Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

II kwartał


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za pierwsze półrocze 2022 2022-07-22 11:05:03
Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego - sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku 2022-07-21 14:16:16
Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 2022-07-21 14:15:00
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego - sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku 2022-07-21 14:13:49
Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - okres sprawozdawczy: od początku roku 2022 do końca 2 kwartału roku 2022 2022-07-21 14:12:19
Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych - okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2022 2022-07-21 14:10:03
Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednsotki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 2022-07-21 14:08:46
Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2021 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 2022-07-21 14:07:15
Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 2022-07-21 14:03:39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Urszula Stupałkowska

Data wytworzenia:
21 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
21 lip 2022, godz. 14:01

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
21 lip 2022, godz. 14:01