Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Ogłoszenie o funkcjonowaniu Kasy 24.12.2013 i 31.12.2013 2013-12-18 11:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dystrybucyjnego gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE dla zasilania budynków położonych w ciągu ul. Słowackiego na działkach o nr: 7/44, 7/26, 7/43, 7/42, 7/39, 7/38, 6, 4/7, 4/8, 4/5, 4/6, 3/11, 3/7, 2/14, 2/5, 2/13, 2/12, 2/11. 2013-12-18 08:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wschód I i II w Człuchowie. 2013-11-26 11:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie. 2013-11-26 11:39
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zadospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej. 2013-11-26 11:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami na działkach o nr: 25/4, 18, 19, 23/2, 24, 34, 35/1, 35/2 położonych w Człuchowie przy ul. Dworcowej. 2013-11-14 11:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie przewodów wodociągowych zawierających azbest w al. Wojska Polskiego, ul. Bema, ul. Chrobrego w Człuchowie. 2013-11-06 12:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskwych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Zbożowej, Pszenicznej i Lawendowej w Człuchowie. 2013-10-31 11:03
dokument Postnanowienie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wydania decyzji o środowiskwych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Zbożowej, Pszenicznej i Lawendowej w Człuchowie. 2013-10-31 11:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wydania decyzji o środowiskwych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Zbożowej, Pszenicznej i Lawendowej w Człuchowie. 2013-10-31 11:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dystrybucyjnego gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE dla zasilania budynków położonych w ciągu ul. Słowackiego na działkach o nr: 7/44, 7/26, 7/43, 7/42, 7/39, 7/38, 6, 4/7, 4/8, 4/5, 4/6, 3/11, 3/7, 2/14, 2/5, 2/13, 2/12, 2/11. 2013-10-14 14:39
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową w Człuchowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 października 2013r. do 19 listopada 2013r.. 2013r. 2013-10-11 10:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami na działkach o nr: 25/4, 18, 19, 23/2, 24, 34, 35/1, 35/2 położonych w Człuchowie przy ul. Dworcowej. 2013-10-11 10:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wydania decyzji o ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektów produkcyjnych i magazynowych celem wdrożenia wynalazku na modułowe panele konstrukcyjne. 2013-10-09 12:24
dokument Postanowienie Burmistrza Miasta Człuchowa stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektów produkcyjnych i magazynowych celem wdrożenia wynalazku na modułowe panele konstrukcyjne. 2013-10-08 12:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w rejonie ul. Bema i Al. Wojska Polskiego w mieście Człuchów 2013-09-09 10:22
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowęmieszkaniową, usługi i przemysł, w rejonie al. Jana Pawła II, al. Wojska Polskiego i ul. Kasztanowej w Człuchowie - uchwałą nr XXXVII.274.2013. Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26 czerwca 2013r. 2013-09-04 13:52
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wschód I i II w Człuchowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2013-08-08 07:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV oraz przyłącza kabliwego 0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego i garażowo-gospodarczego na działkach nr 322/1, 322/2 i 942 w Człuchowie przy ul Kościńskiego i ul. Chrobrego. 2013-07-09 08:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa wzywające do udiału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców lub osób sprawujących faktyczny zarząd nad majątkiem masy spadkowej - garażu zlokalizowanego na działce 3/15 położonej przy ul. Średniej, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbiórce oraz rozbudowie części istniejącego obiektu handlowego zlokalizowanego na działce nr 3/68 położonej w Człuchowie przy Średniej 12c. 2013-06-18 13:03
dokument Ogłoszenie nr ROiPM.0050.1.57.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie naboru do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży) 2013-06-07 07:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa wzywające do udiału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców lub osób sprawujących faktyczny zarząd nad majątkiem masy spadkowej lokali budynku wielorodzinnego Traugutta 7a w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowsnego na działce nr 4/2 położonej w Człuchowie przy ul. Traugutta 7. 2013-06-06 13:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni drogowej i urządzeń wodnych (wylot z kanalizacji deszczowej) na działkach nr 3/13, 30/1, 31/6, 7/4, 8/1, 9/9, 9/3, 9/12, 11/5, 12/6, 12/2, 22/6, 23/6, 39, i 1 (jezioro) położonych w Człuchowie przy ul. Łąkowej.) 2013-05-28 13:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV oraz przyłącza kabliwego 0,4 kV do zasilania budynku gospodarczego i garażowo-gospodarczego na działkach nr 322/1, 322/2 i 942 w Człuchowie przy ul Sienkiewicza . 2013-05-27 12:40
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową w Człuchowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 czerwca 2013r. do 1 lipca 2013r. 2013-05-22 13:46
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowęmieszkaniową, usługi i przemysł, w rejonie al. Jana Pawła II, al. Wojska Polskiego i ul. Kasztanowej w Człuchowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 kwietnia 2013r. do 17 maja 2013r. 2013-05-22 13:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: Budowa obiektów produkcyjnych i magazynowych celem wdrożenia wynalazku na modułowe panele konstrukcyjne. 2013-05-08 14:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacyjnej deszczowej na działkach nr 14/28 i 32/3 położonych w Człuchowie, przy ul. Sobieskiego. 2013-05-07 12:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i ul. Koszalińskiej w Człuchowie i możliwościach zapoznania się z jego treścią. 2013-04-18 13:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni drogowej i urządzeń wodnych (wylot z kanalizacji deszczowej) na działkach nr 3/13, 30/1, 31/6, 7/4, 8/1, 9/9, 9/3, 9/12, 11/5, 12/6, 12/2, 22/6, 23/6, 39, i 1 (jezioro) położonych w Człuchowie przy ul. Łąkowej.) 2013-04-16 09:04
dokument Informacja z zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, wg stanu na 31.03.2013r. 2013-04-11 13:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacyjnej deszczowej na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o - na działkach nr 14/28 i 32/3 położonych w Człuchowie, przy ul. Sobieskiego. 2013-03-29 12:21
dokument Informacja z zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, wg stanu na 31.03.2013 r. 2013-03-20 15:00
dokument Ogłoszenie Nr ROiPM.0050.1.19.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie naboru do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osob fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w Gminie Miejskiej Człuchow w 2013 r. 2013-03-19 13:34
dokument Ogłoszenie nr ROiPM.0050.1.17.2013.JG Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego 2013-03-06 11:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 12/59 i 12/63 położonych w Człuchowie przy ul. Jagiellońskiej. 2013-02-28 14:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2013. 2013-02-26 08:08
dokument Informacje z zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg udzielonych z tytułu należności pienieżnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, wg stanu na 31.12.2012 r. 2013-02-19 13:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie seci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach nr 87/2, 57, 74/2, 13/18, 15/10, 15/43, 15/45 położonych w Człuchowie przy ul. Bema i al. Wojska Polskiego. 2013-02-13 13:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu os. Wschód I i II. 2013-02-12 14:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu Os. Wschód I i II w Człuchowie. 2013-02-12 14:03
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Szczecińskiej, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i ul. Koszalińskiej w Człuchowie w dniach od 23 stycznia 2013r. do 22 lutego 2013r. 2013-01-09 12:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 12/59 i 12/63 położonych w Człuchowie przy ul. Jagiellońskiej. 2013-01-04 08:47