Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

XLII sesja Rady Miejskiej w Człuchowie - 5 września 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz § 25 pkt 3 Statutu Gminy Miejskiej Człuchów zapraszamy na  XLII sesję  Rady Miejskiej w Człuchowie, która odbędzie się  5. września 2018 r. o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

1.  Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;

b) przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad;

c) przyjęcie protokołów  z obrad XL i XLI sesji Rady Miejskiej.

 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał  Rady.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2018 r.

5.  Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów:

a) podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchów.

6. Przedstawienie projektu uchwały, dyskusja i uchwalenie:

  1. w sprawie wprowadzenia  zmian w Uchwale Nr XXXV.248.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 r;
  2. w sprawie zmiany uchwały NR XXXV.243.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na realizacje zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do  miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
  3. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów;
  4. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania;
  5. sprawie zmiany uchwały nr XXXVII.259.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na stałe obwody głosowania;
  6. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja;
  7. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów
  8. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu;
  9. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

7. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej.

8.  Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.

9.  Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad  XLII sesji.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Matczak 28-08-2018 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Matczak 28-08-2018 14:44