Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zestawienie zmian w funduszu jednostki - sporządzone na dzień 31-12-2020 r. 2021-05-04 08:06
dokument Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - sporządzony na dzień 31-12-2020 r. 2021-05-04 08:05
dokument Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" 2021-05-04 08:06
dokument Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Człuchów - sporządzony na dzień 31-12-2020 r. 2021-05-04 08:00
dokument Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - sporządzony na dzień 31-12-2020 r. 2021-05-04 07:57
dokument Uchwała Nr 044/g113/A/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 kwietnia 2021 r. 2021-04-08 11:30
dokument Uchwała Nr 032/g113/R/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Człuchów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 2021-03-15 11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2020 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2020 2021-03-01 15:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 rok 2021-03-01 15:12
dokument Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku 2021-02-26 10:02
dokument Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2020 roku 2021-02-26 10:00
dokument Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: na koniec 2020 r. 2021-02-26 09:57
dokument Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta naprawach powiatu - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 2021-02-26 09:44
dokument Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 2021-02-26 09:39
dokument Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku 2021-02-26 09:38
dokument Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - okres sprawozdawczy: od początku roku 2020 do końca 4 kwartału roku 2020 2021-02-26 09:37
dokument Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych - okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2020 2021-02-26 09:34
dokument Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 2021-02-26 09:33
dokument Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 2021-02-26 09:32