Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Akty prawa miejscowego

 

Data podjęcia Termin wykonania Miejsce publikacji Tytuł
2021-09-17 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 3543 z dn. 05.10.2021 Uchwała Nr XXXIII.273.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 września 2021r w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
2021-09-17 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 3542 z dn. 05.10.2021 Uchwała Nr XXXIII.271.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.262.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
2021-09-17 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 3541 z dn. 05.10.2021 Uchwała nr XXXIII.270.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 r.
2021-06-24 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 2949 z dn. 27.07.2021 Uchwała nr XXXI.267.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zwolnienia z opłaty III raty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021r.
2021-06-24 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 2656 z dn. 12.07.2021 Uchwała nr XXXI.265.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2021-06-24 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 2655 z dn. 12.07.2021 Uchwała nr XXXI.264.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Człuchów na rok szkolny 2021/2022
2021-06-24 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 2654 z dn. 12.07.2021 Uchwała nr XXXI.263.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2021-06-24 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 2653 z dn. 12.07.2021 Uchwała nr XXXI.262.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
2021-06-24 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 2652 z dn. 12.07.2021 Uchwała ne XXXI.261.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów
2021-06-24 wchodzi w życie z dniem podjęcia oczekiwanie na publikację Uchwała nr XXXI.254.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 czerwca 2021r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok
2021-04-19 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 2133 z dn. 09.06.2021 Uchwała nr XXX.252.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w Człuchowie
2021-04-19 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 1718 z dn. 12.05.2021 Uchwała nr XXX.251.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów
2021-04-19 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 1717 z dn. 12.05.2021 Uchwała nr XXX.250.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2021-2024
2021-04-19 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 1716 z dn. 12.05.2021 Uchwała nr XXX.249.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2021 roku
2021-04-19 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 1814 z dn. 19.05.2021 Uchwała nr XXX.248.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 kwietnia 2021r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok
2021-03-09 wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 1120 z dn. 25.03.2021

Uchwała nr XXIX.243.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 09 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok
2021-03-09 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 1121 z dn. 25.03.2021 Uchwała nr XXIX.242.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 09 marca 2021r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
2021-02-22 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 1095 z dn. 24.03.2021 Uchwała nr XXVIII.238.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szkolnej w Człuchowie
2021-02-16 wchodzi w życie z dniem podpisania Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 780 z dn. 25.02.2021 ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2021-02-08 wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 727 z dn. 22.02.2021 Uchwała Nr XXVII.237.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
2021-02-08 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 726 z dn. 22.02.2021 Uchwała Nr XXVII.236.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2021-02-08 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 725 z dn. 22.02.2021 Uchwała Nr XXVII.235.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII.343.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28.05.2014 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie
2021-02-08 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 757 z dn. 24.02.2021 Uchwała Nr XXVII. 232.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2021-02-08 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 730 z dn. 22.02.2021 Uchwała Nr XXVII.231.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
2021-02-08 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 724 z dn. 22.02.2021 Uchwała Nr XXVII.230.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Nr XXV.220.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok
2021-02-08 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2021 poz. 937 z dn. 10.03.2021 Uchwała Nr XXVII. 223.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul.Sienkiewicza w Człuchowie

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Matczak 11-02-2021 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Marcin Matczak 07-10-2021 08:51