Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych 2021-01-13 07:42:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-01-07 10:43:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Miejskiej Człuchów w 2021 r. 2021-01-13 14:42:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Człuchowie 2021-01-11 14:41:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2021-01-13 07:43:47
ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-01-13 14:43:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Człuchowie 2021-01-13 14:44:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2021 rok 2021-01-13 14:47:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Człuchów na lata 2021 - 2025" 2021-01-13 14:55:51
ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. 2021-01-18 15:54:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zbycia w drodze zamiany, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Szczecińskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów w zamian za grunty przeznaczone na cele publiczne 2021-01-29 11:20:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Zbożowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-01-29 11:22:25
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie. 2021-01-25 09:13:08
ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2021R. BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenach publicznych miasta Człuchów 2021-02-03 12:58:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu zamkniętymi składowiskami odpadów oraz prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie 2021-02-03 13:04:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu cmentarzem komunalnym w Człuchowie 2021-02-03 13:12:40
OBWIESZCZENIE NR 0050.17.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2021 roku 2021-01-27 11:19:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian składu i reprezentacji podmiotów w Komitecie Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2021-01-27 11:35:56
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na rok 2021 2021-02-02 11:07:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2021 2021-02-02 11:06:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 rok 2021-02-02 11:05:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. 2021-01-27 14:08:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2021-03-26 12:40:34
ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie 2021-02-02 11:03:41
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2021 2021-02-17 08:52:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Miejskiej Człuchów 2021-02-17 08:53:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej miasta Człuchów 2021-02-17 07:34:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2021-02-23 13:25:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 rok 2021-03-01 15:10:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2020 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2020 2021-03-01 15:11:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2021 2021-03-11 12:07:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW Z DNIA 18 MARCA 2021 R. W SPRAWIE PRZEKAZANIA DOTACJI DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W CZŁUCHOWIE NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU DOMU SPORTOWCA PRZY ULICY SZKOLNEJ 3 W CZŁUCHOWIE 2021-03-23 12:08:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW Z DNIA 23 MARCA 2021 R. W SPRAWIE PROWADZENIA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW MIASTA CZŁUCHOWA 2021-03-23 12:07:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie: zmiany umowy o przedłużenie prawa użytkowania wieczystego i zmianę sposobu korzystania z gruntu w części dotyczącej terminu zabudowy nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste 2021-04-09 13:43:11
ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW Z DNIA 23 MARCA 2021 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA WOLNE STANOWISKO PRZCY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CZŁUCHOWIE 2021-03-26 13:27:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2021 2021-04-02 12:29:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2021 2021-04-02 12:30:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicach Zbożowej i Kamiennej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-04-09 13:44:05
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytej nieruchomości przyległej 2021-04-09 13:45:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemców, położonego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 31/3, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-04-09 13:45:47
ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Człuchowskiego oraz własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Człuchowskiego 2021-04-09 13:46:19
OGŁOSZENIE NR 0050.43.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-04-02 10:07:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie za 2020 rok 2021-04-16 13:24:47
ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie za 2020 rok 2021-04-16 13:26:43
ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Człuchowie za 2020 rok 2021-04-16 13:28:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania małych dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów 2021-04-15 12:47:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2021 2021-04-21 14:00:30
Zarządzenie Nr 0050.49.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie przekzania dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na modernizację budynku Domu Sportowca przy ulicy Szkolnej 1 w Człuchowie 2021-04-22 09:38:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2021 BURMISZTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-04-27 12:20:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2021 BURMISZTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-04-27 12:23:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 2021-04-22 13:30:25
ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-04-27 12:28:41
ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2021. BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych dla Urzędu Stanu Cywilnego w Człuchowie 2021-04-29 12:08:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ?KASZTAN 2021? 2021-05-13 12:03:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-05-04 14:26:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-05-04 14:28:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-05-04 11:28:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej 2021-05-11 09:51:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, położonego w Ględowie nr 4d/27 gminie Człuchów, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-05-11 10:01:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji 2021-05-06 11:48:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do załatwiania indywualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2021-05-11 10:05:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych dla Urzędu Stanu Cywilnego w Człuchowie 2021-05-17 10:39:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie w 2021 roku 2021-05-11 10:07:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji 2021-05-17 10:40:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr 24/2009 Burmistrza Miasta Człuchowa dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2021-06-01 13:30:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów, tj.: działki położonej w Człuchowie przy ulicy Zbożowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz działki położonej w Człuchowie przy ulicy Żytniej w formie przetargu ustnego ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych 2021-06-17 07:45:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji 2021-05-31 13:59:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji 2021-06-11 13:44:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych 2021-07-02 13:15:28
ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.109.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie 2021-06-25 10:58:51
ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na wydzierżawianie nieruchomości gminy 2021-06-16 08:27:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2021 2021-06-29 10:46:55
OGŁOSZENIE NR 0050.74.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-06-25 07:39:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 czerwcza 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemców, położonych w Człuchowie przy ulicy Królewskiej 10/1, Słowackiego 14/6 i alei Wojska Polskiego 34a/8 stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-07-07 08:19:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wolnych lokali mieszkalnych położonych w Człuchowie przy ulicach Traugutta 6/2a i Mickiewicza 2/2, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-07-07 08:22:34
ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej właśność Gminy Miejskiej w Człuchowie na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Człuchowskiego oraz własność Srabku Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Człuchowskiego 2021-07-22 12:29:12
Zarządzenie nr 0050.78.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-07-05 09:01:52
Zarządzenie nr 0050.79.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-07-05 09:03:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-07-05 10:34:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-07-05 10:36:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2021-08-10 13:21:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów 2021-07-02 10:05:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-07-12 10:58:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-07-12 11:02:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonej w Człuchowie przy ulicy Średniej nr 12a 2021-07-12 11:08:16
Ogłoszenie Nr 0050.87.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożónej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-07-13 11:55:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów 2021-07-21 10:37:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2021 2021-07-21 12:35:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-07-23 14:09:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-07-23 14:10:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości, położonych w Człuchowie przy ulicach Magnoliowej i Traugutta, stanowiących własność osób prywatnych, z przeznaczeniem na cel publiczny 2021-08-27 13:38:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. pn. "Zielona zdrowa sobota" 2021-07-29 14:36:51
ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. pn. "Zielona zdrowa sobota" 2021-07-30 12:22:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-08-10 11:35:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-08-10 11:36:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytej nieruchomości przyległej 2021-08-26 11:51:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytej nieruchomości przyległej 2021-08-26 11:52:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt muralu ściennego 2021-08-20 14:00:17
ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. pn. "Zielona zdrowa sobota" 2021-08-25 11:42:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-08-31 10:32:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-08-31 10:33:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. p.n. "Zielona zdrowa sobota" 2021-08-27 10:08:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości położonej przy ulicy Towarowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cel publiczny 2021-08-30 09:48:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych 2021-09-09 15:13:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych 2021-09-09 15:14:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz na terenie miasta Człuchów 2021-09-06 15:23:08
ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 września 2021 r. w sprawie: nabycia poprzez zawarcie umowy przekazania nieruchomości położonych w Człuchowie przy ulicach Motocrossowej i Pszenicznej na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów, z przeznaczeniem na cel publiczny 2021-09-09 15:20:29
ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 września 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.105.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i zarządzenia Nr 0050.106.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych 2021-09-09 15:21:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 września 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 130/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 września 2011 roku w sprawie nie pobierania podatku od towarów i usług przy sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych w drodze bezprzetargowej 2021-09-09 15:22:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2021-09-15 08:43:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2022 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych 2021-09-15 08:22:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 września 2021 r. w sprawie udziału i realizacji zadań obronnych Urzędu Miejskiego w Człuchowie w ramach kompleksowego ćwieczenia obronnego pod kryptonimem JANTAR 2021 2021-09-23 09:18:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-09-21 08:45:12
ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 września 2021 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów przeznaczonych do użyczenia 2021-09-17 11:08:34
Zarządzenie Nr 0050.116.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji ?Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok 2021-09-22 11:29:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-09-22 11:32:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-09-22 11:33:07
ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wskazania członka Rady Nadzorczej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Pomorze" Spółka z o.o. w Malborku reprezentującego Gminę Miejską Człuchów 2021-09-29 15:02:34
ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 24 września 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemców, położonych w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 26/3 i nr 26/4 stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-09-29 15:00:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 24 września 2021 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicach Kamiennej i Wiśniowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-09-29 14:58:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-10-05 08:09:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-10-04 16:27:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-10-11 13:38:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-10-11 13:41:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2022-2030 2021-10-12 13:45:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 października 2021 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości, położonych w Człuchowie przy ulicy Magnoliowej, z przeznaczeniem na cel publiczny 2021-10-15 09:31:12
ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności przypadających Gminie Miejskiej Człuchów 2021-10-25 15:51:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-10-25 15:59:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Człuchowie 2021-10-27 13:37:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-10-28 14:05:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-10-28 14:07:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentarytzacji za rok 2021 oraz powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 2021-11-16 08:12:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych 2021-11-16 08:10:48
Zarządzenie Nr 0050.135.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wniesienia aportu do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku 2021-11-05 12:01:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Człuchów oraz zasad przyznawania nagród kierownikom 2021-11-15 11:46:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.43.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2021-11-15 11:50:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2021-11-09 09:50:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów 2021-11-15 11:52:32
ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-11-09 12:49:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 66/2008 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie: powołania Komisji celem przejęcia opuszczonych komunalnych lokali mieszkalnych 2021-11-15 11:54:25
ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomosci zabudowanej budynkiem usługowym, stanowiacej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-11-26 12:34:56
ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, położonego w Człuchowie na osiedlu Witosa nr 18/3, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-11-26 12:36:26
OBWIESZCZENIE NR 0050.144.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2021-11-19 10:48:41
ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-11-26 12:38:17
ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-12-02 07:52:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-12-02 07:53:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2021-12-06 16:10:11
ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2021-12-06 16:10:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych 2021-12-27 11:38:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-12-15 09:47:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na rok 2022 2021-12-15 09:48:17
ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych 2021-12-28 09:19:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-12-22 11:59:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-12-22 12:15:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania procedury przyjmowania zgłoszeń od sygnalisty, działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń 2021-12-21 11:34:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, położonego w Człuchowie przy ulicy Sobieskiego 8/21, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-12-21 11:36:42
ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Miejskiej Człuchów 2021-12-27 11:45:59
ZARZĄDZENIE NR 00.50.159.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-12-27 11:47:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-12-23 11:49:28
ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-12-23 11:55:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-12-30 07:33:51
ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-12-30 07:34:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarzdzenia nr 0050.129.2020 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegajacego na utrzymaniu terenów zieleni gminnej i zadrzewień 2021-12-30 12:22:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego lokalu z zasobu Gminy Miejskiej Człuchów 2021-12-31 10:00:58
Zarządzeni nr 0050.166.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych 2021-12-30 12:27:05
Zarządzenie nr 0050.167.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych 2021-12-30 12:30:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Miejskiej Człuchów w 2022 r. 2021-12-31 10:02:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. 2021-12-30 11:49:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2022-01-10 08:58:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.171.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2022-01-10 08:59:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projeku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. Utworzenie 2 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na plaży OSiR w Człuchowie 2022-01-21 10:46:07
ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład 2022-04-29 11:41:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.174.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie 2022-01-04 13:57:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń od sygnalisty, działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń 2022-01-18 14:36:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.176.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zimowym utrzymaniu dróg, chodników, placów, parkingów oraz posesji stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów na terenie miasta Człuchów 2022-03-09 09:37:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.177.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu audytu na 2022r. 2022-09-29 11:41:57

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
07 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
07 sty 2021, godz. 10:43

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
07 sty 2021, godz. 10:43