Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

 

Link do mapy z Systemem Informacji Przestrzennej Gminy Miejskiej Człuchów - Miasto Człuchów

 

Kierownik

Imię: Marzena

Nazwisko: Kraszewska

Funkcja: kierownik

E-mail: nieruchomosci@czluchow.eu

Godziny Przyjęć: w godzinach pracy urzędu

Kompetencje kierownika:

Wykonywanie zadań wynikających z realizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r. z późn.zm.), w szczególności:
1) zlecanie rzeczoznawcy majątkowemu ustalania wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie - jak również ogłaszanie przetargów na te usługi,
2) prowadzenie sprzedaży działek nie zabudowanych przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
3) organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości gminy,
4) nabywanie nieruchomości do zasobu w drodze umowy na własność lub użytkowanie wieczyste gminy,
5) przekazywanie nieruchomości stanowiących własność gminy, komunalnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz wygaszanie tego zarządu,
6) dokonywanie wykupu i zamiany nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań własnych gminy z przeznaczeniem na cele publiczne,
7) wykonywanie praw pierwokupu,
8) Pełnomocnictwo do zawierania umów notarialnych w imieniu Gminy Miejskiej
w Człuchowie odnośnie sprzedaży nieruchomości, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, ustanowienia odrębnych własności lokali i ich sprzedaży, zamiany nieruchomości, wykupu nieruchomości lub składania oświadczeń woli związanych
z wyżej wymienionymi czynnościami prawnymi, w tym do składania wniosków
o wpis w księgach wieczystych - na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Człuchowa,
9) planowanie dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym oraz ich wykonanie,
10) przygotowanie sprawozdań, ocen, informacji o stanie mienia komunalnego - jako załącznika do uchwały budżetowej,
11) gospodarowanie mieniem gminnym zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
12) koordynacja zadań realizowanych przez referat.

 

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami

Imię: Alina

Nazwisko: Oleszczak

E-mail: rolnictwo@czluchow.eu

Godziny Przyjęć: w godzinach pracy urzędu

 

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Imię: Mariusz

Nazwisko: Gappa

E-mail: ceidg@czluchow.eu

Godziny Przyjęć: w godzinach pracy urzędu

 

Rodzaje załatwianych spraw:

 • Sprzedaż na własność i oddawanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych
 • Sprzedaż gruntów na tzw. powiększenie
 • Sprzedaż gruntów pod budowę garaży
 • Sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych
 • Wykupy nieruchomości oraz zamiany nieruchomości
 • Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd oraz wygaszanie tego zarządu
 • Pierwokup
 • Gospodarka Rolna
 • Dzierżawa gruntów na cele handlowe, rolne, warzywnicze i pod garaże z lokalizacją czasową
 • Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
 • Spłaty rat z tytułu nabycia nieruchomości i wykreślenie hipoteki
 • Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości
 • Nazewnictwo ulic i nadawanie numerów porządkowych nieruchomości
 • Wydawanie zaświadczeń o zmianach adresu nieruchomości
 • Nabycie przez użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. nr 113 poz. 1209 z późn. zm.)
 • Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność użytkownikowi wieczystemu

Miejsce Załatwianych Spraw: 116, 117

Godziny Przyjęć: w godzinach pracy urzędu

Wszystkie załatwiane sprawy przez Referat na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. g ustawy z dnia 9 września 2000 roku
o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 86, poz. 960 z późn. zm.) nie podlegają opłacie skarbowej

 

Dokumenty:

Raport Zespołu ds. Produktów Tradycyjnych i Regionalnych

Oferta Inwestycyjna Gminy Miejskiej Człuchów

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Jesionek 14-01-2011 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Matczak 15-03-2021 11:14