Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 0050.121.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu audytu ma 2018r. 2018-07-09 11:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.120.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów 2018-01-11 12:55
dokument Zarządzenie Nr 0050.119.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2017 2018-01-03 11:21
dokument Zarządzenie Nr 0050.118.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 2018-01-04 07:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2017 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2018 r. 2017-12-28 13:59
dokument Zarządzenie Nr 0050.116.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Człuchowskiego, tj. działek nr 7/16 i 7/17, z przeznaczeniem na cel publiczny 2017-12-21 11:07
dokument Zarządzenie Nr 0050.115.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2017 2017-12-21 13:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.114.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 2017-12-21 14:32
dokument Zarządzenie Nr 0050.113.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018 2017-12-13 13:37
dokument Zarządzenie Nr 0050.112.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie 2017-12-13 13:43
dokument Zarządzenie Nr 0050.111.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 8 grudnia 2017 r. w srawie zmiany planu finansowego Urzedu Miejskiego na rok 2017 2017-12-13 13:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.110.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie 2017-12-11 11:11
dokument Zarządzenie Nr 0050.109.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o nazwie: "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów" 2017-12-12 14:49
dokument Zarządzenie Nr 0050.108.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 15/3 o pow. 0.0020 ha, położonej w Człuchowie przy ulicy Długosza, na rzecz użytkowników wieczystych 2017-11-29 13:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2017 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie naboru do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2017-11-23 14:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2017 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2018 r. 2017-11-23 14:21
dokument Zarządzenie Nr 0050.105.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 listopada 2017 r. w srpawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego na stanowisko w Urzędzie Miejskim. 2017-11-22 13:49
dokument Zarządzenie Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2017-11-27 10:43
dokument Zarządzenie Nr 0050.103.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2017 oraz powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej 2017-11-27 10:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie 2017-11-21 11:05
dokument Zarządzenie nr 0050.101.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 6 listopda 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2017 2017-11-13 13:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.100.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 2017-11-13 13:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.99.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu na 2018 rok oraz projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów 2017-11-22 13:35
dokument Zarządzenie Nr 0050.98.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2017 2017-11-02 07:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.97.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 2017-11-02 07:32
dokument Zarządzenie nr 0050.96.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2017 2017-10-31 07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2017 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypaku 2017-10-30 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2017 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2017-10-30 10:47
dokument Zarządzenie Nr 0050.93.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia głosowania mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach "Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018" 2017-10-30 10:47
dokument OGŁOSZENIE NR 0050.92.2017 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 18 października 2017 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-10-23 12:49
dokument Zarządzenie Nr 0050.91.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2017 2017-10-12 07:51
dokument Zarządzenie Nr 0050.90.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 2017-10-12 07:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.89.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2017-10-16 10:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.88.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Gminy Miejskiej Człuchów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok" 2017-10-06 14:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.87.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Człuchowie przy ul. Kmicica i Wołodyjowskiego stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2017-10-11 14:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.86.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2017-10-09 13:20
dokument Zarządzenie Nr 0050.85.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego 2017-10-02 11:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.84.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie mozliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie ar. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-10-02 11:40
dokument Zarządzenie Nr 0050.83.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2017 rok 2017-09-27 13:41
dokument Zarządzenie Nr 0050.82.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok 2017-10-18 13:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.81.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Człuchów 2017-09-27 13:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.80.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Człuchowa nr 0050.2.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2017 rok 2017-09-25 10:20
dokument Ogłoszenie Nr 0050.79.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-09-21 09:03
dokument Ogłoszenie Nr 0050.78.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 września 2017 r. w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-09-21 09:00
dokument Zarządzenie Nr 0050.77.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2017 2017-09-18 13:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.76.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2018 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych 2017-09-12 12:51
dokument Zarządzenie Nr 0050.75.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.44.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok 2017-09-08 08:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.74.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 24 sierpnia 017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXVIII.205.2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-09-08 09:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.73.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu do którego można składać do dyrektorów szkół wnioski o udzielenie pomocy uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" 2017-08-24 13:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.72.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Człuchów za I półrocze 2017 roku 2017-07-27 12:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2017 2017-07-20 08:14
dokument Zarządzenie Nr 0050.70.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 2017-07-20 08:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.69.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Człuchów nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. Sienkiewicza 2017-07-17 15:04
dokument Zarządzenie Nr 0050.68.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-27 15:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2017 2017-07-12 08:07
dokument Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 2017-07-12 08:06
dokument Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dbua 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie 2017-07-21 14:04
dokument Zarządzenie Nr 0050.64.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Podbipięty, Jana Skrzetuskiego i Porzeczkowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2017-09-04 11:41
dokument Zarządzenie Nr 0050.63.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Człuchowie przy ul. Słowackiego stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 2017-07-21 14:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2017 2017-06-28 14:35
dokument Zarządzenie Nr 0050.61.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 2017-06-28 14:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2017 2017-06-28 14:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.59.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na wydzierżawianie nieruchomości gminy 2017-06-29 11:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.58.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2017-06-19 12:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.57.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie 2017-06-09 13:35
dokument Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na wydzierżawianie nieruchomości gminy 2017-06-08 13:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.55.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2017-06-08 13:20
dokument Zarządzenie Nr 0050.54.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Miejskiego w Człuchowie za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. 2017-06-02 13:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.53.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na rok 2017 2017-06-08 13:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.52.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok 2017-06-08 13:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.51.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.13.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 października 2012 r. w sprawie organizacji pionu ochrony w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2017-06-02 13:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.50.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2017 r. 2017-06-02 09:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.49.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok 2017-06-02 09:30
dokument Zarządzenie Nr 0050.48.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Człuchowa nr 0050.2.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2017 rok 2017-05-30 11:06
dokument Zarządzenie Nr 0050.47.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Człuchowa nr 0050.22.2016 z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie organizacji Punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów 2017-05-30 11:00
dokument Zarządzenie Nr 0050.46.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu p.t. "Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie" 2017-05-25 13:45
dokument Zarządzenie Nr 0050.45.2017 Burmistrza Człuchowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2017 r. 2017-05-19 10:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.44.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok 2017-05-15 12:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.43.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie ustalenia trybu przekazania majątku i dokumentacji przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie 2017-05-15 12:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.42.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wyceny materiałów promocyjnych 2017-05-15 12:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.41.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie wicedyrektorowi p. Jadwidze Suchackiej 2017-05-05 14:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.40.2017 Burmistrz Miasta Człuchowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie 2017-05-02 14:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.39.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Człuchowa Nr 9/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za reklamy oraz warunki usytuowania reklam na terenie miasta Człuchów poza pasem drogowym 2017-05-05 14:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Burmistrza Człuchowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2017 rok 2017-05-02 14:37
dokument Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok 2017-05-02 14:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu pt. "Utworzenie Centrum Rodzin" 2017-05-02 14:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.35.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na nazwy nowych ulic w Człuchowie 2017-04-20 09:40
dokument Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko ds. komunalnych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2017-04-13 14:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Burmistrza Człuchowa z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2017 rok 2017-04-12 09:07
dokument Zarządzenie Nr 0050.32.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok 2017-04-12 09:05
dokument Zarządzenie Nr 0050.31.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2017) 2017-04-05 13:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.30.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej do przeprowadzania czynności związanych ze zbyciem nieruchomości gminy w drodze przetargowej 2017-04-06 10:00
dokument Zarządzenie Nr 0050.29.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2017 rok 2017-04-05 14:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.28.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wskazania członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie reprezentujących w Spółce Gminę Miejską Człuchów 2017-04-03 16:14
dokument Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko ds. zabezpieczenia informatycznych baz danych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2017-03-30 14:36
dokument Zarządzenie Nr 0050.26.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie 2017-03-28 14:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.25.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury; t.j. Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego za 2016 2017-03-27 15:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.24.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, tj.: Przedsiębiorstwa Handlowego DOMEL spółka jawna Ireneusza i Danuty Świadek 2017-03-27 15:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.23.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie: sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Podbipięty i Jana Skrzetuskiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów 2017-03-27 15:21
dokument Zarządzenie Nr 0050.22.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego, położonego w Człuchowie przy ulicy Dąbrowskiego nr 3/3a, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Człuchów 2017-03-27 15:14
dokument Zarządzenie Nr 0050.21.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2016 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2016 2017-03-21 14:37
dokument Zarządzenie Nr 0050.20.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2016 rok 2017-03-21 14:30
dokument Ogłoszenie nr 0050.19.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na nazwy ulic w Człuchowie 2017-03-09 14:56
dokument Zarządzenie Nr 0050.18.2017 Burmistrza Człuchowa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2017 rok 2017-03-06 11:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok 2017-03-06 11:37
dokument Zarządzenie Nr 0050.16.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2017-02-23 14:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.15.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów 2017-02-23 14:06
dokument Zarządzenie Nr 0050.14.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla obszaru Śródmieście w Człuchowie, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitarnym Trójmiasta oraz powołania Komisji ds. wyboru partnerów projektu 2017-02-10 13:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.13.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Człuchowa 2017-02-23 14:04
dokument Zarządzenie Nr 0050.12.2017 Burmistrza Człuchowa z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2017 rok 2017-02-23 14:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.11.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok 2017-02-23 13:59
dokument Zarządzenie nr 0050.10.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2017 roku 2017-02-07 08:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.9.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 01.02.2017 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obrony cywilnej w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2017 r. 2017-02-03 11:32
dokument Zarządzenie Nr 0050.8.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2017 rok 2017-02-24 11:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Człuchowie 2017-02-23 13:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.6.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego im. Jacka i Agatki w Człuchowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Człuchów w roku szkolnym 2017/2018 2017-02-03 12:55
dokument Zarządzenie nr 0050.5.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2017 rok 2017-02-23 13:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych 2017-01-30 13:49
dokument Zarządzenie Nr 0050.3.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2017 r. 2017-01-18 14:24
dokument Zarządzenie nr 0050.2.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2017 rok 2017-01-17 08:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.1.2017 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustalania i wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka 2017-01-16 12:02