Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Data podjęcia  Termin wykonania Miejsce publikacji Tytuł
2018-12-17 wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 5230 z dn. 21.12.2018 Uchwała Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok
2018-12-17 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 5226 z dn. 21.12.2018 UCHWAŁA NR III.31.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.
2018-12-17 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 5225 z dn. 21.12.2018 UCHWAŁA NR III.30.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy
2018-12-17 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 5224 z dn. 21.12.2018 UCHWAŁA NR III.29.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.
2018-12-17 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 121 z dn. 09.01.2019 UCHWAŁA NR III.27.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg publicznych kategorii gminne na obszarze Miasta Człuchowa na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2018-12-17 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 85 z dn. 07.01.2019 UCHWAŁA NR III.26.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie
2018-12-17 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 309 z dn. 16.01.2019 UCHWAŁA NR III.24.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Koszalińskiej w Człuchowie
2018-12-17 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 115 z dn. 08.01.2019 UCHWAŁA NR III.20.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w  budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018
2018-11-28 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 4848 z dn. 04.12.2018

UCHWAŁA NR II.15.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Człuchów
2018-11-28 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 211 z dn. 11.01.2019 UCHWAŁA NR II.12.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII.256.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
2018-11-28 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 4994 z dn. 11.12.2018 UCHWAŁA NR II.10.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
2018-11-28 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz.U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 5039 z dn. 12.12.2018 UCHWAŁA NR II.9.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w  budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018
2018-10-12 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 4209 z dn. 05.11.2018

UCHWAŁA NR XLIV.310.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 października 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla placówek których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów

2018-10-03 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz.U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 3998 z dn. 24.10.2018 UCHWAŁA NR XLIII.307.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Człuchów
2018-10-03 wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dz.U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 4466 z dn. 19.11.2018

 
UCHWAŁA NR XLIII.305.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w  budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018
2018-09-05 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 3696 z 28.09.2018 UCHWAŁA NR XLII.303.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2018-09-05 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 3612 z dn. 19.09.2018 UCHWAŁA NR XLII.301.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów
2018-09-05 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 3695 z dn. 28.09.2018 UCHWAŁA NR XLII.300.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja
2018-09-05 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 3694 z dn. 28.09.2018 UCHWAŁA NR XLII.299.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII.259.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na stałe obwody głosowania
2018-09-05 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz.U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 3611 z dn. 19.09.2018 UCHWAŁA NR XLII.298.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018-09-05 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 3693 z dn. 28.09.2018 Uchwała Nr XLII.297.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
2018-09-05 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 3848 z dn. 11.10.2018 UCHWAŁA NR XLII.295.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w  budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018
2018-07-05 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego czeka na publikację UCHWAŁA NR XLI.293.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
2018-06-18 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 2690 z dn. 6.07.2018 UCHWAŁA NR XL.288.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego ul. Sienkiewicza oraz teren od ul. Kościńskiego do ul. Hubala w Człuchowie
2018-06-18 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 2731 z dn. 11.07.2018 UCHWAŁA NR XL.287.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Człuchów, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018-06-18 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 2730 z dn. 11.07.2018 UCHWAŁA NR XL.286.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
2018-06-18 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 2729 z dn. 11.07.2018 UCHWAŁA NR XL.285.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXV.248.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018
2018-05-16 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 2430 z dn. 15.06.2018 Uchwała Nr XXXIX.280.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru
2018-04-12 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 2035 z dn. 19.05.2018 UCHWAŁA NR XXXIII.273.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do konkursu pn. "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018)
2018-04-12 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 2034 z dn. 19.05.2018 UCHWAŁA NR XXXVII.271.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpilisk na terenie miasta Człuchów oraz sezonu kąpielowego w 2018 roku
2018-03-08 wchodzi w życie z dniem podpisania Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 1683 z dn. 27.04.2018 Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2017 rok
2018-03-07 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz.U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 1399 z dn. 10.04.2018 Uchwała Nr XXXVII.267.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miejską Człuchów publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej
2018-03-07 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz.U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 1294 z dn. 04.04.2018 Uchwała Nr XXXVII.262.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
2018-03-07 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 1220 z dn. 30.03.2018 Uchwała Nr XXXVII.259.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na stałe obwody głosowania
2018-03-07 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 1219 z dn. 30.03.2018 Uchwała Nr XXXVII.258.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018-03-07 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2019 poz. 210 z dn. 11.01.2019 Uchwała XXXVII.256.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
2018-02-13 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz.U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 893 z dn. 12.03.2018 Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2018-01-24 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje do 30 czerwca 2021 r. Dz.U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 626 z dn. 20.02.2018 Uchwała Nr XXXVI.255.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2018-01-24 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz.U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 625 z dn. 20.02.2018 Uchwała Nr XXXVI.251.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018-01-24 wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz.U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 624 z dn. 20.02.2018 Uchwała Nr XXXVI.250.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowosci pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018-01-24 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz.U. Woj. Pomorskiego 2018 poz. 694 z dn. 26.02.2018 Uchwała Nr XXXVI.249 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Matczak 26-01-2018 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Matczak 11-07-2019 08:38