Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 099/g113/A/V/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2020 r. opiniująca pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Człuchowa w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Człuchowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. 2020-04-20 09:27
dokument Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r. 2020-04-07 08:39
dokument Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - sporządzony na dzień 31-12-2019 r. 2020-04-07 08:37
dokument Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" - sporządzony na dzień 31-12-2019 r. 2020-04-07 08:36
dokument Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego - sporządzony na dzień 31-12-2019 r. 2020-04-07 08:34
dokument Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Człuchów - sporządzony na dzień 31-12-2019 r. 2020-04-07 08:33
dokument Uchwała Nr 044/g113/R/V/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Człuchów za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 2020-04-01 13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 rok 2020-03-04 13:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2019 2020-03-04 13:38
dokument Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku 2020-03-02 07:56
dokument Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 2020-03-02 07:55
dokument Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku 2020-03-02 07:54
dokument Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - okres sprawozdawczy od początku roku 2019 do końca 4 kwartału roku 2019 2020-03-02 07:53
dokument Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych - okres sprawozdawczy: do dnia 310grudnia roku 2019 2020-03-02 07:51
dokument Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 2020-03-02 07:50
dokument Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 2020-03-02 07:49