Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2011


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej z utworzeniem usług społecznych i zdrowotnych, odnowa zieleni parku przyszpitalnego w Człuchowie" 2011-12-30 12:04:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV oraz przyłącza kablowego 0,4 kV na działkach nr 200/2 i 200/23 położonych w Człuchowie przy ul. Kamiennej do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 2011-12-21 10:06:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsiewzięcia:"Przebudowa ulic od ul. Jana Skrzetuskiego do ul. Chojnickiej, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowejoraz budowa oświetlenia ulicznego". 2011-12-09 12:57:00
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonych przy ul. Skrzetuskiego 2011-11-23 14:04:24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV oraz przyłącza kablowego 0,4 kV na działkach nr 200/3 i 200/23 położonych w Człuchowie przy ul. Kamiennej do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 2011-11-07 13:48:29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie centrum dystrybucji gazu płynnego (istniejący magazyn butli i stacja autogaz) o zbiorniki magazynowe (wersja kopcowana lub podziemna) o łącznej pojemności do 650 m^3, stanowisko autocystern, pomieszczenie rozlewu gazu do butli (adaptacja istniejącego magazynu) w Człuchowie ul. Słowackiego 11 - działka nr 11/5.))" 2011-10-31 14:44:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie centrum dystrybucji gazu płynnego (istniejący magazyn butli i stacja autogaz) o zbiorniki magazynowe (wersja kopcowana lub podziemna) o łącznej pojemności do 650 m^3, stanowisko autocystern, pomieszczenie rozlewu gazu do butli (adaptacja istniejącego magazynu) w Człuchowie ul. Słowackiego 11 - działka nr 11/5.))" 2011-10-31 14:42:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na: "Budowa hali widowiskowo-sportowej przy szkole nr 1 w Człuchowie oraz przebudowa istniejacej sali gimnastycznej i łącznika" dz nr 37/3, 37/2, 40/1, 41/13. 2011-10-14 10:05:45
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na: "Budowa hali widowiskowo-sportowej przy szkole nr 1 w Człuchowie oraz przebudowa istniejacej sali gimnastycznej i łącznika" dz nr 37/3, 37/2, 40/1, 41/13. 2011-10-14 10:04:29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0, 4kV, linii kablowej 15kV oraz linii kablowych 0,4kV 2011-10-13 13:19:24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie i montażu suszarni "ARAJ" S-424, montaż instalacji zewnętrznej gazu płynnego do S-424 z przyłączem gazowym PE 50,0 x 4,7 i zbiornikami naziemnymi gazu płynnego o pojemności 6x6700 dm^3 każdy. Montaż instalacji zewnetrznej i wewnętrznej gazu płynnego do celów co. i cwu. do istniejącego budynku biurowo - mie 2011-10-03 14:26:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji iinwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV oraz przyłącza kablowego 0,4kV na działkach przy ul. Bema 27 2011-09-23 14:50:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej o,4 kV do budynku Nadleśnictwa Człuchów 2011-09-12 14:25:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 15/10 i 15/13 położonych w Człuchowie, przy ul. Bema do zasilania budynku mieszkalnego. 2011-08-17 14:49:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 5285/7 i 5285/6 położonych w Człuchowie, przy ul. Sobieskiego do zasilania budynku nadleśnictwa 2011-08-10 12:14:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji układu odwadniającego a terenie działki nr 1093/4 położonej w Człuchowie przy ul. Kamiennej oraz budowa kompostowni pryzmowej służącej do kondycjonowania osadu ściekowego powstałego na oczyszczalni ścieków w Człuchowie na terenie działki nr 1093/5 położonej w Człuchowie przy ul. Kamienn 2011-08-10 12:11:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji układu odwadniającego na terenie działki nr 1093/4 położonej w Człuchowie przy ul. Kamiennej oraz budowa kompostowni pryzmowej służącej do kondycjonowania osadu ściekowego powstałego na oczyszczalni ścieków w Człuchowie na terenie działki nr 1093/5 położonej w Człuchowie przy ul. Kamiennej, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 2011-07-20 13:53:53
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Człuchowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt: "Budowa kompostowni pryzmowej dla odpadów wytworzonych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie". 2011-07-15 09:25:35
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjeciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią terenu - obszar poszerzony pod nazwą "Osiedle Wazów" w Człuchowie 2011-07-01 12:54:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania na budowę linii kablowej oraz przyłcza do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plac Wolności 23 w Człuchowie. 2011-06-29 14:51:35
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego Stare Miasto z otaczającym Śródmieściem - poszerzenie granic. 2011-05-10 14:13:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto z otaczającym Śródmieściem w Człuchowie - poszerzenie granic. 2011-05-10 14:07:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegających na budowielinii kablowej oraz złącza 0,4 kV na nr 23/5, 23/6, 59/1, 40/12, 40/2 i 40/11 położonych w Człuchowie przy al. Wojska Polskiego do zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy Placu Wolności 3 2011-04-29 14:38:50
Obwieszczenie podane do publicznej wiadomości w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla następującego przedsiewzięcia: Budowa kompostowni pryzmowej dla odpadow wytworzonych na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czluchowie 2011-04-20 07:55:00
Ogłoszenie do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2011-04-14 15:13:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko. 2011-04-14 14:45:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na budowie i montażu suszarni "ARAJ" S-424, montaż instalacji zewnętrznej gazu płynnego do S-424 z przyłączem gazowym PE 50,0 x 4,7 i zbiornikami naziemnymi gazu płynnego o pojemności 6x6700 dm^3 każdy. Montaż instalacji zewnetrznej i wewnętrznej gazu płynnego do celów co. i cwu. do istniejącego budynku biurowo - mieszkalnego z przyłączem gazowy 2011-03-11 09:31:13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Stare Miasto z otaczającym Śródmieściem 2011-02-25 12:10:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące Stare Miasto z otaczającym Śródmieściem 2011-02-25 12:04:35
Pomorska Izba Rolnicza ogłasza termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2011 roku 2011-01-18 08:18:22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Matczak

Data wytworzenia:
21 sie 2012

Osoba dodająca informacje

Marcin Matczak

Data publikacji:
21 sie 2012, godz. 14:59

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Matczak

Data aktualizacji:
21 sie 2012, godz. 14:59