Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla terenu położonego od ul. Koszalińskiej do drogi krajowej nr 22 w Człuchowie 2022-11-09 13:45:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Towarowej w Człuchowie 2022-11-09 13:44:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchów o wyłożeniu projektu dokumentu: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030" 2022-11-07 11:43:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającej na budowie kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 200/2, 200/33, 200/36 położonych w obrębie ewidencyjnym Człuchów 0027, miasto Człuchów (ul. Kamienna) 2022-10-18 11:09:20
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczlny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu - (artykuł stracił ważność) 2022-09-23 14:00:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA o wzczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach położonych w Człuchowie przy ul. Kamiennej, do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2022-08-26 11:50:01
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Średniej w Człuchowie 2022-07-21 07:42:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Towarowej w Człuchowie 2022-06-24 09:48:38
BURMISTRZ MIASTA CZŁUCHOWA informuje, że Gmina Miejska Człuchów poszukuje na sezon letni potencjalnych dzierżawców gruntu o powierzchni do 100 m2, stanowiącego część nieruchomości Gminy Miejskiej Człuchów, oznaczonego w ewidencji gruntów działką nr 87/7, położonego w człuchowie przy ul. Rynek 2022-04-07 12:24:54
Rozeznanie ryku - 31.03.2022 - (artykuł stracił ważność) 2022-03-31 15:06:25
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Plantowej obejmującego Jezioro Urzędowe w Człuchowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-03-28 12:33:51
OGŁOSZENIE NR 0050.40.2022 z dnia 18 marca 2022 r. Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej w Człuchowie na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 2022-03-22 13:42:37
Nagrody ekologiczne Unii Europejskiej - wyróżnienia dla najlepszych inicjatyw ekologicznych w UE 2022-03-18 09:30:38
Rozeznanie rynku - 07.03.2022 - (artykuł stracił ważność) 2022-03-07 13:50:49
OBWIESZCZENIE NR 0050.11.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2022 roku 2022-01-31 09:40:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Szkolnej w Człuchowie, oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 2022-01-14 13:46:35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
14 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
14 sty 2022, godz. 13:44

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
14 sty 2022, godz. 13:44