Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2015


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 0050.1.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2015 r. 2015-01-02 14:08:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2015 rok 2015-01-12 12:59:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2015 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-01-12 13:03:28
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.4.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2015-01-02 14:09:08
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie pomiędzy aleją Wojska Polskiego a ulicą Jeziorną, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2015-01-12 13:22:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 2015-01-15 12:14:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 2015-01-15 12:15:07
ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychZARZĄDZENIE NR 0050.8.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-01-15 12:15:32
Zarządzenie nr 0050.9.2015 Burmistrza Miata Człuchowa z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego, położonego w Człuchowie przy ul. Felczaka nr 3a/4, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2015-02-03 12:30:59
Zarządzenie nr 0050.10.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie na osiedlu Wschód pomiędzy ulicami Jana Skrzctuskiego a księdza Kordeckiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2015-02-03 12:33:58
Zarządzenie nr 0050.11.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Koszalińskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2015-02-03 12:35:43
ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora Centrum Aktywności i Integracji Seniorów 2015-02-03 12:37:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie planu kontroli zarządczej na 2015 rok 2015-02-03 12:39:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.14.201 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-02-03 12:42:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2015 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2015 rok 2015-02-03 12:45:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2015-02-03 12:47:00
Zarządzenie nr 0050.17.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2015 r. 2015-02-03 12:49:09
Zarządzenie nr 0050.18.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2015 r. 2015-02-10 07:45:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2015 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2015 rok 2015-02-20 12:57:29
ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2015 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-02-20 12:58:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie 2015-03-10 13:01:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2015-03-10 13:02:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie p. Marioli Wójcik 2015-03-10 13:03:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu przekazania majątku i dokumentacji przez dyrektora Przedszkola Miejskiego w Człuchowie 2015-03-10 13:08:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2015 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2015 rok 2015-03-16 15:20:47
ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2015 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-03-16 15:21:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami użytkowymi, do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i sprzedaży prawa własności budynków w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie, położonej w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego 2015-03-16 15:23:39
Zarządzenie nr 0050.28.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonej w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 3 2015-05-14 14:32:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2015-03-16 15:24:53
ZARZĄDZENIE Nr 0050.30.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2014 rok 2015-03-16 15:03:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2014 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2014 2015-03-16 13:50:15
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.32.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2015-03-17 13:45:48
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.33.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2015-03-17 13:46:36
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.34.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2015-03-17 13:47:13
Zarządzenie nr 0050.35.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości niezabudowanych położonych w Człuchowie przy ul. Traugutta z przeznaczeniem na cel publiczny 2015-05-14 14:35:00
Zarządzenie nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. K. Jagiellończyka 2015-05-14 14:36:58
Zarządzenie nr 0050.37.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyznania małych dotacji na realizację zadań publicznych 2015-03-26 13:53:25
Zarządzenie nr 0050.38.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Człuchowie wprowadzonego zarządzeniem Nr 24/2009 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 marca 2009 r. 2015-04-15 14:36:57
Zarządzenie nr 0050.39.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do praw zniszczenia druków ścisłego zarachowania - formularzy wykorzystywanych do wydawania dowodów osobistych 2015-04-15 14:39:32
Zarządzenie nr 0050.40.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejkiej Człuchów na 2015 rok 2015-04-15 14:41:28
Zarządzenie nr 0050.41.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. 2015-04-15 14:46:34
Zarządzenie nr 0050.42.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-04-15 14:48:59
Zarządzenie nr 0050.43.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Regionalne za 2014 rok 2015-04-15 14:52:26
Zarządzenie nr 0050.44.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2015-04-15 14:54:44
Zarządzenie nr 0050.45.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 kwietnia 2015 roku w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Zbożowej i ulicy Kościuszki, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2015-04-15 14:56:46
Obwieszczenie Nr 0050.46.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 kwietnia 2015 r.o numerach, granicach obwodów i siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. w Gminie Miejskiej Człuchów 2015-04-15 15:00:12
Zarządzenie Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie 2015-05-15 11:25:52
Zarządzenie nr 0050.48.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Człuchowie 2015-05-14 14:49:58
Zarządzenie Nr 0050.49.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Człuchów dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-04-21 10:35:40
Zarządzenie Nr 0050.50.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki 2015-04-21 15:03:09
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.51.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2015-04-22 14:10:17
Zarządzenie nr 0050.52.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, połozonych w Człuchowie na osiedlu Wschód pomiędzy ulicami Jana Skrzetuskiego a księdza Kordeckiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2015-05-14 14:54:25
Zarządzenie nr 0050.53.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zamiany gruntów, położonych w Człuchowie przy ul. Sienkiewicza i Broniewskiego stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie na grunt będący własnością Pana Tomasza Frazik 2015-05-14 14:58:29
Zarządzenie nr 0050.54.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-05-14 15:03:02
Zarządzenie Nr 0050.55.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka w Człuchowie p. Sylwii Marasz 2015-05-15 09:54:23
Zarządzenie Nr 0050.56.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-05-15 09:58:14
Zarządzenie Nr 0050.57.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-05-15 10:02:01
Zarządzenie nr 0050.58.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania małych dotacji na realizację zadań publicznych 2015-04-30 11:45:39
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.59.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2015-04-30 12:41:55
Zarządzenie Nr 0050.60.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie 2015-05-15 10:04:51
Zarządzenie Nr 0050.61.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, tj.: Spółdzielni Rzemieślniczej "NOVENA" z siedzibą w Człuchoiwie, na osiedlu Wazów nr 1B 2015-05-15 10:07:52
Zarządzenie nr 0050.62.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Człuchowie 2015-05-07 09:59:22
Zarządzenie Nr 0050.63.2015 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-05-15 10:15:24
Zarządzenie Nr 0050.64.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-05-15 10:24:05
Zarządzenie Nr 0050.65.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie przekazania środków trwałych 2015-06-12 10:09:11
Zarządzenie Nr 0050.66.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2015-05-15 10:27:11
Zarządzenie Nr 0050.67.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu przekazania majątku i dokumentacji przez p.o. dyrektora Gimnazjum nr 1 w Człuchowie 2015-05-20 13:34:59
Zarządzenie Nr 0050.68.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.131.2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie organizacji pionu ochrony w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2015-06-10 14:53:15
Zarządzenie Nr 0050.69.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Człuchowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-05-20 13:41:21
Zarządzenie Nr 0050.70.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Człuchowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-05-21 13:28:30
Zarządzenie nr 0050.71.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-06-10 14:56:50
Zarządzenie nr 0050.72.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-06-10 15:01:55
Zarządzenie nr 0050.73.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego 2015-06-10 15:05:48
Zarządzenie nr 0050.74.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-06-10 15:13:28
Zarządzenie nr 0050.75.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. 2015-06-11 14:09:16
Zarządzenie nr 0050.76.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-06-11 14:11:44
Zarządzenie Nr 0050.77.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok 2015-06-11 14:16:22
Zarządzenie Nr 0050.78.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia p. Karolinie Jachowicz 2015-06-11 14:20:13
Zarządzenie Nr 0050.79.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w dla pracowników Urzędu Miejskiego w Człuchowie 2015-06-11 14:22:30
Zarządzenie Nr 0050.80.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania - formularzy wykorzystywanych do wydawania aktów stanu cywilnego i zaświadczeń 2015-06-11 14:25:19
Zarządzenie Nr 0050.81.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego, położonego w Człuchowie przy ulicy Felczaka nr 3a/4, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2015-06-24 09:22:22
Zarządzenie Nr 0050.82.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Człuchowie przy ul. Łąkowej stanowiących mienie komunalne z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 2015-06-24 09:38:13
Zarządzenie Nr 0050.83.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2015-06-24 09:41:42
Zarządzenie Nr 0050.84.2015 Burmistrya Miasta Człuchowa z dnia 24.06.2015 r. w sprawie wykonania Planu Akcji Kurierskiej na terenie miasta Człuchowa 2015-07-17 12:27:26
Zarządfzenie Nr 0050.85.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-07-17 11:38:06
Zarządzenie Nr 0050.86.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, tj.: Zespołu Promocji Produkcji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością DeSPRo z siedzibą w Ględowie nr 61, gminie Człuchów 2015-07-20 14:32:38
Zarządzenie Nr 0050.87.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy alei Lawendowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2015-07-20 14:36:54
Zarządzenie Nr 0050.88.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzennia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-07-17 11:35:24
Zarządzenie Nr 0050.89.89.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-07-17 10:47:32
Zarządzenie Nr 0050.90.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko ds. rejestracji USC 2015-07-17 10:42:31
zarządzenie Nr 0050.91.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2015-07-20 14:39:19
Zarządzenie Nr 0050.92.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-06 14:01:53
Zarządzenie Nr 0050.93.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonej w Człuchowie przy Alei Wojska Polskiego nr 3 2015-07-17 10:34:05
Zarządzenie Nr 0050.94.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognoizy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2015 roku 2015-07-17 13:57:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie podania do wiadomości informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum oraz o lokalach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-09-08 13:46:14
Zarządzenie Nr 0050.96.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-09-08 13:52:02
Zarządzenie Nr 0050.97.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-09-08 13:57:54
Zarządzenie Nr 0050.98.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2015-07-28 10:13:44
Zarządzenie Nr 0050.99.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Jana Skrzetuskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2015-07-28 10:20:48
Zarządzenie Nr 0050.100.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie sprzedaży ułamkowej części działki gruntu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie, położonych w Człuchowie przy ulicy Kamiennej z przeznaczeniem pod zabudowę garaży murowanych 2015-07-28 10:30:53
Zarządzenie Nr 0050.101.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 lipca 2015 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Człuchowa nr 0050.105.2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Miejskiej Człuchów 2015-08-07 12:14:25
Zarządzenei Nr 0050.102.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu do którego można składać do dyrektorów szkół wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" 2015-08-07 12:16:57
Zarządzenie Nr 0050.103.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 0050.118.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 października 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 2015-08-10 10:38:28
Zarządzenie Nr 0050.104.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.119.2014 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 października 2014 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2015-08-10 10:43:20
Zarządzenie Nr 0050.105.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-08-10 10:48:33
ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Człuchowa w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Człuchow 2015-08-26 14:11:05
ZARZĄDZENIE Nr 0050.107.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2015-08-26 14:15:17
Zarządzenie Nr 0050.108.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w mieście Człuchów dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum 2015-08-14 10:22:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Czluchow na 2015 rok 2015-08-26 14:17:34
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2015 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzedu Miejskiego w Czluchowie oraz Gminy Miejskiej Czluchow na 2015 rok 2015-08-26 14:21:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015-08-26 14:25:08
ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dia nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-08-26 14:27:56
Zarządzenie Nr 0050.113.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1 w Człuchowie powołanej do przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum 2015-09-03 14:05:03
Zarządzenie Nr 0050.114.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko ds. ewidencji dochodów 2015-09-03 14:00:33
Zarządzenie Nr 0050.115.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonej w Człuchowie przy ul. Konstantego Kościńskiego z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną 2015-09-03 12:24:14
Zarządzenie Nr 0050.116.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury 2015-09-03 12:25:49
Zarządzenie Nr 0050.117.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 2015-09-03 12:27:04
Zarządzenie Nr 0050.118.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 1 września 2015 r. w sprawie: 1) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz windykacji i podejmowania wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych przeciwko dłużnikom alimentacyjnym, 2) prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawnia w tych sprawach decyzji 2015-09-03 12:30:51
Zarządzenie Nr 0050.119.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 1 września 2015 r. w sprawie: 1) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, 2) prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2015-09-03 12:33:27
Zarządzenie Nr 0050.120.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 1 września 2015 r. w sprawie: 1) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach, 2) prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2015-09-03 12:38:04
Zarządzenie Nr 0050.121.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-09-23 14:31:38
Zarządzenie Nr 0050.122.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-09-23 14:36:27
Zarządzenie Nr 0050.123.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 września 2015 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonej w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 3 2015-09-23 14:38:52
Zarządzenie Nr 0050.124.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 września 2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2016 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych 2015-09-23 14:45:42
Zarządzenie Nr 0050.125.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-09-23 14:53:04
Zarządzenie Nr 0050.126.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskej Człuchów na 2015 rok 2015-09-24 10:12:41
Zarządzenie Nr 00050.127.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-09-24 10:31:14
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.128.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 września 2015 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2015-09-16 15:04:25
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.129.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 września 2015 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2015-09-16 15:06:59
Zarządzenie Nr 0050.130.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów 2015-09-24 10:42:31
Zarządzenie Nr 0050.131.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2015-09-24 10:45:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 września 2015 roku o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głososwanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-22 15:17:37
Zarządzenie nr 0050.133.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyznania małych dotacji na realizacje zadań publicznych 2015-09-25 10:08:36
Zarządzenie Nr 0050.134.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 września 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki 2015-10-06 14:25:54
Zarządzenie Nr 0050.135.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-10-06 14:28:29
Zarządzenie Nr 0050.136.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-10-06 14:31:24
Zarządzenie Nr 0050.137.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania koordynatora miejskiego 2015-10-06 14:33:56
Zarządzenie Nr 0050.138.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Człuchów dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015-10-07 08:56:22
Zarządzenie Nr 0050.139.2015 Burmistrza miasta Człuchowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015-10-13 12:14:36
Zarządzenie Nr 0050.140.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-10-22 13:31:43
Zarządzenie Nr 0050.141.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2015 rok 2015-10-22 13:34:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2015 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok" 2015-10-19 08:22:33
Zarządzenie Nr 0050.143.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-10-22 13:36:33
Zarządzenie Nr 0050.144.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Człuchowie 2015-10-22 13:38:56
Zarządzenie Nr 0050.145.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Człuchowie 2015-10-22 13:40:59
Zarządzenie Nr 0050.146.2015 Burmistrza Maista Człuchowa z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-11-05 12:51:10
Zarządzenie Nr 0050.147.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-11-05 12:55:58
Zarządzenie Nr 0050.148.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz środków objętych ewidencją ilościową w Straży Miejskiej w Człuchowie, oraz powołanie komisji inwentaryzacyjnej 2015-11-05 12:59:18
Zarządzenie Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-11-05 13:03:21
Zarządzenie Nr 0050.150.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2015 rok 2015-11-05 13:05:45
Zarządzenie Nr 0050.151.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 października 2015 r. w sprawie upoważnienia p. Urszuli Stupałkowskiej 2015-11-05 13:16:54
Zarządzenie Nr 0050.152.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie p. Marioli Wójcik 2015-11-05 13:22:36
Zarządzenie Nr 0050.153.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2015-11-13 13:56:45
Zarządzenie Nr 0050.154.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Malinowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2015-12-03 14:42:49
Zarządzenie Nr 0050.155.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, tj.: Anny i Marcina małżonków Miksza zamieszkałych w Człuchowie, przy alei Wojska Polskiego nr 58c 2015-12-03 14:37:11
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.156.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2015-11-20 13:40:20
Zarządzenie Nr 0050.157.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2015 rok 2015-12-03 14:52:59
Zarządzenie Nr 0050.158.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. 2015-12-03 10:35:43
Zarządzenie Nr 0050.159.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2015-12-03 10:37:51
Zarządzenie Nr 0050.160.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu pt. "LUIZA - luz i zaduma - rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego "Lasek Luizy" w Człuchowie, położonego na obszarze MOF Chojnice-Człuchów - etap II" 2015-12-02 12:15:47
Zarządzenie Nr 0050.161.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2015 oraz powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 2015-12-03 14:46:56
Zarządzenie Nr 0050.162.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2015-12-03 14:32:16
Zarządzenie Nr 0050.163.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 01 grudnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do przygotowania "Gminnego Programu Rewitalizacji" 2015-12-03 14:26:27
Zarządzenie nr 0050.164.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2015-12-03 11:11:32
Zarządzenie nr 0050.165.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2016 r. 2015-12-03 11:06:57
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.166.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2015-12-04 13:52:41
Zarządzenie Nr 0050.167.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany gruntów, położonych w Człuchowie przy ul. Królewskiej stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów na grunty będące własnością "SZCZEPAN" J. Szczepański i Z. Szczepański Spółka Jawna Człuchów 2016-01-28 13:22:04
Zarządzenie Nr 0050.168.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Człuchowie wprowadzonego zarządzeniem Nr 24/2009 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 marca 2009 r. 2016-01-28 13:26:39
Zarządzenie Nr 0050.169.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2016-01-28 13:30:03
Zarządzenie Nr 0050.170.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2015 rok 2016-01-28 13:37:46
Zarządzenie Nr 0050.171.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2016-01-28 13:39:43
Zarządzenie Nr 0050.172.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2016-01-28 14:24:14
Zarządzenie Nr 0050.173.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2016-01-28 14:28:23
Zarządzenie Nr 0050.174.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru partnera w ramach otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu pt. "LUIZA - luz i zaduma - rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego "Lasek Luizy" w Człuchowie, położonego na obszarze MOF Chojnice-Człuchów - etap II" 2016-01-29 08:49:56
Zarządzenie Nr 0050.175.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 27 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Planu ochrony zabytków Miasta Człuchowa na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych" 2016-01-29 08:53:58
Zarządzenie Nr 0050.176.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przejęcia środków trwałych oraz środków objętych ewidencją ilościową w Straży Miejskiej w Człuchowie 2016-01-29 08:57:04
Zarządzenie Nr 0050.177.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok 2016-01-29 08:59:25
Zarządzenie Nr 0050.178.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości na recz użytkowników wieczystych, tj.: Zuzanny Haziak oraz Czesława i Anny małżonków Czajkowskich 2016-01-29 09:05:01
Zarządzenie Nr 0050.179.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dna 31 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Podbipięty, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2016-01-29 09:07:28
Zarządzenie Nr 0050.180.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów oraz Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2016 rok 2016-01-29 09:09:50
Zarządzenie Nr 0050.181.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu audytu na 2016 r. 2016-01-29 09:11:06
Zarządzenie Nr 00560.182.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.164.2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku, w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2017-01-04 14:31:02

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Rafał Burchardt

Data wytworzenia:
02 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Rafał Burchardt

Data publikacji:
02 sty 2015, godz. 14:06

Osoba aktualizująca informacje

Rafał Burchardt

Data aktualizacji:
02 sty 2015, godz. 14:06