Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR IV.46.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2018 r. sygn. akt III SA/Gd 735/18 2019-02-11 14:46
dokument UCHWAŁA NR IV.45.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2019-02-11 14:44
dokument UCHWAŁA NR IV.44.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłaty zagospodarowanie tymi odpadami 2019-02-19 12:22
dokument UCHWAŁA NR IV.43.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 2019-02-11 14:39
dokument UCHWAŁA NR IV.42.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w zakresie administrowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi wojewódzkiej DW 188 w mieście Człuchów w granicach administracyjnych Gminy Człuchów 2019-02-11 14:38
dokument UCHWAŁA NR IV.41.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2019-02-11 14:37
dokument UCHWAŁA NR IV.40.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Państwa Kazimierza i Haliny Chudych wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę 2019-02-11 14:35
dokument UCHWAŁA NR IV.39.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2019-02-11 14:32
dokument UCHWAŁA NR IV.38.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchowa na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2019-02-11 14:30
dokument UCHWAŁA NR IV.37.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-02-11 14:29
dokument UCHWAŁA NR IV.36.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Człuchowie na 2019 rok 2019-02-11 14:28
dokument UCHWAŁA NR IV.35.2019 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Człuchowie na 2019 rok 2019-02-11 14:27