Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 0050.185.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu audytu na 2024 r. 2024-01-11 11:05:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.184.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2024-01-02 11:24:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.183.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2024-01-02 11:24:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2024-01-02 11:23:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.181.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.43.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2023-12-27 10:34:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.180.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie dokumentacji szacowania ryzyka oraz bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego 2023-12-29 13:47:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie objęcie udziałów przez Gminę Miejską Człuchów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2023-12-27 10:32:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.178.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2024 r. 2023-12-18 13:37:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.177.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2023-12-18 14:15:28
ZARZĄDZENIE NR 0050.176.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-12-18 07:41:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-12-18 07:40:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.174.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-12-18 07:39:47
ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na rok 2024 2023-12-14 15:02:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-12-14 15:02:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.171.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-12-14 15:01:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 118/2012 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów 2023-12-08 09:03:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody specjalnej Burmistrza Miasta Człuchów 2023-12-18 14:11:56
ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-12-05 08:56:19
ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przekazania dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na wyposażenie nowych pokoi 2023-12-05 08:55:40
ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-12-04 08:29:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-12-04 07:58:05
ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 listopada 2023 r. sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2023-12-05 08:53:56
ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-12-04 07:56:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-12-04 07:55:12
ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-12-04 07:52:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 i lata następne 2023-12-04 07:49:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-12-04 07:49:07
ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-12-04 07:48:09
ZARZĄDZENIE NR 00580.157.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, położonego w Człuchowie przy ulicy Dworcowej nr 10/1, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2023-11-17 12:52:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie określenia sposobu odpisów aktualizujących w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2023-12-04 07:42:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2023-11-17 11:29:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, położonego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego 27/1, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2023-11-17 11:29:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 listopada 2023 r. sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2023-11-17 13:01:24
ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2023-12-05 08:51:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia administratora systemu 2023-11-16 11:05:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie pionu ochrony 2023-11-16 11:02:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów 2023-11-14 10:05:28
ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności gruntowej na części nieruchomości, położonej w Człuchowie przy ulicy Dworcowej nr 10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Człuchowie przy ulicy Dworcowej nr 8 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3, będącej własnością Gminy Miejskiej Człuchów 2023-11-14 10:09:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego 2023-11-14 10:01:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do wprowadzania danych i informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 2023-11-14 10:01:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu na 2024 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2023-11-07 14:13:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów 2023-11-08 14:55:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych 2023-11-06 15:35:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2023 oraz powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 2023-11-06 15:34:07
OGŁOSZENIE NR 0050.141.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-11-02 15:16:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 października 2023 r. w sprawie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony 2023-11-03 10:37:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 października 2023 r. w sprawie planu ochrony informacji niejawnych 2023-11-03 10:36:34
ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 października 2023 r. w sprawie dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą 2023-11-03 10:35:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-11-02 15:11:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-11-02 15:10:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-11-02 15:10:03
OGŁOSZENIE NR 0050.133.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 października 2023 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-10-25 13:39:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ustalenia i wypłaty ekwiwatentu pieniężnego dla pracowników z tytułu używania własnej odzieży i obuwia 2023-10-26 12:07:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 i lata następne 2023-11-02 15:15:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 października 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-10-26 09:00:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-10-26 08:59:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-10-26 08:59:08
ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-10-24 07:53:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok Na 2023-10-24 07:50:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-10-24 07:48:24
ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej do projektu "Modernizacja parku linowego na plaży miejskiej nad jeziorem Rychnowskim" 2023-10-17 10:30:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 października 2023 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, przeznaczonej do oddania w użyczenie 2023-10-12 13:58:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 października 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, tj. działki położonej w Człuchowie przy ulicy majora Hubala w trybie przetargu ustnego ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych 2023-10-12 11:09:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 października 2023 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 34A/15 oraz w Ględowie nr 4D/15, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2023-10-12 11:08:40
ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-10-24 07:37:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-10-24 07:36:29
ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-10-24 07:33:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-05 10:05:43
ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w Gminie Miejskiej Człuchów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-05 10:04:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-10-05 10:04:12
ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2023 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przyjęcia „Harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Człuchów, niestanowiących własności Gminy Miejskiej Człuchów” 2023-10-17 10:29:42
ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-10-05 09:05:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-10-05 09:04:28
ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-10-05 09:03:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-10-05 09:01:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru dotyczącego najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji realizowanej przy ul. Lawendowej w Człuchowie przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN – Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku 2023-10-17 10:28:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne 2023-09-27 08:11:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Człuchowie 2023-09-27 08:14:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 września 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego w Człuchowie 2023-09-14 12:40:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 września 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-09-14 14:16:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-09-14 14:15:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-09-14 14:14:51
ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji nad projektem „Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok” 2023-09-12 13:45:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 września 2023 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2024 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych 2023-09-12 13:43:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 września 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych będących własnością Gminy Miejskiej Człuchów Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Człuchowie, Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie oraz Przedszkolu Miejskiemu im. Jacka i Agatki w Człuchowie 2023-09-11 07:30:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków na terenie miasta Człuchów. 2023-09-07 13:23:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 5 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie na czas oznaczony, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2023-09-12 13:41:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025” 2023-09-11 12:19:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 września 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemców, położonych w Człuchowie przy ulicy Traugutta 7a/38 oraz ulicy Kościuszki 2/8, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2023-09-11 12:17:07
ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-09-11 07:29:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-09-11 07:28:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-09-11 07:27:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 2023-09-11 12:15:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miejskiej Człuchów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2023-08-16 11:25:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 i lata następne 2023-08-04 13:26:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-08-04 13:26:07
ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 r 2023-08-04 13:24:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2023-08-04 13:32:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie w 2023 roku 2023-08-01 12:30:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicach Królewskiej oraz Jana Skrzetuskiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2023-07-28 13:06:54
OGŁOSZENIE NR 0050.84.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2023 r. 2023-07-21 08:53:24
ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie czynności kancelaryjnych, zasad tworzenia i postępowania z dokumentacją, wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2023-07-19 14:04:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-07-20 15:02:12
ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-07-20 15:01:08
ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-07-19 14:03:56
ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 2023-07-19 14:00:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cel publiczny 2023-07-13 09:55:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-13 09:53:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-07-05 14:35:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-07-05 14:34:11
ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej części nieruchomości położonej w Człuchowie, oznaczonej w Ewidencji Gruntów numerem ewidencyjnym 378/2 2023-07-04 09:50:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-07-04 08:15:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz najemców, położonych w Człuchowie przy ulicy Szczecińskiej nr 12/14 i 35/6, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2023-07-04 15:03:43
ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 4, położonego w Człuchowie przy ulicy Królewskiej nr 11, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2023-07-04 15:02:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Człuchowie 2023-06-29 15:08:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej 2023-07-04 10:09:29
ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2023 r. z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży 2023-07-04 09:08:24
ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości, położonej w Człuchowie przy ulicy Towarowej, z przeznaczeniem na cel publiczny 2023-07-04 09:43:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2023 r. 2023-06-21 12:30:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 i lata następne 2023-06-29 08:18:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-06-29 08:17:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2023-06-19 15:52:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie pomiędzy ulicami Królewską a Stajenną, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2023-06-19 16:31:51
ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, tj. działki położonej w Człuchowie przy ulicy Różanej w trybie przetargu ustnego ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych 2023-06-19 16:31:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, położonego w Człuchowie przy ulicy Traugutta 7a/33 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2023-06-19 16:30:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowsko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 2023-06-06 22:52:51
ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 i lata następne 2023-06-20 08:01:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-05-31 13:55:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-05-31 13:55:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-05-31 13:54:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2023 r. 2023-05-23 14:10:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2023 r. z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży 2023-05-23 14:09:17
ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2023-05-19 12:31:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno – usługową (obecnie zabudowanej niezamieszkałym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym), stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2023-05-19 12:29:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Człuchowie 2023-05-04 13:40:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-04-27 14:00:25
ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 ro 2023-04-27 13:59:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-04-27 13:58:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie za 2022 rok 2023-04-04 12:14:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-03-30 11:42:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-03-30 11:38:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-03-30 11:36:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 i lata następne 2023-03-30 12:56:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przekazania dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na modernizację kortów tenisowych 2023-04-03 08:08:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2023 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie za 2022 rok 2023-03-30 11:04:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Człuchowie za 2022 rok 2023-03-30 11:03:12
ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-03-21 14:49:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2022 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2022 2023-03-03 12:40:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2022 rok 2023-03-03 12:39:05
ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-03-06 09:24:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-03-06 09:23:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-03-06 09:22:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2023-04-12 14:36:42
ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2023-04-12 14:35:43
ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2023-02-15 10:42:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-02-16 12:25:42
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-02-16 12:24:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-02-16 12:16:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, na terenie przeznaczonym pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2023-02-10 10:46:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-02-10 09:04:40
ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-02-10 09:03:56
ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-02-10 09:03:05
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 i lata następne 2023-02-07 14:35:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-02-07 14:34:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2023 r. 2023-01-31 13:51:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów w roku szkolnym 2023/2024 2023-02-03 08:46:29
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2023-02-01 12:16:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2023 rok 2023-02-01 12:14:07
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2023-01-30 12:26:11
ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-01-30 12:25:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-01-30 12:24:25
ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2023-02-01 12:12:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie upoważnienia 2023-01-27 12:07:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 i lata następne 2023-01-17 12:11:07
ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-01-17 12:10:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok 2023-01-17 12:09:26
OBWIESZCZENIE NR 0050.5.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2023 roku 2023-01-13 13:19:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2023 r. 2023-01-16 12:09:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 i lata następne 2023-01-17 12:08:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok 2023-01-17 12:06:56
OGŁOSZENIE NR 0050.1.2023 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2022 r. 2023-01-12 14:14:58

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
01 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
12 sty 2023, godz. 14:09

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
12 sty 2023, godz. 14:09