Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Dworcowej na działkach 19/8 i 19/22. 2018-01-12 09:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 296 - ul. Sienkiewicza, w Człuchowie 2017-12-27 10:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Dworcowej.. 2017-12-01 11:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Sienkiewicza.. 2017-11-28 08:54
dokument Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wraz z odpowiedzią w sprawie Zmiany projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie. 2017-10-30 11:41
dokument Wystąpienie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wraz z odpowiedzią w sprawie Zmiany projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie. 2017-10-30 11:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zlokalizowanej w Człuchowie. 2017-10-24 13:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Dworcowej 27. 2017-09-22 10:46
dokument Podsumowanie konsultacji społecznych uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasady działenia Komitetu Rewitalizacji. 2017-09-21 14:26
dokument Podsumowanie konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie. 2017-09-21 14:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego o wydanie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy B. Chrobrego i wymianie nawierzchni chodnika i miejsca składowania odpadów na Osiedlu Młodych w Człuchowie 2017-09-06 10:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Sienkiewicza. 2017-09-04 15:02
dokument Projekt uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2017-08-25 12:01
dokument Projekt uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie 2017-08-25 11:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy B. Chrobrego i wymianie nawierzchni chodnika i miejsca składowania odpadów na Osiedlu Młodych w Człuchowie 2017-08-17 14:51
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektów dokumentów: Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie; Uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2017-08-16 10:18
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego ul. Sienkiewicza oraz terenu od ul. Kościńskiego do ul. Hubala 2017-08-08 12:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie. 2017-07-07 12:41
dokument Komunikat o zagrożeniu upraw roślin - lipiec 2017 2017-07-07 12:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Dworcowej 27.. 2017-06-23 13:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o podjęciu uchwały Nr XXX.221.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie 2017-06-12 12:20
dokument Komunikat o zagrożeniu upraw roślin 2017-05-24 10:52
dokument Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej w Człuchow.ie na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. 2017-05-16 11:57
dokument Powszechny Spis Rolny 2020 - konsultacje 2017-04-18 07:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Łąkowej. 2017-04-12 12:55
dokument Opracowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie określenia drzew i krzewów, do których nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2017-04-12 14:17
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (Edycja 2017) 2017-04-04 15:12
dokument Ogłoszenie Burmistrza Miasta Człuchowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią - teren przy ulicy Szczecińskiej w Człuchowie 2017-04-03 14:07
dokument Gminny Program Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie po zmianach. 2017-03-28 16:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok 2017-03-28 12:25
dokument Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej w Człuchowie na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. 2017-03-21 13:25
dokument Informacja w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowiska GPR Śródmieścia. 2017-03-14 14:11
dokument Informacje podsumowujące przebieg konsultacji społecznych dotyczące wszystkich form konsultacji. 2017-03-09 14:34
dokument Opinia Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie oceny strategicznej do GPR 2017-03-08 15:00
dokument Stanowisko RDOS w sprawie oceny strategicznej do GPR 2017-02-27 11:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Łąkowej. 2017-01-31 14:04
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Człuchowa zawiadamia, że w dniu 7 lutego 2017 r. rozpoczyna konsultacje społeczne niżej wymienionych projektów dokumentów: Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie, uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rwitalizacji 2017-02-21 14:37
dokument Obwieszczenie - Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 13.01.2017 r. wydał decyzję nr 1/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno" 2017-01-23 14:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla terenu przy ul. Szczecińskiej w Człuchowie. 2017-02-27 11:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu przy ul. Słowackiego w Człuchowie 2017-01-10 15:08