Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2020

Akty prawa miejscowego
Data podjęcia Termin wykonania Miejsce publikacji Tytuł
2020-12-14 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 5690 z dn. 29.12.2020 Uchwała nr XXV.220.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok
2020-12-14 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz.U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 5552 z dn. 18.12.2020 Uchwała nr XXV.216.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Człuchów
2020-12-14 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz.U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 5662 z dn. 28.12.2020 Uchwała nr XXV.215.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej na rok 2020
2020-12-14 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 5689 z dn. 29.12.2020 Uchwała nr XXV.210.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2021-2027
2020-11-27 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 5476 z dn. 16.12.2020 ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2020R. BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Człuchowie
2020-11-23 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 5184 z dn. 08.12.2020 Uchwała Nr XXIV.206.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII.194.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2020-10-29 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 4786 z dn. 18.11.2020 Uchwała nr XXIII.202.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na rok 2020
2020-10-29 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 4843 z dn. 19.11.2020 Uchwała nr XXIII.199.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 październik 2020r w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2020-10-29 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku oczekiwanie na publikację Uchwała nr XXIII.198.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami powstającymi na tych nieruchomościach
2020-10-29 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 4841 z dn. 19.11.2020 Uchwała nr XXIII.197.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
2020-10-29 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 4840 z dn. 19.11.2020 Uchwała nr XXIII.196.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2020-10-29 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 4785 z dn. 18.11.2020 Uchwała nr XXIII.195.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2020-10-29 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 4784 z dn. 18.11.2020 Uchwała nr XXIII.194.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2020-10-29 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia oczekiwanie na publikację Uchwała nr XXIII.192.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX.280.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określania rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru
2020-10-29 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 4838 z dn. 19.11.2020 Uchwała nr XXIII.191.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie ustanowienia stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego
2020-10-29 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 5094 z dn. 03.12.2020 Uchwała nr XXIII.190.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od Ronda Miast Partnerskich do południowej granicy administracyjnej miasta, obejmującego Jezioro Miejskie w Człuchowie
2020-09-11 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 4026 z dn. 28.09.2020 Uchwała nr XXII.187.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia zasad budżetu obywatelskiego
2020-09-11 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 4025 z dn. 28.09.2020 Uchwała nr XXII.184.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 11 września 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok
2020-07-10 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 3456 z dn. 03.08.2020 Uchwała nr XXI.182.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 10 lipca 2020r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok.
2020-07-10 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 3455 z dn. 03.08.2020 Uchwała nr XXI.181.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy alei jana pawła II, ulicy kasztanowej i alei Wojska Polskiego
2020-06-19 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 3135 z dn. 14.07.2020 Uchwała nr XX.180.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Człuchów na rok szkolny 2020/2021
2020-06-19 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 3134 z dn. 14.07.2020 Uchwała nr XX.179.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie określenia zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Człuchowa
2020-06-19 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 3133 z dn. 14.07.2020 Uchwała nr XX.178.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnienia "Zasłużony dla Miasta Człuchowa"
2020-06-19 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 3132 z dn. 14.07.2020 Uchwała nr XX.176.2020Rady miejskiej w Człuchowie z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII.111.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie opłaty targowej
2020-06-19 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 3131 z dn. 14.07.2020 Uchwała nr XX.173.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 19 czerwca 2020r w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XV.140.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020
2020-05-28 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 2920 z dn. 01.07.2020 Zarządzenie Nr 0050.49.2020 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie
2020-04-30

wchodzi w życie

z dniem 21 kwietnia 2020 r.

Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 2384 z dn. 14.05.2020 Uchwała nr XIX.171.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.156.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
2020-04-30 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 2498 z dn. 26.05.2020 Uchwała nr XIX.169.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2020 roku
2020-04-30 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 2497 z dn. 26.05.2020 Uchwała nr XIX.163.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XV.140.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok
2020-04-22 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 2488 z dn. 26.05.2020 Uchwała Nr XVIII.158.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kmicica, ul. Chojnickiej, ul. Poniatowskiego, ul. Bema i ul. Kołłątaja w Człuchowie
2020-04-22 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 2413 z dn. 19.05.2020 Uchwała nr XVIII. 157 .2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
2020-04-22 wchodzi  w życie  z dniem ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2020 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 2291 z dn. 08.05.2020 Uchwała nr XVIII.156.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
2020-03-03 wchodzi w  życie z dniem podpisania Dz.U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 1865 z dn. 14.04.2020 ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2019 rok
2020-02-24 wchodzi w  życie z dniem podpisania Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 1409 z dn. 13.03.2020 Uchwała Nr XVII.155.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na rok 2020
2020-02-24 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020

poz. 1408 z dn. 13.03.2020

Uchwała Nr XVII.153.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Człuchów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2020-02-24 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 1407 z dn. 13.03.2020 Uchwała Nr XVII.150.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie : regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
2020-02-24 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 1406 z dn. 13.03.2020 Uchwała Nr XVII.149.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII.343.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie
2020-02-24  wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz.U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 1401 z dn. 12.03.2020 Uchwała Nr XVII.148.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach przyznania dodatku energetycznego i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2020-02-17 wchodzi w  życie z dniem podpisania Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 1230 z dn. 02.03.2020 ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2020 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2020-01-15 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 801 z dn. 30.01.2020 Uchwała nr XVI.144.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.135.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
2020-01-15 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 800 z dn. 30.01.2020 Uchwała nr XVI.143.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 15 stycznia 2020r w sprawie zmiany uchwały nr XIV.124.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2019r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki oplaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
2020-01-15 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 799 z dn. 30.01.2020 Uchwała nr XVI.142.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 15 stycznia 2020r w sprawie zmiany uchwały nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Matczak 31-01-2020 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Matczak 31-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Marcin Matczak 30-12-2020 08:20