Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zgłoszenia i Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Urząd Miejski w Człuchowie przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Dlatego   każdy właściciel nieruchomości na terenie Miasta Człuchów wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Osoby, które jeszcze nie dopełniły obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków (nowi użytkownicy zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, osoby u których zaszła jakakolwiek zmiana np. podłączyli się do kanalizacji lub zmienili zbiornik bezodpływowy na oczyszczalnię przydomową itp.) są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia zgłoszenia.

 

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, pok. nr 16 oraz pod linkiem.

 

Wypełnione i podpisane zgłoszenia oraz dołączone ksero umów podpisanych z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Człuchowie osobiście albo za pośrednictwem poczty (Urząd Miejski w Człuchowie, Al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów).

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.

Jednocześnie Urząd Miejski przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinny to uczynić niezwłocznie.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczenia opłaty za w/w usługę.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
KOMUNIKAT - maj 2023 r. 2023-05-18 14:59:32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
17 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
17 mar 2021, godz. 11:57

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
17 mar 2021, godz. 12:09