Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 033/g113/R/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 2018-04-18 14:36
dokument Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2017 rok 2018-03-12 15:27
dokument Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego 2018-02-22 07:52
dokument Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego 2018-02-22 07:50
dokument Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy na koniec 2017 r. 2018-02-22 07:47
dokument Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 2018-02-22 07:46
dokument Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 2018-02-22 07:43
dokument Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego 2018-02-22 07:42
dokument Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - okres sprawozdawczy od początku roku 2017 do końca 4 kwartału roku 2017 2018-02-22 07:39
dokument Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych - okres sprawozdawczy do dnia 31 grudnia roku 2017 2018-02-22 07:37
dokument Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 2018-02-22 07:34
dokument Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 2018-02-22 07:32