Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Link do mapy z Systemem Informacji Przestrzennej Gminy Miejskiej Człuchów - Miasto Człuchów

Formularze i druki:

Stanowiska:

Kierownik Referatu / Zastępca Burmistrza

Tomasz Kowalczyk

telefon: +48 59 834 22 91 wew. 311

e-mail: viceburmistrz@czluchow.eu

miejsce załatwiania spraw: pokój 101, I piętro


Stanowisko ds. dróg miejskich

Jacek Klik

telefon: +48 59 834 22 91 wew. 325

e-mail: drogi@czluchow.eu

miejsce załatwiania spraw: pokój 17, parter

 

Stanowisko ds. inwestycji

Marcin Adaszewski

telefon: +48 59 834 22 91 wew. 321

e-mail: inwestycje@czluchow.eu

miejsce załatwiania spraw: pokój 17, parter

 

Stanowisko ds. inwestycji

Małgorzata Wrona

telefon: +48 59 834 22 91 wew. 320

e-mail: budownictwo@czluchow.eu

miejsce załatwiania spraw: pokój 17, parter

 

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Lucyna Kryzel

telefon: +48 59 834 22 91 wew. 331

e-mail: zamowienia@czluchow.eu

miejsce załatwiania spraw: pokój 9, parter

 

Do zadań i kompetencji Referatu Inwestycji i Infrastruktury należą w szczególności sprawy:

 1. współpraca z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru inwestycyjno – budowlanego;
 2. zatwierdzanie lokalizacji urządzeń, tablic, reklam;
 3. udział w opracowaniu strategii rozwoju Gminy;
 4. prowadzenie ewidencji i nadzorowanie procedur całości zamówień publicznych realizowanych przez Burmistrza;
 5. ocena potrzeb inwestycyjnych i remontowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej;
 6. realizowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, w tym zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-rzemieślnicze i przemysłowe, współdziałanie w zaopatrzeniu Gminy w niezbędne dostawy mediów;
 7. prowadzenie ksiąg technicznych, dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów komunalnych;
 8. ewidencja inwestycji;
 9. zarządzanie budynkiem administracyjnym Urzędu – remonty kapitalne, bieżące, konserwacja;
 10. zarządzanie drogami miejskimi, prowadzenie ewidencji tych dróg;
 11. organizacja lokalnej sieci transportu;
 12. przygotowywanie i realizacja inwestycji i remontów urządzeń oświetlenia ulic i placów;
 13. naliczanie i egzekwowanie opłat za zajęcie pasa drogowego, lokalizowanie obiektów i ułożenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury niezwiązanych z utrzymaniem drogi;
 14. bieżąca kontrola funkcjonowania urządzeń oświetlenia ulic i placów;
 15. udział w sporządzaniu rocznych i wieloletnich planów wydatków na zadania inwestycyjne i remontowe;
 16. przygotowywanie inwestycji i remontów pod względem dokumentacyjnym, a w szczególności zlecanie i odbiór nowych dokumentacji projektowych, kosztorysów inwestorskich, aktualizacja dokumentacji posiadanych;
 17. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń na roboty i zgłoszenia robót do właściwych organów;
 18. nadzór bezpośredni oraz we współpracy z zatrudnionym inspektorem nadzoru nad rzeczową realizacją inwestycji i remontów, w szczególności wodociągów i kanalizacji;
 19. odbiór rzeczowy i rozliczanie finansowe inwestycji (ewidencja robót i materiałów);
 20. współdziałanie z administracją wyższego szczebla w sprawach nadzoru urbanistyczno-architektonicznego i budowlanego;
 21. przygotowywanie sprawozdań i rozliczeń z wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych;
 22. prowadzenie rozeznania w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania z różnych źródeł;
 23. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie i współpraca z instytucjami finansującymi w zakresie uzupełniania dokumentacji;
 24. przygotowywanie wniosków o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową;
 25. prowadzenie dokumentacji projektów, współpraca z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi w sprawach dotyczących obsługi projektu o środki pomocowe dla Miasta;
 26. przygotowanie dokumentacji do rozliczenia i kontroli projektów;
 27. pozostałe czynności i obowiązki niezbędne w celu sprawnej i płynnej realizacji inwestycji gminnych oraz we współpracy z innymi samorządami współfinansowanych ze środków UE;
 28. wdrażanie programów niezbędnych do realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Matczak 15-03-2021 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Leciejewski 17-03-2021 09:05