Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku 2014-08-07 12:32
dokument Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2012 2014-08-07 12:30
dokument RB 27s za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 2014-08-07 12:23
dokument Rb 28s za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 2014-08-07 12:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.25.2013 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2012 oraz sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2012 2013-07-30 10:58
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 2013-07-30 10:47
dokument Uchwała Nr 038/g113/R/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Człuchowa za 2012 r. 2013-04-22 10:36
dokument Rb NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r. 2013-06-13 09:01
dokument Rb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o Nadwyżce/Deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 2012-11-12 13:38
dokument Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Należności oraz Wybranych Aktywów Finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2012 r. 2012-11-12 13:36
dokument Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań wg Tytułów Dłużnych oraz Poręczeń i Gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 r. 2012-11-12 13:34
dokument Rb-28S Miesięcze Sprawozdanie z Wykonania Planu Wydatków Budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 2012-11-12 13:31
dokument Rb-27S Miesięczne Sprawozdanie z Wykonania Planu Dochodów Budżetowych Jednostki Samorządu Terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 2012-11-12 13:28
dokument Uchwała Nr 147/g113/B/II/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Człuchowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 2012-09-06 08:55
dokument Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. 2012-08-03 07:39
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 r. 2012-08-03 07:37
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 r. 2012-08-03 07:35
dokument Rb-27s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. 2012-08-03 07:33
dokument Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. 2012-08-03 07:31
dokument POMOC PUBLICZNA 2012-07-24 14:10
dokument Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - I kwartał 2012 2012-05-16 10:56
dokument Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - I kwartał 2012 2012-05-16 10:52
dokument Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - I kwartał 2012 2012-05-16 10:48
dokument Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji - I kwartał 2012 2012-05-16 10:47
dokument Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - I kwartał 2012 2012-05-16 10:44
dokument Uchwała Nr 038g113/K/IV/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 lutego 2012 r. 2012-02-14 08:31
dokument Uchwała Nr 008/g113/D/IV/12 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości pokrycia deficytu budżetowego w 2012 r. oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Człuchów w latach 2012-2024 2012-02-03 08:37
dokument Uchwała Nr XVI/103/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2012 2011-12-30 12:02