Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2013


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 0050.1.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2013 r. 2013-05-15 13:53:29
Zarządzenie nr 0050.2.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Koszalińskiej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie. 2013-02-12 08:53:10
Zarządzenie Nr 0050.3.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych. 2013-02-12 08:55:41
ZARZĄDZENIE 0050.4.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 stycznia 2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na wydzierżawianie nieruchomości gminnej. 2013-02-12 10:03:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA Z DNIA 04.02.2013 r. DO DZIAŁANOSCI W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2013 r. 2013-02-12 10:39:57
Zarządzenie nr 0050.6.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wyceny publikacji Szkice Człuchowskie 2013-02-12 10:41:13
Zarządzenie nr 0050.7.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2013 r. 2013-02-12 10:43:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.8,2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-02-12 10:43:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-04-10 10:28:11
ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-04-10 10:30:12
Zarządzenie nr 0050.11.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2013 r. 2013-02-20 14:58:22
ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 19 luty 2013 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej opłaty za oprawę muzyczną w USC w Człuchowie 2013-02-26 14:23:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Człuchowie". 2013-02-27 14:42:22
ZARZĄDZENIE Nr 0050.14.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 19 luty 2013 roku w sprawie Regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych 2013-02-27 14:44:42
ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 l u t e g o 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2013-02-27 14:46:13
ZARZĄDZENIE Nr 0050.16 .2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 22 luty 2013 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2013-02-27 14:49:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 22 luty 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 164/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie 2013-03-11 12:42:59
Zarządzenie nr 0050.18.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w Gminie Miejskiej Człuchów w 2013 r. 2013-03-04 13:34:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-04-10 13:02:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych oraz wyboru systemu kancelaryjnego w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2013-04-10 11:19:21
Zarządzenie Nr 0050.21.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Regionalne za 2012 rok. 2013-04-10 11:17:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 19 marca 2013 r. r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko ds. ewidencji dochodów 2013-04-10 11:17:01
ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.2013 Burmistrza Człuchowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2012 rok 2013-04-11 08:36:44
ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2013 Burmistrza Człuchowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2012 oraz sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2012 2013-04-10 11:14:10
ZARZĄDZENIE Nr 0050.26.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie : sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. maj. Hubala, stanowiącej mienie komunalne z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2013-04-10 11:09:37
Zarządzenie nr 0050.27.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Jana Skrzetuskiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie. 2013-04-10 11:07:45
ZARZĄDZENIE nr 0050.28.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy gruntu pod garaże blaszane, poł. w Ględowie, w drodze przetargu pisemnego ograniczonego dla mieszkańców budynku wielorodzinnego , poł.w Ględowie 4d 2013-04-10 11:05:19
ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-04-10 11:02:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-04-10 11:28:29
ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-04-10 11:01:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-04-10 10:59:41
ZARZĄDZENIE Nr 0050.33.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie cen usług świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Człuchowie 2013-04-10 10:57:43
Zarządzenie nr 0050.34.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w Gminie Miejskiej Człuchów w 2013 r. 2013-04-10 11:27:27
Zarządzenie nr 0050.35.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w Gminie Miejskiej Człuchów w 2013 r. 2013-04-10 11:22:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-04-10 10:56:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-04-10 10:55:13
Zarządzenie nr 0050.38.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2011 z dnia 5 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego dla projektu pn. "Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Człuchów" realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-07-05 09:04:33
Zarządzenie nr 0050.39.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Człuchowie przy ulicy Długosza, stanowiącej mienie komunalne, z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytej nieruchomości 2013-05-08 12:17:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2013-05-08 12:18:42
ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-05-08 12:19:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie odbywania i rozliczania podróży służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Człuchowie 2013-05-08 15:01:17
ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-05-08 14:34:43
ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-05-08 14:35:17
ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-05-08 14:36:02
Zarządzenie nr 0050.46.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy alei Lawendowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2013-05-08 14:36:39
ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego n/w lokali: wolnego lokalu użytkowego nr 6, poł. w Człuchowie przy ul. Rynek nr 5; wolnego lokalu mieszkalnego nr 7, poł. w Człuchowie przy ul.Zamkowej 15, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2013-05-08 14:37:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA Z DNIA 29.04.2013 R. W sprawie: przyznania Pani Prezes Spółki nagrody rocznej 2013-05-08 14:38:28
Zarządzenie nr 0050.49.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie: sprzedaży działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie, położonej na osiedlu Wazów w trybie przetargu ustnego ograniczonego na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości, bezpośrednio przyległych do zbywanej działki gruntu 2013-06-04 14:14:44
Zarządzenie nr 0050.50.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ul. Ogrodowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2013-06-04 14:16:13
Zarządzenie nr 0050.51.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2013 r. 2013-05-15 14:00:21
Zarządzenie nr 0050.52.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2013-06-04 14:18:31
ZARZĄDZENIE Nr 0050.53.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie wskazania członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie reprezentujących w Spółce Gminę Miejską Człuchów 2013-07-05 09:07:29
ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Człuchowie 2013-06-04 14:28:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-07-05 09:34:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-07-05 09:35:41
Ogłoszenie nr ROiPM.0050.1.57.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie naboru do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży) 2013-07-05 09:36:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, w budynku poł. przy alei Wojska Polskiego nr 34A, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2013-07-05 09:38:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie 2013-07-05 09:39:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2013-07-05 09:40:36
ZARZĄDZENIE nr 0050.61.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy gruntu pod garaże blaszane, poł. w Ględowie, w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców budynku wielorodzinnego, poł.w Ględowie 4d 2013-07-05 09:42:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-07-05 09:43:37
ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-07-05 09:45:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-07-05 09:46:27
Zarządzenie nr 0050.65.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2013 r. 2013-07-05 09:47:38
Zarządzenie nr 0050.66.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2013 r. 2013-06-20 07:38:14
ZARZĄDZENIE Nr 0050.67.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zamiany gruntów, położonych w Człuchowie przy ul. Dworcowej stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie na grunty będące własnością Pana Andrzeja Karoń 2013-07-19 14:08:33
Zarządzenie nr 0050.68.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Mickiewicza i alei Wojska Polskiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2013-07-05 09:49:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2015 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności przypadających Gminie Miejskiej Człuchów 2013-07-19 14:09:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-07-05 09:50:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-07-05 09:51:11
ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-07-19 14:10:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-07-19 14:11:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-07-19 14:13:49
ZARZĄDZENIE Nr 0050.75.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia: 28 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2013-07-05 09:52:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2013-09-16 09:37:34
Zarządzenie nr 0050.77.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz osób fizycznych i prawnych nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Jana Skrzetuskiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2013-07-19 14:14:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie: sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego n/w lokali: - wolnego lokalu użytkowego nr 6, pol. w Człuchowie przy ul. Rynek nr 5 - i wolnego lokalu mieszkalnego nr 7, poł. w Człuchowie przy ul.Zamkowej 15, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie 2013-07-19 14:15:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami użytkowymi, do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i sprzedaży prawa własności budynków w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie, położonej w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego 2013-07-19 14:16:08
Zarządzenie Nr 0050.80.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Miejskiej w Człuchowie gruntu niezabudowanego położonego w Człuchowie ul. Traugutta z przeznaczeniem na cel publiczny 2013-07-19 14:16:40
ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 08 lipca 2013 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne miasta Człuchów 2013-09-16 09:40:24
ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego w Człuchowie 2013-09-16 09:42:20
Zarządzenie Nr 0050.83.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-09-16 09:44:53
ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-09-16 09:46:47
ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-09-16 09:48:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-09-16 09:49:53
Zarządzenie Nr 0050.87.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2013 roku 2013-09-13 11:51:15
ZARZĄDZENIE Nr 0050. 88.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu do którego można składać do dyrektorów szkół wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach programu rządowego ?Wyprawka Szkolna" 2013-09-16 09:52:37
ZARZĄDZENIE Nr 0050.89.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2013-09-16 09:54:06
ZARZĄDZENIE Nr 0050. 90.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2013-09-16 09:56:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania dyrektora Muzeum Regionalnego w Człuchowie 2013-09-16 09:59:53
ZARZĄDZENIE Nr 0050.92.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 2 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2013-09-16 10:01:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 11 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-09-16 10:02:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 11 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-09-16 10:03:59
Zarządzenie Nr 0050.95.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa dnia 12 września 2013 r. w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Miejskiej w Człuchowie gruntu niezabudowanego położonego w Człuchowie ul. Traugutta z przeznaczeniem na cel publiczny 2013-09-16 10:05:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 16 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-10-17 11:24:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 16 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-10-17 11:26:19
ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 16 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Gminy Miejskiej Człuehów na 2013 rok 2013-10-17 11:27:37
Zarządzenie Nr 0050.99.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 18 września 2013 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2014 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych 2013-10-17 11:29:03
ZARZĄDZENIE Nr 0050.100.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 18 września 2013 r. w sprawie delegowania przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym 2013-09-19 15:17:43
Zarządzenie Nr 0050.101.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 18 września 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów 2013-10-17 11:30:13
ZARZĄDZENIE Nr 0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenie opłat za korzystanie z szaletu miejskiego w Człuchowie 2013-10-17 11:32:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 4 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji ?Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok? 2013-10-07 14:37:40
ZARZĄDZENIE Nr 0050.104.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 4 października 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania ?Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Człuchowa na lata 2014-2020" 2013-10-16 13:42:22
Zarządzenie Nr 0050.105.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa dnia 14 października 3013 r. w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Miejskiej w Człuchowie nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem pod drogę publiczną 2013-10-17 11:34:08
ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 16 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-10-30 12:00:27
ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 16 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-10-30 12:03:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-10-30 12:04:43
ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2013-10-30 12:05:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 23 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-10-30 12:06:56
ZARZĄDZENIE Nr 0050.111.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 październka 2013 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. Chojnickiej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2014-01-30 11:34:08
ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia ?Planu obrony cywilnej Gminy Miejskiej Człuchów" 2014-01-30 11:35:28
ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie wyznaczenia zespołu kontrolnego dla przeprowadzenia kontroli w żłobkach 2014-01-30 11:36:23
Zarządzenie Nr 0050.114.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Miejskiej w Człuchowie gruntu niezabudowanego położonego w Człuchowie ul. Traugutta z przeznaczeniem na cel publiczny 2014-01-30 11:37:42
ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu na 2014 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2014-01-31 12:32:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2014-01-30 11:38:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2014-01-30 11:44:07
ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2014-01-30 11:45:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2014-01-30 11:46:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2014-01-30 11:50:23
ZARZĄDZENIE Nr 0050.121.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, zabudowanej budynkiem usługowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie, położonej w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 3 2014-01-30 12:10:31
ZARZĄDZENIE Nr 0050.122.013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Człuchowie na osiedlu Piastowskim stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Człuchowie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2014-01-30 12:11:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2013 oraz powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 2014-01-30 12:12:51
ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie komisji inwentaryzacyjnej 2014-01-30 12:27:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2014-01-30 12:28:07
ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 18 grudnia 2013 roku W sprawie wprowadzenia planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2014-01-30 12:30:56
Zarządzenie Nr 0050.127.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Miejskiej w Człuchowie gruntu niezabudowanego położonego w Człuchowie ul. Koszalińskiej z przeznaczeniem na cel publiczny 2014-01-30 14:14:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2012 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok 2014-01-30 14:15:56
ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2014 rok 2014-01-30 14:17:01
Zarządzenie nr 0050.130.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w prawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy MIejskiej Człuchów w 2014 r. 2013-12-19 15:44:47
ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej do odbioru usług, robót budowlanych wykonywanych podczas rekultywacji składowisk w Kiełpinie i Dębnicy realizowanych w ramach projektu: ?Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze" 2014-01-30 14:19:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2014-01-30 14:20:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2013 BURMISTRZA CZŁUCHOWA z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok 2014-01-30 14:26:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2009 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2014-01-30 14:26:59
OGŁOSZENIE Nr 0050.135.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 27 grudnia 2013 r. Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Gminie Miejskiej Człuchów na lata 2014-2020 2014-01-30 14:28:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2014-01-30 14:41:52
ZARZĄDZENIE Nr 0050.137.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2014-01-30 14:43:08
ZARZĄDZENIE Nr 0050.138.2013 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu audytu na 2014 r. 2014-01-30 14:46:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
05 sty 2013

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
05 sty 2013, godz. 22:01

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
05 sty 2013, godz. 22:01