Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLII.304.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego 2018-09-10 11:47
dokument UCHWAŁA NR XLII.303.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2018-09-10 11:46
dokument UCHWAŁA NR XLII.302.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 2018-09-10 11:45
dokument UCHWAŁA NR XLII.301.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów 2018-09-10 11:44
dokument UCHWAŁA NR XLII.300.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja 2018-09-10 11:41
dokument UCHWAŁA NR XLII.299.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII.259.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na stałe obwody głosowania 2018-09-10 11:40
dokument UCHWAŁA NR XLII.298.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 2018-09-10 11:38
dokument UCHWAŁA NR XLII.297.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2018-09-10 11:37
dokument UCHWAŁA NR XLII.296.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV.243.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2018-09-10 11:36
dokument UCHWAŁA NR XLII.295.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w  budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 2018-09-10 11:34
dokument UCHWAŁA NR XLII.294.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów 2018-09-10 11:31