Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji 2021-06-14 14:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji 2021-05-31 13:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr 24/2009 Burmistrza Miasta Człuchowa dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2021-06-01 13:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji 2021-05-17 10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie w 2021 roku 2021-05-11 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych dla Urzędu Stanu Cywilnego w Człuchowie 2021-05-17 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do załatwiania indywualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2021-05-11 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. z zakresu rewitalizacji 2021-05-06 11:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, położonego w Ględowie nr 4d/27 gminie Człuchów, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-05-11 10:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków nieruchomości przyległej 2021-05-11 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-05-04 11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-05-06 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-05-06 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ?KASZTAN 2021? 2021-05-13 12:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2021. BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych dla Urzędu Stanu Cywilnego w Człuchowie 2021-04-29 12:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-04-28 07:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 2021-04-22 13:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2021 BURMISZTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Urzędu Miejskiego na 2021 rok 2021-04-27 12:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2021 BURMISZTRZA MIASTA CZŁUCHOWA z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-04-27 12:20
dokument Zarządzenie Nr 0050.49.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie przekzania dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na modernizację budynku Domu Sportowca przy ulicy Szkolnej 1 w Człuchowie 2021-04-22 09:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2021 2021-04-21 14:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania małych dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów 2021-04-15 12:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Człuchowie za 2020 rok 2021-04-16 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie za 2020 rok 2021-04-16 13:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie za 2020 rok 2021-04-16 13:24
dokument OGŁOSZENIE NR 0050.43.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-04-02 10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Człuchowskiego oraz własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Człuchowskiego 2021-04-09 13:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemców, położonego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 31/3, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-04-09 13:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków wcześniej nabytej nieruchomości przyległej 2021-04-09 13:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicach Zbożowej i Kamiennej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-04-09 13:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2021 2021-04-02 12:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2021 2021-04-02 12:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW Z DNIA 23 MARCA 2021 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA WOLNE STANOWISKO PRZCY W URZĘDZIE MIEJSKIM W CZŁUCHOWIE 2021-03-26 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie: zmiany umowy o przedłużenie prawa użytkowania wieczystego i zmianę sposobu korzystania z gruntu w części dotyczącej terminu zabudowy nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste 2021-04-09 13:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW Z DNIA 23 MARCA 2021 R. W SPRAWIE PROWADZENIA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW MIASTA CZŁUCHOWA 2021-03-23 12:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW Z DNIA 18 MARCA 2021 R. W SPRAWIE PRZEKAZANIA DOTACJI DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W CZŁUCHOWIE NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU DOMU SPORTOWCA PRZY ULICY SZKOLNEJ 3 W CZŁUCHOWIE 2021-03-26 13:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2021 2021-03-11 12:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2020 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2020 2021-03-02 12:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 rok 2021-03-02 12:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2021-02-23 13:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej miasta Człuchów 2021-02-17 07:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Miejskiej Człuchów 2021-02-17 08:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2021 2021-02-17 08:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie 2021-02-15 11:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2021-03-26 12:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. 2021-01-27 14:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Miejskiej Człuchów za 2020 rok 2021-02-02 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2021 2021-02-02 11:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na rok 2021 2021-02-02 11:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian składu i reprezentacji podmiotów w Komitecie Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2021-01-27 11:35
dokument OBWIESZCZENIE NR 0050.17.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2021 roku 2021-01-27 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu cmentarzem komunalnym w Człuchowie 2021-02-03 13:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na zarządzaniu zamkniętymi składowiskami odpadów oraz prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie 2021-02-03 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2021R. BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wykonywania zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenach publicznych miasta Człuchów 2021-02-03 12:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie. 2021-01-25 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Zbożowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2021-01-29 11:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zbycia w drodze zamiany, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Szczecińskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów w zamian za grunty przeznaczone na cele publiczne 2021-01-29 11:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. 2021-01-26 13:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Człuchów na lata 2021 - 2025" 2021-01-15 12:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2021 rok 2021-01-13 14:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Człuchowie 2021-01-13 14:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-01-13 14:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2021-01-13 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Człuchowie 2021-01-11 14:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Miejskiej Człuchów w 2021 r. 2021-01-13 14:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok 2021-01-07 14:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych 2021-01-13 07:42