Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozdziale sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi seperatorami i przyłączami. 2015-12-14 13:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.160.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu pt. "LUIZA - luz i zaduma - rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego "Lasek Luizy" w Człuchowie, położonego na obszarze MOF Chojnice-Człuchów - etap II" 2015-12-23 14:39
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie miasta Człuchowa. 2015-12-02 14:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie miasta Człuchowa. 2015-12-02 13:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływania na środowisko dla terenów pomiędzy ul. Kościuszki i ul Średnią, oraz terenu przy ul. Skrzetuskiego w Człuchowie. 2015-10-28 13:53
dokument Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym - pismo z dnia 30 września 2015 r. 2015-10-20 11:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej przy ul. Dworcowej 2015-09-18 11:47
dokument Lista imienna osób, których kandydatury zostały zgłoszone do Miejskiej Rady Seniorów 2015-09-21 10:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi separatorami i przyłączami na terenie miasta Człuchowa. 2015-09-11 13:53
dokument Pomoc finansowa dla gospodastw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, w których powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r. 2015-09-11 13:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Człuchowie. 2015-09-11 08:12
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej ulicy Sienkiewicza 2015-08-26 09:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Punkt zbierania metali żelaznych, nieżelaznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na dz. nr 4/13, przy ul. Mickiewicza 4 w Człuchowie. 2015-07-28 08:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie 2015-06-29 14:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zwiększeniu powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nr 6 zlokalizowanego na poddaszu II piętra istniejącego budynku wielorodzinnego położonego w Człuchowie przy ul. Kamiennej 2 dz. nr 23 2015-06-15 15:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr 8/18 położonej w Człuchowie przy ul. Towarowej 17. 2015-05-13 12:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie projektu uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów. 2015-04-09 14:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4kV na działkach w ulicy Hubala 2015-03-24 15:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 marca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego dlaterenu położonego przu ul. Skrzetuskiego w Człuchowie 2015-03-25 11:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 marca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego terenu obejmującego: Grodzisko, Zamek, Las Komunalny, Jezioro Miejskie Małe i ośrodek sportu i rekreacji (OSiR) nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie 2015-03-25 11:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 marca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi oświaty i komunikację pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki i Średnią w Człuchowie 2015-03-25 11:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 13 marca 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń obejmującego Stare Miasto z otaczającym śródmieściem w Człuchowie 2015-03-25 11:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr 8/18 położonej w Człuchowie przy ul. Towarowej 17. 2015-03-13 10:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 91 i 103 do zasilania projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 92 położonej w Człuchowie przy ul. Hubala. 2015-02-06 12:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji autogazu o moduł dystrybucji paliw płynnych (olej napędowy + benzyna)" w Człuchowie, przy ul. Słowackiego 11, dz. nr 11/5 woj. pomorskie. 2015-01-19 13:42