Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

                                                                                                                                                                        

Data podjęcia  Termin wykonania Miejsce publikacji Tytuł
25 kwietnia 2012 14 dni od ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pomorskiego Dz.U. Woj. Pomorskiego 2012 Poz. 2080 z dn. 15.06.2012 Uchwała Rady Miejskiej w Czluchowie Nr XXII/147/20012 w sprawie zmiany uchwały nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
25 kwietnia 2012 14 dni od ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pomorskiego Dz.U. Woj. Pomorskiego 2012 Poz. 2081 z dn. 15.06.2012 Uchwała Rady Miejskiej w Czuchowie Nr XXII/149/2012 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących wlasność Gminy Miejskiej Człuchów
13 czerwca 2012 14 dni od ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2012 Poz. 2178 - 29.06.2012 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXIV/158/2012 w sprawie statutu Gminy Miejskiej Człuchów
29 sierpnia 2012 29 sierpnia 2012 Dz. U. Woj. Pomorskiego 2012 Poz. 2977 - 25.09.2012 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXVI/170/2012 w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
10 września 2012   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2012 Poz. 2976 - 25.09.2012 Uchwala Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXVII/173/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicieleme jest Gmina Miejska Człuchów
10 października 2012 10 października 2012 Dz.U. Woj. Pomorskiego 2012 Poz. 3325 - 23.10.2012 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXVIII/177/2012 w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na stałe obwody głosowania
10 października 2012 14 dni od ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2012 Poz. 3364 - 26.10.2012 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXVIII/178/2012 w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w noclegowni osób bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Człuchowie
10 padziernika 2012 14 dni od ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2012 Poz. 3477 - 06.11.2012 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXVIII/179/2012 w sprawie zasad zwrotu wydatków ze świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy
10 padziernika 2012 14 dni od ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2012 Poz. 3374 - 29.10.2012 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXVIII/180/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/264/2006 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku
10 padziernika 2012 14 dni od ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2012 Poz. 3373 - 29.10.2012 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowe Nr XXVIII/182/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Człuchów
21 listopada 2012   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 215 - 10.01.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXIX/187/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalną, usługi, komunikację i zieleń obejmującego Stare Miato z otaczającym śródmieściem w Człuchowie
21 listopada 2012   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2012 Poz. 4013 - 10.12.2012 Uchwła Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXIX/188/2012 w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych
21 listopada 2012   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2012 Poz. 4070 - 10.12.2012 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXIX/189/2012 w sprawie określeni stawek podatku od nieruchomości
21 listopada 2012   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2012 Poz. 4082 - 10.12.2012 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXIX/190/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/80/2011 z dn. 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracja na podatek od nieruchomości, informacja w sprawie podatku leśnego, deklaracja na podatek leśny
21 listopada 2012   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2012 Poz. 4071 - 10.12.2012 Uchwała Rady Miejskiego w Człuchowie Nr XXIX/191/2012 w sprawie zmiany Regulminu Straży Miejskiej w Człuchowie
21 litopada 2012   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2012 Poz. 4057 - 10.12.2012 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXIX/194/2012 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i sposób jej poboru
12 grudnia 2012   Dz. u. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 497 - 22.01.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXX/201/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
12 grudnia 2012   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 484 - 22.01.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXX/202/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymii ustalenie stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności
12 grudnia 2012   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 484 - 22.01.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXX/203/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz opłaty za gospodarowanie tymi odpadami
12 grudnia 2012   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 485 - 22.01.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXX/204/2012 w sprawie ustalenia sposobu obliczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości , na których w części zamieszkują miezkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
12 grudnia 2012   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 499 - 22.01.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXX/205/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
12 grudnia 2012   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 486 - 22.01.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXX/206/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
12 grudnia 2012   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 500 - 22.01.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Czluchowie Nr XXX/207/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu wiadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
12 grudnia 2012   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 501 - 22.01.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXX/208/2012 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadpów oraz wysokości cen
12 grudnia 2012   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2013 Poz. 483 - 22.01.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXX/211/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok
28 grudnia 2012   Dz. U. Woj. Pomorkiego 2013 Poz. 567 - 25.01.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXI/214/2012 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odpadów komunalnych ora opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystoci ciekłych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Matczak 12-12-2012 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Matczak 11-04-2013 10:15