Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXIV.247.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadań własnych gminy obejmujących sprawy dróg gminnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewień, gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz o sposobie ustalania cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej. 2013-05-10 10:30
dokument Uchwała Nr XXXIV.249.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze sywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Człuchów oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczna oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg 2013-03-29 13:04
dokument Uchwała Nr XXXIV.248.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2013-03-29 13:03
dokument Uchwała Nr XXXIV.246.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-03-29 12:54
dokument Uchwała Nr XXXIV.245.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2013-03-29 12:51
dokument Uchwała Nr XXXIV.244.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie uchwalonego uchwałą Nr LXVI/368/2010 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 września 2010r., opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2010r. Nr 168, poz. 3475 2013-03-29 12:45
dokument Uchwała Nr XXXIV.243.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata 2013-04-04 10:32
dokument Uchwała Nr XXXIV.242.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadania własnego gmin obejmującego sprawy wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 2013-03-29 12:33
dokument Uchwała Nr XXXIV.241.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2013-03-29 12:30
dokument Uchwała Nr XXXIV.240.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-29 12:28
dokument Uchwała Nr XXXIV.239.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2013-03-29 12:27
dokument Uchwała Nr XXXIV.238.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz opłaty za gospodarowanie tymi odpadami 2013-03-29 12:26
dokument Uchwała Nr XXXIV.237.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 2013-03-29 12:25
dokument Uchwała Nr XXXIV.236.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zmiany uchwały XXXIII.227.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na prowadzenie szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2013-03-29 12:24