Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVII.268.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Człuchów Umowy Współpracy Uczestników Przechlewskiego Klastra Energii 2018-03-09 12:21
dokument Uchwała Nr XXXVII.267.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej 2018-03-09 12:09
dokument Uchwała Nr XXXVII.266.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie 2018-04-09 13:21
dokument Uchwała Nr XXXVII.265.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 z dnia 28 grudnia 2017 r. do Porozumienia - umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.4.2017 z dnia 31.01.2017 r. zawarty pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a Gminą Miejską Człuchów i Powiatem Chojnickim na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów" 2018-03-09 12:04
dokument Uchwała Nr XXXVII.264.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na realizację wspólnego projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" 2018-03-09 11:58
dokument Uchwała Nr XXXVII.263.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej 2018-03-09 11:28
dokument Uchwała Nr XXXVII.262.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2018-03-09 11:25
dokument Uchwała Nr XXXVII.261.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie 2018-03-09 11:24
dokument Uchwała Nr XXXVII.260.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Człuchowie 2018-03-09 11:22
dokument Uchwała Nr XXXVII.259.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na stałe obwody głosowania 2018-03-09 11:21
dokument Uchwała Nr XXXVII.258.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-03-09 11:20
dokument Uchwała Nr XXXVII.257.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok 2018-03-09 11:18
dokument Uchwała Nr XXXVII.256.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" 2018-03-09 11:16