Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2019


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2019 r. 2019-01-16 11:52:58
Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonania zadań obronnych w jednsotkach podległych i podporządkowanych na 2019 r. 2019-01-16 11:54:45
Zarządzenie Nr 0050.3.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkola publicznego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2019-01-18 13:14:25
Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomosci niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Różanej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów. 2019-01-25 11:00:59
Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, tj.: Centrum Optyczno- Okulistycznego Gollus spółki jawnej z siedzibą w Człuchowie przy ulicy Żółkiewskiego nr 20 2019-01-25 11:02:59
Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2019-01-25 11:05:08
Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2019-01-25 11:06:29
Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-01-28 15:37:11
Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-01-28 15:40:42
Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. realizacji zadań oświatowych 2019-02-11 08:42:01
Zarządzenie Nr 0050.11.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie 2019-03-21 13:19:37
Zarządzenie Nr 0050.12.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2019 roku 2019-02-01 09:22:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa Nr 0050.13.2019 o naborze kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów z dnia 4 lutego 2019 r. 2019-02-07 07:33:23
Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-02-20 12:13:15
Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-02-20 12:14:41
Zarządzenie Nr 0050.16.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew, wiatrołomów i wywrotów z terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2019-03-05 14:19:11
Zarządzenie Nr 0050.17.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2019-02-25 11:13:32
Obwieszczenie Nr 0050.18.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku 2019-02-21 09:40:58
Obwieszczenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchow 2019-03-11 09:21:38
Obwieszczenie Nr 0050.20.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.127.2018 z dnia 20 grudnia 2018r. 2019-03-08 10:54:44
Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 2019-03-12 10:32:57
Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie opracowania modułów zadaniowych dla Miasta Człuchów 2019-03-21 13:21:11
Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie, położonej w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego (nad jeziorem Rychnowskim przy miejskim OSiR w Człuchowie) 2019-03-19 08:41:54
Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchmości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Porzeczkowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2019-03-19 08:43:46
Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2019-03-21 13:23:11
Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 rok 2019-03-25 09:17:35
Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2018 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2018 2019-03-25 09:19:53
Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury: t.j. Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego za 2018 rok 2019-03-28 14:34:58
Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-04-01 11:37:47
Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.16.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew, wiatrołomów i wywrotów z terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2019-04-01 11:43:50
Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicach Porzeczkowej, Podbipięty i alei Lawendowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2019-04-12 10:31:08
Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z d nia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej 2019-04-11 14:11:15
Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z d nia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości, położonej w Człuchowie przy ul. Jeziornej z przeznaczeniem na cel publiczny 2019-04-12 10:32:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-04-11 11:52:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-04-11 11:54:59
Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 2019-04-23 11:29:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie 2019-07-04 12:10:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-05-07 07:54:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-05-07 07:55:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-05-07 07:56:17
Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wskazania członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie reprezentujących w Spółce Gminę MIejską Człuchów 2019-05-14 14:14:41
OGŁOSZENIE NR 0050.42.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-05-17 13:41:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniach nr 0050.8.2019 z dnia 24 stycznia 2019r., 0050.14.2019 z dnia 18 lutego 2019 r., 0050.34.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. oraz 0050.39.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. 2019-05-15 14:24:15
Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie 2019-05-20 09:18:17
Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemców, położonego w Człuchowie na osiedli Wazów ne 7/10, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2019-06-04 09:50:16
Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-05-21 11:13:18
Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-05-21 11:14:44
Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2019-05-24 09:47:08
OGŁOSZENIE NR 0050.49.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-05-28 13:36:29
OGŁOSZENIE NR 0050.50.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-05-28 13:36:57
Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 czerwca w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie 2019-06-03 10:24:38
Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 czerwca w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza 2019-06-07 09:08:56
Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 czerwca w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych 2019-06-07 09:09:54
Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 czerwca w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Janusza Korczaka w Człuchowie 2019-06-03 10:27:04
Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadań publicznych 2019-06-06 12:21:56
OGŁOSZENIE NR 0050.56.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-06-06 12:19:51
Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-06-10 14:55:06
Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-06-17 11:59:17
Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-06-17 12:00:21
Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. Kasztanowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarownaia nieruchomości przyległej 2019-07-01 11:47:55
Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, tj.: Jana i Beaty małżonków Jarosz 2019-07-01 12:01:00
Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2019-07-05 14:10:03
Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania-formularzy wykorzystywanych do wydawania aktów stanu cywilnego i zaświadczeń 2019-06-25 12:29:57
Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.30.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2019-06-25 12:32:00
Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do wydania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2019-07-01 12:18:19
Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 czerwca 2019 r. w spraiwe upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2019-07-01 12:27:03
Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników MIejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2019-06-25 12:33:47
Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie 2019-07-01 12:39:12
Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu cmentarzem komunalnym w Człuchowie 2019-07-24 08:56:37
Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie prowadzenia czynności związanych z bieżącą obsługą cmentarza komunalnego w Człuchowie 2019-07-24 08:59:49
Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-07-08 14:47:42
Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-07-05 09:08:46
Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie 2019-07-08 15:16:30
Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Człuchowie 2019-07-05 09:10:35
Zarządzenie Nr 0050.75.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Człuchowie 2019-07-05 13:34:38
Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2019-07-05 14:22:38
Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów mieszkania chronionego 2019-07-05 13:35:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-07-11 11:53:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-07-11 11:54:27
Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 6 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2019-07-16 08:27:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. Poniatowskiego stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2019-07-26 08:41:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2019 roku 2019-07-19 12:35:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-07-19 12:31:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-07-19 12:31:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. Sienkiewicza 2019-07-26 08:43:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Człuchowie 2019-07-26 08:44:54
Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 lipca 2019 r. w srawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. Towarowej z przeznaczeniem na realizację celu publicznego 2019-08-30 12:44:14
Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-08-05 13:31:26
Zarządzenie Nr 0050.90.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-08-05 13:33:22
Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Człuchowa nr 0050.164.2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku, w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2019-09-24 08:23:13
Zarządzenie Nr 0050.92.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew, wiatrołomów i wywrotów z terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów, z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu 2019-08-19 15:32:35
Zarządzenie Nr 0050.93.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miejskiej Człuchów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-08-21 09:03:49
Zarządzenie Nr 0050.94.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 127/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miejskiej Człuchów 2019-08-27 15:00:45
Zarządzenie Nr 0050.95.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Człuchowie 2019-08-27 15:03:53
Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej Drużyny Wykrywania i Alarmowania Systemu wykrywania i alarmowania (SWA) 2019-09-06 12:58:38
Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminu do którego można składać do dyrektorów szkół wnioski o udzielenie pomocy uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna" 2019-09-06 12:56:47
Zarządzenie Nr 0050.98.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 4 września 2019 w sprawie sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2020 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych 2019-09-10 09:59:11
OGŁOSZENIE NR 0050.99.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 września 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-09-06 12:49:14
ZGŁOSZENIE NR 0050.100.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 września 2019 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego, mogącej poprawić warunki sąsiednich nieruchomosci, położonej w Człuchowie przy ulicy maj. Hubala 2019-09-13 11:30:34
Zarządzenie NR 0050.101.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzania czynnosci związanych ze zbyciem nieruchomości gminy w drodze przetargowej 2019-09-13 11:32:01
Zarządzenie Nr 0050.102.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów 2019-09-10 11:23:13
Zarządzenie nr 0050.103.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2020 r." 2019-09-13 12:52:06
Zarządzenie Nr 0050.104.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-09-20 12:17:00
Zarządzenie Nr 0050.105.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyznania małych dotacji na realizację zadań publicznych 2019-09-24 08:24:47
ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-09-24 12:08:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-09-24 12:09:55
OGŁOSZENIE NR 0050.109.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 październikqa 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-10-08 14:07:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-10-16 15:09:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-10-16 15:10:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-10-16 15:11:35
Zarządzenie Nr 0050.113.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postepowań kwalifikacyjnych na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2019-10-18 13:29:23
Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miejskiej Człuchów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-10-16 12:04:09
Obwieszczenie Nr 0050.115.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 października 2019 r. w sprawie okręgu wyborczego w wyborach uzupełniającychdo Rady Miejskiej w Człuchowie 2019-10-18 13:30:46
Zarządzenie Nr 0050.116.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przyznania małych otacji na realizację zadań publicznych 2019-10-18 12:37:26
Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie 2019-10-22 11:25:34
OGŁOSZENIE NR 0050.118.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 października 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-10-30 15:04:10
Zarządzenie Nr 0050.119.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-11-06 07:58:08
Zarządzenie Nr 0050.120.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu nr 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognoży Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2019-11-08 11:49:00
Zarządzenie Nr 0050.121.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadań publicznych 2019-11-08 11:50:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-11-27 13:51:24
ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-11-27 13:55:30
Zarządzenie Nr 0050.125.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2019 oraz powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 2019-11-20 10:33:28
Zarządzenie Nr 0050.126.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2019-11-20 10:36:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-11-28 08:47:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-11-28 08:50:51
ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2020 r. 2019-11-28 11:53:25
ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w otwartych konkurach ofert 2019-12-06 11:52:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów położonej w Człuchowie przy ulicy Średniej, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne 2019-12-16 08:47:37
ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Człuchowie przy ul. Chojnickiej i Kmicica stanowiąch własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 2019-12-18 10:56:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonej w Człuchowie przy ulicy Długosza, z przeznaczeniem pod zabudowę usługow0- mieszkaniową 2019-12-18 10:58:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości niezabudowanej. położonej w Człuchowie pomiędzy al. Wiosenną a ul. Magnoliową z przeznaczeniem na cel publiczny. 2019-12-18 11:08:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-12-19 14:09:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody specjalnej Burmistrza Miasta Człuchów 2020-02-05 14:53:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2020 2019-12-19 14:08:48
Zarządzenie Nr 0050.138.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych oraz wyboru systemu kancelaryjnego w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2019-12-23 13:02:12
Zarządzenie Nr 0050.139.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2019-12-19 14:53:19
ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2019-12-19 14:10:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2019-12-19 14:16:20
Zarządzenie Nr 0050.142.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości, położonej w Człuchowie przy ul. Towarowej, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego 2020-02-07 07:59:30
Zarządzenie Nr 0050.143.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2019-12-27 13:13:21
Zarządzenie Nr 0050.144.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wykonania zadania własnego gminy polegającego na zimowym utrzymaniu dróg, chodników, placów, parkingów oraz posesji stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów na terenie miasta Człuchów 2019-12-27 13:17:52
Zarządzenie Nr 0050.145.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenach gminy 2020-01-03 11:22:12
Zarządzenie Nr 0050.146.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu cmentarzem komunalnym w Człuchowie 2020-01-02 11:26:31
Zarządzenie Nr 0050.147.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-01-13 16:18:24
ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2020-01-14 09:57:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2020-01-14 09:58:59
Zarządzenie Nr 0050.150.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie rozwiązania umowy uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 34/2, 34/3, 26/4, 26/6 i 26/7 o łącznej powierzvhni 0,0230 ha, opisanej w ksiedze wieczystej nr SL1Z/00031765/0, położonej w Człuchowie przy ulicy Krasickiego 2020-01-09 09:25:39
Zarządzenie Nr 0050.151.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powierenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Człuchowie realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 2020-01-13 16:20:05
ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Człuchowie wprowadzonego zarządzeniem Nr 24/2009 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 marca 2009 r. 2021-05-17 10:37:50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
16 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
16 sty 2019, godz. 11:50

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
16 sty 2019, godz. 11:50