Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Mateusz Leciejewski 2022-01-19 08:17:48
Mateusz Leciejewski 2022-01-19 08:16:26
Mateusz Leciejewski 2022-01-19 08:15:42
Podsumowanie konsultacji społecznych Mateusz Leciejewski 2022-01-19 08:13:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. Marcin Matczak 2022-01-18 14:48:40
Marcin Matczak 2022-01-18 14:44:41
ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok Marcin Matczak 2022-01-18 14:42:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok Marcin Matczak 2022-01-18 14:41:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego i ustalania prawa do tego dodatku Marcin Matczak 2022-01-18 14:40:12
ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń od sygnalisty, działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń Marcin Matczak 2022-01-18 14:36:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Szkolnej w Człuchowie, oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko Marcin Matczak 2022-01-14 13:46:35
2022 Marcin Matczak 2022-01-14 13:44:29
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja 6 Lucyna Kryzel 2022-01-13 08:14:45
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 1 Lucyna Kryzel 2022-01-13 08:13:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa wzywające do udiału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców lub osób sprawujących faktyczny zarząd nad majątkiem masy spadkowej - garażu zlokalizowanego na działce 3/15 położonej przy ul. Średniej, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbiórce oraz rozbudowie części istniejącego obiektu handlowego zlokalizowanego na działce nr 3/68 położonej w Człuchowie przy Średniej 12c. - dokument usunięty Marcin Matczak 2022-01-11 12:47:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa wzywające do udiału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców lub osób sprawujących faktyczny zarząd nad majątkiem masy spadkowej lokali budynku wielorodzinnego Traugutta 7a w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowsnego na działce nr 4/2 położonej w Człuchowie przy ul. Traugutta 7. - dokument usunięty Marcin Matczak 2022-01-11 12:40:54
Informacje z zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych z tytułu należności pienieżnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, wg stanu na 31.12.2012 r. - dokument usunięty Marcin Matczak 2022-01-11 12:18:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa - wezwanie do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej 15kV oraz linii kablowych 0,4kv na działkach nr 7/9, 8/1, 9/1, 17 (obręb 64 mapa 19); 254/8, 355, 253/1 (obręb 64 mapa 25); 19/7, 21, 22/9, 26 (obręb 64 mapa 26) położonych w Człuchowie przy ul Plantowej oraz działkach nr: 233/1, 232/2, 320, 323, 324 położonych w obrębie Ględowo, gmina Człuchów - dokument usunięty Marcin Matczak 2022-01-11 12:05:20
Informacja z zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji Podatkowa, wg stanu na 30.09.2012 r. - dokument usunięty Marcin Matczak 2022-01-11 12:01:46
ZARZĄDZENIE NR 0050.171.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok Mateusz Leciejewski 2022-01-10 08:59:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok Mateusz Leciejewski 2022-01-10 08:58:58
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie w 2022 roku Marcin Matczak 2022-01-04 13:59:52
2022 Marcin Matczak 2022-01-04 13:59:03
ZARZĄDZENIE NR 0050.174.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie Marcin Matczak 2022-01-04 13:57:16
Referat Przestrzeni i Ochrony Środowiska - informacje i podstawowe formularze Marcin Matczak 2022-01-04 13:24:23
Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 9, położonej w Człuchowie, przy ul. Słowackiego - nr postępowania PiOŚ.6730.4.2021.IK Marcin Matczak 2022-01-03 10:07:33
Uchwała nr XXXIV.285.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Mateusz Leciejewski 2022-01-03 10:07:10
Uchwała nr XXXV.292.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Mateusz Leciejewski 2022-01-03 10:02:43
Uchwała nr XXXV.292.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Mateusz Leciejewski 2022-01-03 10:01:15
Stawki na rok 2022 Mateusz Leciejewski 2022-01-03 10:00:01
ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Miejskiej Człuchów w 2022 r. Marcin Matczak 2021-12-31 10:02:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego lokalu z zasobu Gminy Miejskiej Człuchów Marcin Matczak 2021-12-31 10:00:58
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezaudowanej, położonej w Człuchowie przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego Marcin Matczak 2021-12-31 09:50:20
2022 Marcin Matczak 2021-12-31 09:48:26
Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego Marcin Matczak 2021-12-31 09:48:13
Zarządzenie nr 0050.167.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych Marcin Matczak 2021-12-30 12:30:20
Zarządzeni nr 0050.166.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych Marcin Matczak 2021-12-30 12:27:05
ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarzdzenia nr 0050.129.2020 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegajacego na utrzymaniu terenów zieleni gminnej i zadrzewień Marcin Matczak 2021-12-30 12:22:01
Konkursy Marcin Matczak 2021-12-30 11:52:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. Marcin Matczak 2021-12-30 11:49:54