Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2016


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 0050.1.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy miasta Człuchów 2016-01-29 09:14:41
Zarządzenie Nr 0050.2.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2016 rok 2016-01-29 09:16:39
Zarządzenie Nr 0050.3.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2016 r. 2016-01-29 09:19:21
Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2016 rok 2016-01-29 09:22:13
Zarządzenie Nr 0050.5.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowegto Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Mejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-02-19 14:01:45
Zarządzenie nr 0050.6.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2016 r. 2016-02-01 07:43:44
Zarządzenie Nr 0050.7.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-02-17 14:49:13
Zarządzenie Nr 0050.8.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-02-17 14:51:47
Zarządzenie Nr 0050.9.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2016-02-17 14:54:13
Zarządzenie Nr 0050.10.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu MIejskiego w Człuchowie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu działaności zawodowej działalności lobbingowej 2016-03-17 14:26:46
Zarządzenie Nr 0050.11.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 12.02.2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2016-03-02 10:36:50
Zarządzenie Nr 0050.12.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2016-02-17 14:55:15
Zarządzenie Nr 0050.13.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16.02.2016 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej - Drużyny Wykrywania i Alarmowania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) 2016-02-29 11:27:08
Obwieszczenie IPiOŚ.0050.14.2016 - konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Człuchów 2016-02-29 11:29:40
Zarządzenie Nr 0050.15.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2016-02-29 11:31:50
Zarządzenie Nr 0050.16.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2016-02-29 11:34:42
Zarządzenie Nr 0050.17.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2016-02-29 11:37:12
Zarządzenie Nr 0050.18.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownic Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-02-29 11:39:54
Zarządzenie Nr 0050.19.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonej w Człuchowie przy alei Wosjak Polskiego nr 3 2016-02-29 11:42:12
Zarządzenie Nr 0050.20.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2015 rok 2016-03-17 14:30:12
Zarządzenie Nr 0050.21.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2015 oraz sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2015 2016-03-17 14:50:12
Zarządzenie Nr 0050.22.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji Punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2016-03-17 14:58:46
Zarządzenie Nr 0050.23.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, tj. Mariana i Elżbiety małżonków Jankowskich 2016-03-18 11:14:10
Zarządzenie Nr 0050.24.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego, położonego w Człuchowie przy ulicy Dąbrowskiego nr 3/3a, oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokalu mieszkalnego poł. w Człuchowie na osiedlu Witosa nr 25/15, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2016-03-18 11:27:19
Zarządzenie Nr 0050.25.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.163.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do przygotowania "Gminnego Programu Rewitalizacji" 2016-03-18 11:32:03
Zarządzenie Nr 0050.26.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-04-06 15:11:37
Zarządzenie Nr 0050.27.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Regionalnego za 2015 rok 2016-04-06 15:16:06
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.28.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-03-22 13:29:12
Zarządzenie nr 0050.29.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Człuchowie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2016-04-07 09:53:19
Zarządzenie Nr 0050.30.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 o nazwie: "Przygotowanie przez Gminę Miejską Człuchów gminnego programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru "Śródmieście" jako kluczowego narzędzia do podejmowania skoordynowanych działąń rewitalizacyjnych" 2016-04-07 09:58:07
Zarządzenie Nr 0050.31.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyznania małych dotacji na realizację zadań publicznych 2016-04-07 10:01:08
Zarządzenie Nr 0050.32.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-04-07 10:04:47
Zarządzenie Nr 0050.33.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-04-07 10:08:04
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.34.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-04-04 08:41:12
Zarządzenie Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonym na cele edukacyjne, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonej w Człuchowie przy ulicy Sobieskiego 2016-04-07 10:14:21
Zarządzenie Nr 0050.36.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-04-13 14:35:59
Zarządzenie Nr 0050.37.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-04-13 14:42:49
Zarządzenie Nr 0050.38.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-04-13 15:05:39
Zarządzenie Nr 0050.39.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2016-04-13 15:08:12
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-04-15 14:03:09
Zarządzenie Nr 0050.41.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-05-24 10:08:29
Zarządzenie Nr 0050.42.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie 2016-05-24 10:11:48
Zarządzenie Nr 0050.43.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-05-24 10:14:01
Zarządzenie Nr 0050.44.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmain w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-05-24 10:17:21
Zarządzenie Nr 0050.45.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-05-24 10:37:27
Zarządzenie Nr 0050.46.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-05-24 10:40:14
Zarządzenie Nr 0050.47.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-05-24 10:48:01
Zarządzenie Nr 0050.48.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przzestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń obejmującego Stare Miasto z otaczającym śródmieściem w Człuchowie 2016-05-13 09:57:59
Zarządzenie Nr 0050.49.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Koszalińskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2016-05-24 10:54:20
Zarządzenie Nr 0050.50.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży praw własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, tj.: Ewy i Jana małżonków Kucharczyk zamieszkali w Człuchowie, przy ulicy Szczecińskiej nr 38 2016-05-24 10:59:49
Zarządzenie Nr 0050.51.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Podbipięty, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2016-05-24 11:09:10
Zarządzenie Nr 0050.52.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia okresu użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Człuchowie przy ulicy Traugutta, tj. działki nr 126/54, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2016-05-24 11:21:41
Zarządzenie Nr 0050.53.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonym na cele usług handlowych, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonej w Człuchowie przy ulicy Średniej 2016-06-10 13:51:08
Zarządzenie Nr 0050.54.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2016-05-24 11:26:06
Zarządzenie Nr 0050.55.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-06-10 11:22:02
Zarządzenie Nr 0050.56.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń obejmującego Stare Miasto z otaczającym śródmieściem w Człuchowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-06-10 11:24:29
Zarządzenie Nr 0050.57.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok 2016-06-24 12:51:33
Zarządzenie Nr 0050.58.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24.06.2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych pod ustawienie pojemników PCK na zbiórkę odzieży używanej 2016-07-07 10:31:44
Zarządzenie Nr 0050.59.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonej w Człuchowie przy alei Lawendowej 2016-07-07 11:31:59
Zarządzenie Nr 0050.60.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonej w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 3 2016-07-07 11:40:54
Zarządzenie Nr 0050.61.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28.06.2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-07-07 13:40:59
Zarządzenie Nr 0050.62.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-07-07 13:43:49
Zarządzenie Nr 0050.63.2016 Burmistrza Człuchow z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-07-07 13:45:58
Zarządzenie Nr 0050.64.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2016-07-28 14:07:05
Zarządzenie Nr 0050.65.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-07-28 14:12:38
Zarządzenie Nr 0050.66.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-07-28 14:23:45
Zarządzenie Nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o nazwie: "Popra 2016-07-28 14:18:09
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.68.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-07-15 12:12:53
Zarządzenie Nr 0050.69.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egazminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-28 14:25:43
Zarządzenie Nr 0050.70.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloetniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2016 roku 2016-07-26 12:01:14
Zarządzenie nr 0050.71.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-07-25 07:53:55
Zarządzenie Nr 0050.72.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie udostępniania Rynku, parku meijskiego "Lasek Luizy", placów zabaw i dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów na organizację imprez plenerowych 2016-07-29 09:16:48
Zarządzenie Nr 0050.73.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie 2016-08-01 12:07:38
Zarządzenie Nr 0050.74.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie na czas realizacji projektu p.n. "Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie" 2016-08-05 13:42:29
Zarządzenie Nr 0050.75.2016 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu pt. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gmienie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów" 2016-07-29 14:15:48
Zarządzenie Nr 0050.76.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.75.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu pt. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na enrgooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów" 2016-08-08 14:57:04
Zarządzenie Nr 0050.77.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 2016-08-05 13:45:37
Zarządzenie Nr 0050.78.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko ds. rejestracji USC 2016-08-05 13:54:01
Zarządzenie Nr 0050.79.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-08-12 14:13:29
Zarządzenie Nr 0050.80.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-08-12 14:15:37
Zarządzenie Nr 0050.81.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-08-18 14:44:18
Zarządzenie Nr 0050.82.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-08-18 14:48:13
Zarządzenie Nr 0050.83.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zamiany gruntów, położonych w Człuchowie przy ul. Królewskiej stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów na grunty będące własnością "SZCZEPAN" J. Szczepański i Z. Szczepański Spółka Jawna Człuchów 2016-09-05 16:14:15
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.84.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-08-30 13:55:57
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.85.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-09-02 08:08:39
Zarządzenie Nr 0050.86.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu do którego można składać do dyrektorów szkół wnioski o udzielenie pomocy uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" 2016-09-02 13:47:44
Zarządzenie nr 0050.87.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 02 września 2016 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonej w Człuchowie przy ulicy Kościuszki 2016-09-12 14:18:41
Zarządzenie nr 0050.88.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 02 września 2016 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonej w Człuchowie przy placu Bohaterów 2016-09-12 14:21:21
Zarządzenie Nr 0050.089.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 5 września 2016 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2017 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych 2016-09-15 09:49:34
Zarządzenie nr 0050.90.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 05 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-09-12 14:00:45
Zarządzenie nr 0050.91.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 06 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-09-12 14:03:59
Zarządzenie nr 0050.92.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 06 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-09-12 14:06:13
Zarządzenie nr 0050.93.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 06 września 2016 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-09-07 12:39:16
Zarządzenie nr 0050.94.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 07 września 2016 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-09-07 12:40:06
Zarządzenie Nr 0050.95.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2016-09-15 09:58:46
Zarządzenie nr 0050.96.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 września 2016 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Miejskiej Człuchów 2016-09-22 14:10:29
Ogłoszenie nr 0050.97.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-09-19 14:35:06
Ogłoszenie nr 0050.98.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-09-19 14:38:16
Zarządzenie nr 0050.99.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-09-22 11:22:50
Zarządzenie nr 0050.100.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2016 rok 2016-09-22 11:26:30
Ogłoszenie nr 0050.101.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 września 2016 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-09-23 13:20:34
Zarządzenie nr 0050.102.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-09-28 15:11:58
Zarządzenie nr 0050.103.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów 2016-10-05 13:50:38
Zarządzenie nr 0050.104.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-10-04 07:33:34
Zarządzenie nr 0050.105.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 października 2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego: Grodzisko, Zamek, Park Miejski Lasek Luizy, Jezioro Miejskie Małe i Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR) nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-10-05 14:18:38
Zarządzenie Nr 0050.106.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-10-05 14:29:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2016 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 3 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok" 2016-10-04 10:52:19
Zarządzenie nr 0050.108.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania-formularzy wykorzystywanych do wydawania aktów stanu cywilnego i zaświadczeń 2016-10-06 13:39:48
Zarządzenie nr 0050.109.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 6 października 2016 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-10-10 10:07:51
Zarządzenie nr 0050.110.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Podbipięty, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2016-10-13 07:55:20
Zarządzenie nr 0050.111.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2016 oraz powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 2016-10-24 13:40:18
Zarządzenie nr 0050.112.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2016-10-24 13:41:35
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.113.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 18 października 2016 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-10-20 07:40:47
Zarządzenie nr 0050.114.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu zakończenia zabudowy nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste 2016-10-21 09:37:37
Zarządzenie nr 0050.115.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 października 2016 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchmości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2016-10-26 13:57:53
Zarządzenie Nr 0050.116.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 październik 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Człuchowie przy ul. Zamkowej stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 2016-11-10 12:56:06
Zarządzenie nr 0050.117.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 października 2016 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego budynku usługowego o powierzchni użytkowej 34,00 m2, położonego w Człuchowie przy ulicy Słowackiego, z jednoczesną sprzedażą prawa wieczystego użytkowania wieczystego działki nr 4 o pow. 0.0542 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Człuchów 2016-10-26 14:04:00
zarządzenie Nr 0050.118.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany gruntów, położonych w Człuchowie przy ul. Zamkowej i Odrodowej stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie na grunty będące własnością Pani Ewy Hryniewicz i Pani Iwony Metlickiej 2016-11-10 12:53:33
Zarządzenie nr 0050.119.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-10-26 14:12:11
Zarządzenie nr 0050.120.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-10-26 14:16:51
Zarządzenie Nr 0050.121.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2016-11-10 12:49:40
zarządzenie Nr 0050.122.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2016-11-10 12:45:35
Zarządzenie Nr 0050.123.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2016-11-18 10:51:44
Zarządzenie Nr 0050.124.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2016-11-16 15:12:49
Zarządzenie Nr 0050.125.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Podbipięty, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2016-11-16 15:15:25
Zarządzenie Nr 0050.126.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchmości połozonej w Człuchowie przy Placu Bohaterów stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchmości przyległej 2016-11-16 15:17:41
Zarządzenie Nr 0050.127.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-12-01 12:21:50
Zarządzenie Nr 0050.128.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2016-11-23 15:21:54
Zarządzenie Nr 0050.129.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów 2016-11-25 13:48:33
Zarządzenie Nr 0050.130.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-12-02 12:22:31
Zarządzenie Nr 0050.131.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2016 rok 2016-11-30 14:51:12
Zarządzenie Nr 0050.132.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych 2016-11-30 14:55:45
Zarządzenie Nr 0050.133.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2016-12-08 15:05:02
ZARZĄDZENIE Nr 0050.134.2016 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania kontroli przewoźników drogowych, którym Burmistrz Miasta Człuchowa udzielił: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach regularnych i regularnych specjalnych 2016-12-20 13:18:16
Zarządzenie Nr 0050.135.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, tj.: Haliny i Stefana małżonków Hruszka - działkę nr 15/4, Lidii i Zdzisława małżonków Piskorskich - działkę nr 15/5, Ewy i Mieczysława małżonków Buniowskich - działkę nr 15/6, Genowefy i Andrzeja małżonków Lichtarskich - działkę nr 15/7. 2016-12-20 13:21:30
Zarządzenie Nr 0050.136.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-12-29 11:33:36
Zarządzenie Nr 0050.137.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-12-29 11:36:15
Zarządzenie Nr 0050.138.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2016-12-29 11:44:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie: nabycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Człuchowskiego, tj. działek nr 7/11, 7/12 i 7/18, z przeznaczeniem na cel publiczny. 2016-12-20 13:30:15
Zarządzenie nr 0050.140.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2017 r. 2016-12-20 12:23:04
Ogłoszenie nr ROiPM.0050. 141.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2016-12-20 12:25:45
Zarządzenie Nr 0050.142.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2017-01-11 13:48:11
Zarządzenie Nr 0050.143.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok 2017-01-04 14:35:08
Zarządzenie Nr 0050.144.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług 2017-01-04 14:47:25
Zarządzenie Nr 0050.145.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad przekazywania dokumentacji księgowej od jednostek organizacyjnych niezbędnej do scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług 2017-01-12 10:45:11
Zarządzenie Nr 0050.146.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzalnych za centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług 2017-01-04 14:54:25
Zarządzenie Nr 0050.147.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności przypadających Gminie Miejskiej Człuchów 2017-01-20 14:12:12
Zarządzenie Nr 0050.148.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu audytu na 2017 rok 2017-02-02 09:33:58
Zarządzenie Nr 0050.154.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Miejskiem w Człuchowie 2019-03-11 09:26:17
Zarządzenie Nr 0050.150.2016 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej opłaty za oprawę muzyczną w Urzędzie Stanu Cywilnego w Człuchowie 2017-07-27 12:17:00
Zarządzenie Nr 0050.151.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych oraz wyboru systemu kancelaryjnego w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2017-08-23 09:09:04
Zarządzenie Nr 0050.152.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działanie 9.1 Transport miejski, Poddziałania 9.1.2 Transport miejski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o nazwie "Utworzenie transportowych węzłów inte 2017-12-13 13:28:44
Zarządzenie Nr 0050.153.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działanie 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o nazwie "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjn 2017-12-13 13:33:59
Zarządzenie Nr 0050.154.2016 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu współfinansowanego przez unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", współfinansowanego ze środków Europejskieg 2018-01-11 13:15:17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
29 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
29 sty 2016, godz. 09:12

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
29 sty 2016, godz. 09:12