Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów, tj.: działki położonej w Człuchowie przy ulicy Zbożowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz działki położonej w Człuchowie przy ulicy Żytniej w formie przetargu ustnego ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych Marcin Matczak 2021-06-17 07:45:35
2021 Marcin Matczak 2021-06-16 10:32:44
Decyzje środowiskowe (zakładka menu) Marcin Matczak 2021-06-16 10:31:21
Formularze Marcin Matczak 2021-06-16 08:47:28
Podaje się do publicznej wiadomości, że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile na wniosek firmy Telmax E.R. Gliszczyńscy Spółka Jawna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urżadzenia wodnego - wylotu analizacji deszczowje Marcin Matczak 2021-06-16 08:44:22
ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na wydzierżawianie nieruchomości gminy Marcin Matczak 2021-06-16 08:27:48
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: "Przebudowa i rozbudowa budynku obsługi stacji paliw wraz z zagospodarowaniem, Człuchów al. Jana Pawła II, dz. nr 29/7, 100/8, obręb ewidencyjny 64" Marcin Matczak 2021-06-15 13:47:17
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji Marcin Matczak 2021-06-14 14:46:59
Informacja o wynikach przetargu - z dnia 31 maja 2021 r. Marcin Matczak 2021-06-11 13:53:33
Konkursy Marcin Matczak 2021-06-11 13:47:24
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji Marcin Matczak 2021-06-11 13:44:52
Marcin Matczak 2021-06-10 08:34:47
Informacja Burmistrz Miasta Człuchowa informuje, że na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 1 zostały wywieszone wykazy nieruchomości - 02 czerwca 2021 Mateusz Leciejewski 2021-06-02 14:06:21
Informacja Burmistrz Miasta Człuchowa informuje, że na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 1 zostały wywieszone wykazy nieruchomości - 02 czerwca 2021 Mateusz Leciejewski 2021-06-02 14:05:58
Informacja Burmistrz Miasta Człuchowa informuje, że na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 1 zostały wywieszone wykazy nieruchomości - 02 czerwca 2021 Mateusz Leciejewski 2021-06-02 14:05:06
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej , położonej w Człuchowie przy ulicy Rynek (Rynek Miejski) Marcin Matczak 2021-06-02 11:41:38
Marcin Matczak 2021-06-01 13:32:56
ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr 24/2009 Burmistrza Miasta Człuchowa dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie Marcin Matczak 2021-06-01 13:30:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji Marcin Matczak 2021-05-31 13:59:52
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych do zbywanej działki gruntu, na sprzedaż prawa własności dzałki nr 378/1 Marcin Matczak 2021-05-28 10:44:51
Program współpracy Marcin Matczak 2021-05-28 10:38:47
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok Marcin Matczak 2021-05-28 10:38:04
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposaidających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (2020 r.)(na podstawie art. 37 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Marcin Matczak 2021-05-27 09:55:35
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł (2020 rok) (na podstawie art. 37 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Marcin Matczak 2021-05-27 09:54:03
2021 Marcin Matczak 2021-05-27 09:51:03
nazwa - dokument usunięty Marcin Matczak 2021-05-27 09:11:14
nazwa - dokument usunięty Marcin Matczak 2021-05-27 09:10:17
Ryszard Szybajło - Burmistrz Miasta Człuchów Marcin Matczak 2021-05-26 13:04:28
Jerzy Górny - Przewodniczący Rady Miejskiej w Człuchowie Marcin Matczak 2021-05-26 13:03:09
Marcin Matczak 2021-05-24 08:19:06
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Rynek (Rynek Miejski) Mateusz Leciejewski 2021-05-21 10:17:11
Ewidencja kąpielisk i ocena jakości wody w kąpieliskach Marcin Matczak 2021-05-19 14:58:38
Marcin Matczak 2021-05-19 11:05:37
ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji Marcin Matczak 2021-05-17 10:40:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych dla Urzędu Stanu Cywilnego w Człuchowie Mateusz Leciejewski 2021-05-17 10:39:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Człuchowie wprowadzonego zarządzeniem Nr 24/2009 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 marca 2009 r. Mateusz Leciejewski 2021-05-17 10:37:50
Rb-34S - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - okres sprawozdawczy: od początku roku 2021 do końca 1 kwartału roku 2021 Mateusz Leciejewski 2021-05-14 13:36:20
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych poł. w Człuchowie przy (1) ul. Zbożowej i (2) ul. Kamiennej Marcin Matczak 2021-05-14 09:49:35
Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu teyrotiralnego - sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku Marcin Matczak 2021-05-14 09:46:52
Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku Marcin Matczak 2021-05-14 09:44:55