Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2020


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 r. 2020-01-09 09:28:50
Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia p. Piotrowi Ciechackiemu 2020-01-13 16:21:39
Zarządzenie nr 0050.3.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 roku 2020-01-17 12:19:37
Zarządzenie nr 0050.4.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Motocrossowej - Zbożowej i ulicy Traugutta, z przeznaczeniem pod zabudowe mieszkaniowo - usługową oraz mieszkaniową i usługową, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-02-05 14:58:05
Obwieszczenie Nr 0050.5.2020 Burmistrza MIasta Człuchów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego 2020 roku 2020-01-20 14:32:29
Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-02-07 08:03:04
Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-02-07 08:05:37
Zarządzenie Nr 0050.8.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów w roku szkolnym 2020/2021 2020-01-31 13:16:14
Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie upoważnienia do wydawania decycji administracyjnych w indywidualnych sprawach przyznania dodatku mieszkaniowego 2020-02-05 10:11:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2020-02-19 10:38:41
ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2020-02-21 14:06:38
Zarządzenie Nr 0050.12.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-03-02 11:15:30
Zarządzenie Nr 0050.13.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Jana Skrzetuskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2020-03-06 09:25:27
Zarządzenie Nr 0050.14.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-03-05 12:13:44
Zarządzenie Nr 0050.15.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-03-05 12:20:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 rok 2020-03-05 12:34:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2019 2020-03-04 13:51:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2020-03-03 14:25:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 i 2021 r. 2020-03-09 12:43:24
Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert 2020-03-10 10:32:11
OGŁOSZENIE NR 0050.21.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-03-13 13:43:27
Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Człuchowie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania 2020-03-16 13:14:03
Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miejskiej Człuchów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2020-03-30 10:04:54
Zarządzenie Nr 0050.24.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury: t.j. Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego za 2019 rok 2020-04-03 11:08:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-04-02 07:23:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-04-02 07:24:36
Zarządzenie Nr 0050.27.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2020-04-03 11:05:00
Zarządzenie Nr 0050.28.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2020-04-03 10:57:07
Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2020 rok 2020-04-03 10:50:38
Zarządzenie Nr 0050.30.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.08.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów w roku szkolnym 2020/2021 2020-04-07 08:15:12
Zarządzenie Nr 0050.31.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-04-07 08:18:01
Zarządzenie Nr 0050.32.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu MIejskiego na rok 2020 2020-04-07 08:21:19
Zarządzenie Nr 0050.33.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy MIejskiej Człuchów w 2020 i 2021 r., z zakresu rewitalizacji 2020-04-06 09:39:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie 2020-04-09 12:27:22
Zarządzenie Nr 0050.35.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-04-17 10:23:47
Zarządzenie Nr 0050.36.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-04-17 10:25:20
Zarządzenie Nr 0050.37.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Kamiennnej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2020-04-22 09:57:54
Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, położonego w Człuchowie na osiedlu Piastowskim nr 5/1, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2020-04-22 09:59:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-05-04 16:04:32
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-05-04 16:10:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-05-04 16:14:16
Zarządzenie Nr 0050.42.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 2020-05-06 10:32:21
Zarządzenie Nr 0050.43.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2020-05-11 11:45:10
Zarządzenie Nr 0050.44.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2020-05-12 11:16:28
Zarządzenie Nr 0050.45.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-06-09 12:59:49
Zarządzenie Nr 0050.46.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-06-09 13:30:24
Zarządzenie Nr 0050.47.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powierzenia spraw sekretarzowi miasta prowadzenia niektórych spraw i upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-06-09 13:33:01
Zarządzenie Nr 0050.48.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza 2020-06-09 13:26:51
Zarządzenie Nr 0050.49.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie 2020-06-09 13:28:18
Zarządzenie Nr 0050.50.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania małych dotacji na realizację zadań publicznych 2020-06-25 09:39:39
Zarządzenie Nr 0050.51.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Człuchowie 2020-06-25 08:52:31
Zarządzenie Nr 0050.52.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-06-26 12:53:59
ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-06-30 07:28:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-06-30 07:29:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie przyznania małej dodatcji na realizację zadania publicznego 2020-07-02 11:19:56
Zarządzenie Nr 0050.57.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemców, położonego w Człuchowie przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 2/9, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2020-07-23 13:49:34
Zarządzenie Nr 0050.58.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Jana Skrzetuskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2020-07-23 13:34:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 r. 2020-07-07 11:40:54
ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-07-13 11:02:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert 2020-07-14 09:27:15
Zarządzenie Nr 0050.63.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2020-07-23 13:56:11
ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2020 2020-07-23 12:33:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) dla Gminy Miejskiej Człuchów 2020-08-07 11:53:30
Zarządzenie Nr 0050.66.2020 Burmistrza Miasta Człuchów w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie w 2020 r. 2020-08-07 09:17:35
Zarządzenie Nr 0050.67.1.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Podbipięty, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2020-09-01 10:07:42
Zarządzenie Nr 0050.68.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego 2020-08-07 09:20:30
Zarządzenie Nr 0050.69.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 r. 2020-08-07 09:43:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 r. 2020-07-31 12:54:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-08-04 10:39:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-08-04 10:41:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-08-11 10:56:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-08-11 10:46:12
Zarządzenie Nr 0050.75.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności położonych w Człuchowie przy ulicy Długosza 2020-09-01 10:13:45
Zarządzenie Nr 0050.76.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 sierpnia 2020 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2020-09-01 14:20:30
Zarządzenie Nr 0050.77.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 1 września 2020 r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowgo zasobu Gminy Miejskiej Człuchów 2020-09-21 10:37:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora ds dostępności 2020-09-15 09:48:56
Zarządzenie Nr 0050.79.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 8 września 2020 r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowch w latach 2020-2022 2020-09-21 11:17:38
Zarządzenie nr 0050.80.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2021 r." 2020-09-11 12:49:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie 2020-09-14 09:04:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 września 2020 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2021 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych 2020-09-11 12:57:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-09-15 14:20:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Miejskiej Człuchów 2020-09-15 14:23:07
OGŁOSZENIE NR 0050.85.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-09-17 12:31:37
Zarządzenie Nr 0050.86.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Miejskiej Człuchów w wrunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-10-14 14:39:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2020-10-14 14:40:47
ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2020-10-14 14:42:43
Zarządzenie Nr 0050.89.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-10-14 14:44:55
Zarządzenie Nr 0050.90.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-10-14 14:49:05
Zarządzenie Nr 0050.91.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.144.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasadf rozliczeń podatku od towarów i usług 2020-10-14 14:51:34
ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2020-10-14 14:53:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń 2020-10-19 10:59:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń 2020-10-19 11:00:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 października 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownic Działu Świadczeń RodzinnychMiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do prowadzenia postępowań w spr. wydawania zaświadczeń 2020-10-19 11:01:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.89.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-10-20 11:23:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2020-10-26 12:12:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.43.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2020-10-26 12:12:56
ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-10-29 14:20:38
Zarządzenie Nr 0050.103.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 października 2020 r w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Miejskiej Człuchów 2020-11-24 14:09:43
Zarządzenie Nr 0050.104.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 2 listopada 2020 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2020 oraz powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 2020-11-24 11:10:34
Zarządzenie Nr 0050.105.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 2 listopada 2020 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych 2020-11-24 11:09:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2020-11-17 10:28:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-11-17 14:57:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-11-17 14:59:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie 2020-12-30 14:51:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2020R. BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Człuchowie 2020-12-02 13:44:20
ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-11-30 15:33:41
ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-11-30 15:34:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Miejskiej Człuchów 2020-11-30 15:35:08
Zarządzenie Nr 0050.114.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 listopada 2020 r w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych oraz wyboru systemu kancelaryjnego w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2020-11-30 14:11:59
Zarządzenie Nr 0050.115.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 grudnia 2020 r w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Człuchowie przy ulicy Królewskiej nr 14/5 2020-12-09 12:25:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. 2020-12-11 07:33:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-12-16 10:32:43
ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na rok 2021 2020-12-16 10:33:52
Zarządzenie Nr 0050.119.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonych w Człuchowie przy ulicy Słowackiego nr 14/2 i osiedlu Piastowskim nr 5/41, na rzecz najemców 2020-12-31 12:57:18
Zarządzenie Nr 0050.120.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytej nieruchomości przyległej 2020-12-31 13:00:55
Zarządzenie Nr 0050.121.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchmości na rzecz użytkowników wieczystych 2020-12-31 13:10:07
ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2020-12-28 09:19:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2020-12-28 09:20:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert 2020-12-23 11:23:35
Zarządzenie Nr 0050_125_2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawęnieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-01-13 14:39:38
Zarządzenie Nr 0050.126.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Miejskiej Człuchów 2021-01-07 10:56:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów 2021-04-22 09:36:44
Zarządzenie Nr 0050.128.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania placów zabaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Pomorzanka" w Człuchowie 2020-12-31 13:12:19
ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu terenów zieleni gminej i zadrzewień 2021-01-27 11:31:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków 2021-03-02 12:08:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020 2021-01-19 08:17:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2021-01-19 08:17:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW Z DNIA 31 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE PRZEKAZANIA DOTACJI DLA OŚRDOKA SPORTU I REKREACJI W CZŁUCHOWIE NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU DOMU SPORTOWCA PRZY ULICY SZKOLNEJ 1 W CZŁUCHOWIE 2021-04-01 09:27:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" 2021-11-03 07:41:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zimowym utrzymaniu dróg, chodników, placów, parkingów oraz posesji stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów na terenie miasta Człuchów 2021-12-21 11:31:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu audytu na 2021r. 2022-09-21 13:50:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Gruchała

Data wytworzenia:
09 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Michał Gruchała

Data publikacji:
09 sty 2020, godz. 09:26

Osoba aktualizująca informacje

Michał Gruchała

Data aktualizacji:
09 sty 2020, godz. 09:26