Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 067/g113/R/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Człuchów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 2019-08-07 13:41
dokument Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 rok 2019-08-07 13:35
dokument Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 2019-02-26 07:40
dokument Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: na koniec 2018 r. 2019-02-26 07:38
dokument Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 2019-02-26 07:37
dokument Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 2019-02-26 07:35
dokument Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku 2019-02-27 14:48
dokument Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 2019-02-26 07:32
dokument Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 2019-02-26 07:30