Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

 

Data podjęcia Termin wykonania Miejsce publikacji Tytuł
2019-12-16 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 138 z dn. 07.01.2020 Uchwała Nr XV.140.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok
2019-12-16 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz.U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 525 z dn. 17.01.2020 Uchwała Nr XV.136.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2019-12-16 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz.U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 524 z dn. 17.01.2020 Uchwała Nr XV.135.2019 Rady Mieskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
2019-12-16 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz.U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 523 z dn. 17.01.2020 Uchwała nr XV.134.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019r w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2019-12-16 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2020 poz. 137 z dn. 07.01.2020 Uchwała Nr XV.130.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na rok 2019
2019-11-25 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 5672 z dn. 09.12.2019 Uchwała Nr XIV.127.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019-11-25 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Dz.U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 5671 z dn. 09.12.2019 Uchwała Nr XIV.126.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w częsci nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019-11-25 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 5670 z dn. 09.12.2019 Uchwała Nr XIV.125.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019-11-25 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Dz.U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 5624 z dn. 09.12.2019 Uchwała Nr XIV.124.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jezeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
2019-11-25 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Dz.U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 5669 z dn. 09.12.2019 Uchwała Nr XIV.123.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII.114.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019-11-25 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 5667 z dn. 09.12.2019 Uchwała Nr XIV.121.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII.112.2019 z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu i terminów platności
2019-11-04 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. oczekuje na publikację Uchwała Nr XIII.118.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019-11-04 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. Dz.U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 5348 z dn. 27.11.2019 Uchwała Nr XIII.117.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019-11-04 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 5334 z dn. 27.11.2019 Uchwała Nr XIII.116.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019-11-04 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. oczekuje na publikację Uchwała Nr XIII.115.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
2019-11-04 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. Dz.U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 5346 z dn. 27.11.2019 Uchwała Nr XIII.114.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019-11-04 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. Dz.U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 5345 z dn. 27.11.2019 Uchwała Nr XIII.113.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2019-11-04 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. Dz.U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 5344 z dn. 27.11.2019 Uchwała Nr XIII.112.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności
2019-11-04 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. Dz.U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 5343 z dn. 27.11.2019 Uchwała Nr XIII.111.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie opłaty targowej
2019-11-04 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz.U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 5333 z dn. 27.11.2019 Uchwała Nr XIII.110.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI.250.2018 z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla publicznych i niepublicznych : szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019-11-04 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz.U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 5332 z dn. 27.11.2019 Uchwała Nr XIII.108.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie nagród specjalnych Burmistrza
2019-11-04 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 5331 z dn. 27.11.2019 Uchwała nr XIII.104.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na 2019r.
2019-10-18 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 4920 z dn. 12.11.2019 Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie
2019-10-10 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oczekuje na publikację Uchwała Nr XII.99.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 10.10.2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Królewskiej oraz przy ul. Rynek w Człuchowie
2019-10-10 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz.U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 4859 z dn. 07.11.2019 Uchwała Nr XII.96.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 10.10.2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnosci za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019-10-10 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oczekuje na publikację Uchwała Nr XII.95.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 10.10.2019r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2019-10-10 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 4886 z dn. 07.11.2019 Uchwała Nr XII.93.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 10.10.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019
2019-09-16 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 4471 z dn. 08.10.2019 Uchwała Nr XI.91.2019 z dnia 16 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV.310.2018 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla placówek których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów
2019-09-16 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 4502 z dn. 10.10.2019 Uchwała Nr XI.85.2019 z dnia 16 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Miejskiej na rok 2019
2019-07-02 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 3673 z dn. 05.08.2019 Uchwała Nr X.83.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
2019-07-02 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 3650 z dn. 01.08.2019 Uchwała Nr X.81.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 02 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019
2019-06-06 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 3192 z dn. 03.07.2019 UCHWAŁA NR IX.80.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2019-06-06 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 3185 z dn. 02.07.2019 Uchwała Nr IX.78.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Nagród Burmistrza Człuchowa uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów
2019-06-06 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 3170 z dn. 01.07.2019 Uchwała Nr IX.75.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019-06-06 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 3227 z dn. 04.07.2019 UCHWAŁA NR IX.72.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej na rok 2019
2019-05-16 wchodzi w życie z dniem podpisania Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 2852 z dn. 12.06.2019 Uchwała Nr VII.68.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019
2019-04-29 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 2982 z dn. 14.06.2019 UCHWAŁA NR V.67.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku
2019-04-29 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 2681 z dn. 03.06.2019 Uchwała Nr VI.61.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Człuchowie
2019-03-25 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 1872 z dn. 16.04.2019

UCHWAŁA NR V.56.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XV.101.2015 r. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Człuchów
2019-03-25 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 1871 z dn. 16.04.2019 UCHWAŁA NR V.54.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2019
2019-03-25 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 1870 z dn. 16.04.2019 UCHWAŁA NR V.52.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
2019-03-25 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 1858 z dn. 16.04.2019 UCHWAŁA NR V.51.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
2019-03-25 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 1857 z dn. 16.04.2019 UCHWAŁA NR V.50.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
2019-03-20 wchodzi w życie z dniem podpisania Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 1741 z dn. 09.04.2019 Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2018 rok
2019-02-20 wchodzi w życie z dniem podpisania Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 1158 z dn. 07.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2019 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2019-02-07 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 1181 z dn. 12.03.2019 UCHWAŁA NR IV.44.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłaty zagospodarowanie tymi odpadami
2019-02-07 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz.U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 953 z dn. 26.02.2019 UCHWAŁA NR IV.43.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2019-02-07 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 1142 z dn. 07.03.2019 UCHWAŁA NR IV.39.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
2019-02-07 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 1141 z dn. 07.03.2019 UCHWAŁA NR IV.38.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchowa na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Matczak 11-02-2019 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Marcin Matczak 21-01-2020 09:41