Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 9, położonej w Człuchowie, przy ul. Słowackiego - nr postępowania PiOŚ.6730.4.2021.IK Marcin Matczak 2021-09-17 11:41:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania adminsitracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kablowej sieci oświetleniowej nn-0,4 kV w celu zasilenia oświetlenia drogowego Marcin Matczak 2021-09-17 11:36:04
Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 9, położonej w Człuchowie, przy ul. Słowackiego - nr postępowania PiOŚ.6730.4.2021.IK Marcin Matczak 2021-09-17 11:27:26
Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 9, położonej w Człuchowie, przy ul. Słowackiego - nr postępowania PiOŚ.6730.4.2021.IK Marcin Matczak 2021-09-17 11:24:17
ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 września 2021 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów przeznaczonych do użyczenia Marcin Matczak 2021-09-17 11:08:34
Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy al. Wojska Polskiego 1 wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy i użyczenia Marcin Matczak 2021-09-17 10:53:50
2021 Marcin Matczak 2021-09-15 15:16:09
Zawiadomienie stron postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy poprzez publiczne obwieszczenie Marcin Matczak 2021-09-15 15:15:57
Decyzje o warunkach zabudowy (zakładka menu) Marcin Matczak 2021-09-15 15:13:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Marcin Matczak 2021-09-15 08:43:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2022 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych Marcin Matczak 2021-09-15 08:24:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2022 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych Marcin Matczak 2021-09-15 08:22:59
Sprawozdania Marcin Matczak 2021-09-15 08:21:31
WPF - Wieloetnia Prognoza Finansowa Marcin Matczak 2021-09-15 08:21:19
Budżet Marcin Matczak 2021-09-15 08:21:05
Projekt Budżetu i WPF Marcin Matczak 2021-09-15 08:20:50
2022 Marcin Matczak 2021-09-15 08:20:23
Tomasz Kowalczyk - Urząd Miejski w Człuchowie - Zastępca Burmistrza Miasta Człuchowa Marcin Matczak 2021-09-13 15:58:06
Urszula Stupałkowska - Urząd Miejski w Człuchowie - Skarbnik Marcin Matczak 2021-09-13 15:10:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 września 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 130/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 września 2011 roku w sprawie nie pobierania podatku od towarów i usług przy sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych w drodze bezprzetargowej Marcin Matczak 2021-09-09 15:22:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 września 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.105.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i zarządzenia Nr 0050.106.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych Marcin Matczak 2021-09-09 15:21:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 września 2021 r. w sprawie: nabycia poprzez zawarcie umowy przekazania nieruchomości położonych w Człuchowie przy ulicach Motocrossowej i Pszenicznej na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów, z przeznaczeniem na cel publiczny Marcin Matczak 2021-09-09 15:20:29
ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych Marcin Matczak 2021-09-09 15:14:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych Marcin Matczak 2021-09-09 15:13:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Człuchowie oraz na terenie miasta Człuchów Mateusz Leciejewski 2021-09-06 15:23:08
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Mateusz Leciejewski 2021-09-03 12:00:57
Obwieszczenie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej sieci oświetleniowej nn 0,4 kV w celu zasilania oświetlenia drogowego w Człuchowie przy ul. Kamiennej Marcin Matczak 2021-09-03 12:00:48
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych, położonych w Człuchowie przy ul. Traugutta i Mickiewicza oraz nieruchomości przyległych do działki położonej przy ulicy Żytniej Marcin Matczak 2021-09-03 11:14:58
Uchwała nr XXV.220.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok Marcin Matczak 2021-08-31 10:35:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok Marcin Matczak 2021-08-31 10:33:30
ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok Marcin Matczak 2021-08-31 10:32:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości położonej przy ulicy Towarowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cel publiczny Marcin Matczak 2021-08-30 09:48:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości, położonych w Człuchowie przy ulicach Magnoliowej i Traugutta, stanowiących własność osób prywatnych, z przeznaczeniem na cel publiczny Marcin Matczak 2021-08-27 13:38:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 licpa 2021 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości, położonych w Człuchowie przy ulicach Magnoliowej i Traugutta, stanowiących własność Alicji i Marka małżonków Krzywak, z przeznaczeniem na cel publiczny - dokument usunięty Marcin Matczak 2021-08-27 12:17:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 licpa 2021 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości, położonych w Człuchowie przy ulicach Magnoliowej i Traugutta, stanowiących własność Alicji i Marka małżonków Krzywak, z przeznaczeniem na cel publiczny - dokument usunięty Marcin Matczak 2021-08-27 11:35:19
Konkursy Marcin Matczak 2021-08-27 10:09:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. p.n. "Zielona zdrowa sobota" Marcin Matczak 2021-08-27 10:08:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji - dokument usunięty Marcin Matczak 2021-08-27 10:06:03
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Człuchowie przy ulicy Średniej nr 12a, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych Marcin Matczak 2021-08-27 09:32:52
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji - dokument usunięty Marcin Matczak 2021-08-27 09:28:13