Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XXXII. 225.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały LIII/307/2009 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2009 r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu - obszar poszerzony pod nazwą ?Osiedle Wazów" w Człuchowie 2013-02-09 23:49
dokument UCHWAŁA Nr XXXII.224.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHO WIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały IX/57/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r., w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2013-02-09 23:48
dokument UCHWAŁA Nr XXXII.223.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XIX/83/2007 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 października 2007 r., w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2013 2013-02-09 23:48
dokument UCHWAŁA Nr XXX.222.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XLI/23 8/2009 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 stycznia 2009 r., w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na prowadzenie szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2013-02-09 23:46
dokument UCHWAŁA Nr XXXII.221.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 2013-02-09 23:46
dokument UCHWAŁA NR XXXII.220.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2013-02-09 23:44
dokument UCHWAŁA NR XXXII.219.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu os. Wschód I i II w Człuchowie. 2013-02-09 23:43
dokument UCHWAŁA XXXII.218.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadań własnych gminy obejmujących sprawy dróg gminnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewień, gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz o sposobie ustalania cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej. 2013-02-09 23:42
dokument UCHWAŁA NR XXXII.217.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok 2013-02-09 23:40
dokument UCHWAŁA NR XXXII.216.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2013 rok 2013-02-09 23:39
dokument UCHWAŁA NR XXXII.215.2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2013 rok 2013-02-09 23:38