-07-08 13:33:37
ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży 2022-06-15 13:11:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-06-28 08:53:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchmości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Przemysłowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2022-06-21 14:07:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Człuchowie na osiedlu Witosa nr 25/22 na rzecz najemcy, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2022-06-21 14:09:37
ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie aktualizacji zarządzenia nr 0050.70.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochorny Danych Osobowych 2022-06-07 12:30:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży 2022-06-07 12:28:28
ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-05-31 14:40:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-05-31 14:38:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-05-31 14:28:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-05-23 16:17:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-05-23 16:15:17
ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-05-23 16:14:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-05-16 14:30:37
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-05-16 14:29:41
ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-05-16 14:26:20
Ogłoszenie Nr 0050.67.2022 Burmistrz Miasta Człuchowa z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej w Człuchowie na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. 2022-05-09 10:59:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzania czynności związanych ze zbyciem nieruchomości gminy w drodze przetargowej 2022-05-12 12:38:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Planu dystrybucji preparatu stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie maista Człuchów" 2022-05-12 12:37:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży 2022-05-09 15:26:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży 2022-05-06 14:21:29
ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy alei Lawendowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2022-05-12 12:35:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 127/01 Zarządu Miasta Człuchowa z dnia 17 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy najmu lokalu mieszkalnego 2022-05-05 13:31:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości, położonej w Człuchowie przy ulicy Kamiennej, z przeznaczeniem na cel publiczny 2022-05-05 13:30:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-04-29 11:56:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-04-29 11:55:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-04-29 11:52:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład 2022-04-29 11:51:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-04-29 11:47:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.82.2021 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2022-04-22 10:06:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie w obrębie geodezyjnym nr 27, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2022-04-22 10:05:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Człuchowie za 2021 rok 2022-04-21 13:41:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie za 2021 rok 2022-04-21 13:40:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie za 2021 rok 2022-04-21 13:39:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie upoważnienia 2022-04-13 14:21:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy, w drodze bezprzetargowej, lokalu mieszkalnego, położonego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 47/3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2022-04-13 14:44:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy alei księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, alei Lewandowej oraz ulicy Traugutta, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2022-04-13 14:41:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-04-13 11:36:32
ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-04-13 11:33:11
ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-04-13 11:30:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-04-05 09:35:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2022 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Człuchowie 2022-04-13 14:38:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2022-03-29 14:43:25
OGŁOSZENIE NR 0050.40.2022 z dnia 18 marca 2022 r. Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej w Człuchowie na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 2022-03-18 13:45:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemców, położonych w Człuchowie przy ulicy Królewskiej nr 28/6 oraz osiedlu Witosa nr 17a/6 stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2022-03-29 14:41:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ul. Kasztanowej i Bema, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2022-03-29 14:39:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytej nieruchomości przyległej 2022-03-29 14:38:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przekazania dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na modernizację dachu budynku na przystani 2022-03-23 12:45:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowania Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-03-17 11:19:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2021 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2021 2022-03-15 12:40:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2021 rok 2022-03-15 12:34:08
ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego i ustalenia prawa do tego dodatku 2022-03-17 11:17:47
ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości, położonych w Człuchowie przy ulicy Traugutta, z przeznaczeniem na cel publiczny 2022-03-15 12:59:12
ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przekazania dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na uzbrojenie terenu oraz przyłącza wodociągowe i elektryczne pod planowaną budowę 2 domków na Campingu nr 80 2022-03-23 12:43:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2022 rok 2022-03-09 09:41:16
ZARZĄDZENIE NR 055.27.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie 2022-03-09 09:19:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-03-01 10:16:56
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-03-01 10:16:05
ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosku o pożyczkę dla organizacji pozarządowej 2022-03-09 09:26:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2022-02-23 14:48:37
ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2022 z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości położonych w Człuchowie przy ulicy Towarowej, z przeznaczeniem na cel publiczny 2022-02-21 16:24:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.21. 2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Człuchów 2022-02-21 14:55:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-02-21 14:53:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-02-21 14:48:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. 2022-02-11 10:00:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2022 z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytej nieruchomości przyległej 2022-02-11 09:57:40
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Zbożowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2022-02-08 09:36:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu zamkniętymi składowiskami odpadów oraz prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie 2022-02-11 09:54:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu cmentarzem komunalnym w Człuchowie 2022-02-11 09:52:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu terenów zieleni gminnej i zadrzewień 2022-02-11 09:50:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenach publicznych miasta Człuchów 2022-02-11 09:45:34
OBWIESZCZENIE NR 0050.11.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2022 roku 2022-01-31 09:38:42
ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. 2022-02-02 14:15:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.96.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej Drużyny Wykrywania i Alarmowania Systemu wykrywania i alarmowania (SWA) 2022-01-27 14:01:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-02-02 14:16:12
ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-02-02 14:20:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów w roku szkolnym 2022/2023 2022-02-08 09:37:25
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. 2022-01-18 14:48:40
ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok 2022-01-18 14:42:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok 2022-01-18 14:41:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego i ustalania prawa do tego dodatku 2022-01-18 14:40:12
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie w 2022 roku 2022-01-04 13:59:52

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
04 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
04 sty 2022, godz. 13:59

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
04 sty 2022, godz. 13:59