Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok 2018-12-20 12:00
dokument UCHWAŁA NR III.33.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2018-12-21 11:20
dokument UCHWAŁA NR III.32.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie rezygnacji Gminy Miejskiej Człuchów z członkostwa w Związku Miast Polskich 2018-12-19 12:34
dokument UCHWAŁA NR III.31.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. 2018-12-19 12:33
dokument UCHWAŁA NR III.30.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy 2018-12-19 12:31
dokument UCHWAŁA NR III.29.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. 2018-12-19 12:29
dokument UCHWAŁA NR III.28.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-12-19 12:27
dokument UCHWAŁA NR III.27.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchowa na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2018-12-19 12:25
dokument UCHWAŁA NR III.26.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie 2018-12-19 12:24
dokument UCHWAŁA NR III.25.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej oraz sposobu ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 2018-12-19 12:23
dokument UCHWAŁA NR III.24.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Koszalińskiej w Człuchowie 2018-12-20 11:57
dokument UCHWAŁA NR III.23.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Królewskiej oraz przy ul. Rynek w Człuchowie. 2018-12-20 11:56
dokument UCHWAŁA NR III.22.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019 2018-12-19 12:18
dokument UCHWAŁA NR III.21.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 2018-12-19 12:16
dokument UCHWAŁA NR III.20.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w  budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-12-19 12:06
dokument UCHWAŁA NR III.19.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na częściowe pokrycie wkładu własnego Powiatu Człuchowskiego w realizację projektu "Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice" 2018-12-19 12:05
dokument UCHWAŁA NR III.18.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 2018-12-19 12:03
dokument UCHWAŁA NR III.17.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na 2019 rok 2018-12-19 12:00