Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 0050.1.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej 2018-01-10 12:32:17
Zarządzenie nr 0050.2.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2018 roku 2018-01-15 12:50:48
Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie 2018-01-18 11:18:17
Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2018-01-22 15:16:35
Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu fiansowego Urzedu Miejskiego na rok 2018 2018-02-02 11:59:51
Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-02-02 12:54:43
Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu fiansowego Urzedu Miejskiego na rok 2018 2018-02-02 12:57:20
Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2018 rok 2018-02-07 14:08:54
Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów w roku szkolnym 2018/2019 2018-02-14 14:43:14
Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta Człuhców z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji w Człuchowie 2018-02-13 11:32:44
Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2018-02-07 14:10:49
Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 2018-02-14 14:47:41
Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2018-02-13 12:25:30
Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie planu Kontroli wewnętrznej na 2018 rok 2018-04-18 12:29:02
OBWIESZCZENIE NR 0050.15.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2018 roku 2018-02-23 12:48:48
Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ul. Traugutta, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2018-03-02 10:45:51
Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Jana Skrzetuskiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2018-03-02 10:47:48
Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmainy planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-03-09 12:59:47
Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2017 rok 2018-03-12 15:15:14
Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2017 oraz sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2017 2018-03-12 12:44:51
Ogłoszenie Nr 0050.21.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości uchwały nr XXXVII.258.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-03-09 13:02:06
Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2018-03-21 14:32:44
Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych kultury; t.j. Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego za 2017 rok 2018-04-04 14:13:37
Zarządzenie Nr 0050.24.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok 2018-04-04 14:18:48
Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Burmistrza MIasta Człuchów z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-04-04 14:29:35
Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-04-11 07:32:28
Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Burmistrza MIasta Człuchów z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-04-11 07:34:22
Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Mijeksiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2018-04-11 13:43:00
Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko ds pozyskiwania środków finansowych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2018-04-18 12:37:17
Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2018-04-26 11:57:16
Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2018-04-26 11:59:05
Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-04-27 07:40:51
Zarządzenie Nr 0050.33.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-04-27 07:46:13
Zarządzenie Nr 0050.34.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2018-05-14 12:05:59
Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.30.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2018-05-10 12:05:37
zarządzenie Nr 0050.36.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenbia budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 r. 2018-05-16 12:56:43
Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie 2018-05-16 12:58:25
Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-05-22 14:02:31
Zarządzenie Nr 0050.39.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyceny i sprzedaży środka trwałego Urzędu Miejskiego w Człuchowie 2018-05-22 14:04:59
Zarządzenie Nr 0050.40.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Człuchowie przy ulicy Jana Skrzetuskiego i ul. Różanej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 2018-06-04 11:35:19
Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własnosci nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, tj.: Jolanty Berak- w udziale 1/2 części i Waldemara Berak- w udziale 1/2 części. 2018-06-04 11:31:42
Zarządzenie Nr 0050.42.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzęddu Miejskiego 2018-05-25 13:33:23
Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2018-06-14 11:44:20
Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 2018-06-14 11:51:57
Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 2018-06-14 11:54:38
Zarządzenie Nr 0050.46.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 2018-06-18 13:07:20
Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2018-07-06 13:10:51
Zarządzenie Nr 0050.48.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego nr rok 2018 2018-06-25 07:48:12
Zarządzenie Nr 0050.49.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-06-25 07:50:04
Zarządzenie Nr 0050.50.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego nr rok 2018 2018-06-25 07:51:39
Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustalenia i wyplaty świadczenia dobry start 2018-06-25 07:54:04
Zarządzenie Nr 0050.52.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomosci niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej z przeznaczeniem na cel publiczny 2018-08-28 14:49:10
OGŁOSZENIE NR 0050.53.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-06-28 13:42:14
Zarządzenie Nr 0050.54.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej 2018-07-06 13:16:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2018-07-12 09:52:40
ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2018-07-10 14:07:30
Zarządzenie Nr 0050.57.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko do spraw ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2018-07-17 14:52:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok 2018-07-10 10:02:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-07-10 10:03:36
Zarządzenie Nr 0050.60.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-30 10:36:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budźetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2018 roku. 2018-07-26 10:23:20
Zarządzenie Nr 0050.62.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie 2018-08-30 10:37:41
ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy alei Lawendowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2018-07-31 13:36:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytych nieruchomości przyległych 2018-07-31 13:37:18
Zarządzenie Nr 0050.66.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2018-08-30 10:41:22
Zarządzenie Nr 0050.67.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ul. Traugutta, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2018-08-28 14:52:30
Zarządzenie Nr 0050.68.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok 2018-08-20 08:08:16
Zarządzenie Nr 0050.69.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-08-20 08:09:43
Obwieszczenie Nr 0050.70.2018 Burmistrza Człuchowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Człuchów" 2018-08-27 12:44:35
Obwieszczenie Nr 0050.72.2018 Burmistrza Człuchowa z dnia 27 sierpnia 2018 r. o wyłożeniu do konsultacji społecznych dokumentu pn. "Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Człuchów" 2018-08-27 12:48:12
Zarządzenie Nr 0050.73.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2018-08-28 14:55:44
Zarządzenie Nr 0050.74.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Muzeum Regionalnego w Człuchowie 2018-09-05 08:45:27
Zarządzenie Nr 0050.75.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działąnie 3.1. Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 2018-09-25 13:12:52
Zarządzenie Nr 0050.76.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.36.2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok 2018-09-18 14:34:48
Zarządzenie Nr 0050.77.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-09-14 09:30:49
Zarządzenie Nr 0050.78.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2018-09-14 09:31:47
Zarządzenie Nr 0050.79.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2018-09-14 09:35:08
Zarządzenie Nr 0050.80.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów 2018-09-18 14:37:01
Zarządzenie Nr 0050.81.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko do spraw windykacji i egzekucji w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2018-09-18 14:39:07
Zarządzenie Nr 0050.82.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2019 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych 2018-09-14 09:36:49
Zarządzenie Nr 0050.83.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 wrzześnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu do którego można składać do dyrektorów szkół wnioski o udzielenie pomocy uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" 2018-09-25 13:39:11
Zarządzenie Nr 0050.84.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. "KARAT 2018" 2018-09-28 11:49:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-09-25 13:27:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-09-25 13:29:11
ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2018-10-01 14:26:17
ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach "Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019" 2018-10-01 14:28:16
Zarządzenie Nr 0050.89.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-10-09 10:53:05
Zarządzenie Nr 0050.90.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-10-09 10:38:33
Zarządzenie Nr 0050.91.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-10-09 10:40:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok" 2018-10-16 07:35:10
Zarządzenie nr 0050.93.2018 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 15 października 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 24/1, położonej w Człuchowie przy ulicy Kraszewskiego wraz z zabudową 2018-10-18 10:45:57
Zarządzenie nr 0050.94.2018 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 15 października 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 40/8, położonej w Człuchowie przy ulicy Kraszewskiego wraz z zabudową 2018-10-18 10:46:51
ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-10-18 10:48:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-10-18 10:49:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramch RPOWP na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne- wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z EFS Rozwoju Regi 2018-11-15 10:53:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-10-29 13:21:05
ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-10-29 13:22:16
Zarządzenie Nr 0050.100.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach 2018-10-30 14:16:34
Zarządzenie Nr 0050.101.2018 Burmistrza miasta Człuchów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2018-10-30 14:18:25
Zarządzenie Nr 0050.102.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia26 października 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustalenia i wypłaty świadczenia dobry start 2018-11-05 09:27:11
Zarządzenie Nr 0050.103.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydawania w tych sprawach decyzji 2018-10-30 14:21:10
Zarządzenie Nr 0050.104.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania z zakresu ustalenia i wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka 2018-11-05 09:49:40
Zarządzenie Nr 0050.105.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 2018-10-30 14:25:45
Zarządzenie Nr 0050.106.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie "Ja w internecie, Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Dzoałanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju komppetencji cyfrowych" 2019-01-29 08:32:17
ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-11-13 14:25:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-11-13 14:27:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu na 2019 rok oraz projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Miejskiej Człuchów 2018-11-16 09:41:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. Żytniej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2018-11-09 11:53:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.124.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zasad refundacji kosztów okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2018-11-16 09:46:08
ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 77/9, położoną w Człuchowie przy ulicy Wiśniowej. 2018-11-21 11:52:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2018 oraz powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 2018-11-19 15:04:49
ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2018-11-19 15:06:13
Zarządzenie Nr 0050.115.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika 2018-12-03 10:37:10
Zarządzenie Nr 0050.116.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Koszalińskiej w Człuchowie 2018-11-30 12:18:38
Zarządzenie Nr 0050.117.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-11-30 07:32:33
Zarządzenie Nr 0050.118.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-11-30 07:38:54
Zarządzenie Nr 0050.119.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-11-30 07:40:22
Zarządzenie Nr 0050.120.2018 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych 2018-12-17 09:55:04
Zarządzenie Nr 0050.121.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w 2019 r. 2018-12-11 12:57:36
Zarządzenie Nr 0050.122.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2018-12-18 14:55:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-12-20 12:38:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019 2018-12-20 12:39:43
ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-12-20 12:41:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2018-12-20 12:43:08
Zarządzenie Nr 0050.127.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej oraz sposobu ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 2018-12-24 08:41:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2019-01-03 09:47:51
ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2019-01-03 09:49:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie 2019-01-14 12:18:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2018 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie 2019-01-14 12:21:09
Zarządzenie Nr 0050.132.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2019-02-19 14:38:05
Zarządzenie Nr 0050.133.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2019-03-28 14:31:37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Gruchała

Data wytworzenia:
10 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Michał Gruchała

Data publikacji:
10 sty 2018, godz. 12:22

Osoba aktualizująca informacje

Michał Gruchała

Data aktualizacji:
10 sty 2018, godz. 12:22