Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Data podjęcia  Termin wykonania Miejsce publikacji Tytuł
2015-12-30 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2016 poz. 440 z dn. 05.02.2016 Uchwała Nr XVI.109.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok
2015-12-16 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Dz. U, Woj. Pomorskiego 2016 poz. 2834 z dn. 04.08.2016 Uchwała Nr XV.108.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok
2015-12-16 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 4499 z dn. 28.12.2015 Uchwała Nr XV.103.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015-12-16 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2016 poz. 108 z dn. 15.01.2016 Uchwała Nr XV.101.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały NR XLII.306.2013 r. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Człuchów
2015-12-16 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2016 poz. 95 z dn. 14.01.2016 Uchwała Nr XV.100.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok
2015-11-27 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 4057 z dn. 14.12.2015 Uchwała Nr XIV.97.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracja na podatek od nieruchomości, informacja w sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek rolny, informacja w sprawie podatku leśnego, deklaracja na podatek leśny
2015-11-27 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 4056 z dn. 14.12.2015 Uchwała Nr XIV.96.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015-11-25 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 4418 z dn. 25.11.2015 Uchwała Nr XIII.94.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłaty za gospodarowanie tymi odpadami
2015-11-25 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 4417 z dn. 22.12.2015 Uchwała Nr XIII.93.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2015-11-25 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 3936 z dn. 10.12.2015 Uchwała Nr XIII.92.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015-11-25 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 3935 z dn. 10.12.2015 Uchwała Nr XIII.91.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015-11-25 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2016 poz. 91 z dn. 14.01.2016 Uchwała Nr XIII.88.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok
2015-10-20 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 3335 z dn. 10.11.2015 Uchwała Nr XI.76.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Człuchowie
2015-10-20 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 3453 z dn. 18.11.2015 Uchwała Nr XI.75.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok
2015-09-09 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 2959 z dn. 28.09.2015 Uchwała Nr X.65.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015-09-09 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 3119 z dn. 13.10.2015 Uchwała Nr X.64.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok
2015-06-24 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 2503 z dn. 10.08.2015 Uchwała Nr IX.62.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/177/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 10 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na stałe obwody głosowania
2015-06-24 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 2496 z dn. 07.08.2015 Uchwała nr IX.61.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015-06-24 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego poz. 2542 z dn. 11.08.2015 Uchwała Nr IX.58.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok
2015-05-27 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 1871 z dn. 15.06.2015 Uchwała nr VIII.54.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie i nadania jej statutu
2015-05-27 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 1866 z dn. 15.06.2015 Uchwała nr VIII.53.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
2015-05-27 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 1865 z dn. 15.06.2015 Uchwała nr VIII.51.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie miasta Człuchowa
2015-05-27 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 1864 z dn. 15.06.2015 Uchwała nr VIII.45.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok
2015-04-24 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 1479 z dn. 29.04.2015 Uchwała Nr VII.43.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/177/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 10 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Człuchów na stałe obwody głosowania
2015-04-24 wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 1578 z dn. 12.05.2015

Uchwała nr VII.42.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów
2015-03-25 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego poz. 1501 z dn. 06.05.2015 Uchwała Nr VI.38.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok
2015-03-25 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 1208 z dn.  13.04.2015 Uchwała nr VI.36.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Człuchów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015-03-12 wchodzi w życie z dniem podpisania Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 2116 z dn. 08.07.2015 Zarządzenie Burmistrza Miasta Człuchowa Nr 0050.30.2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2014 rok
2015-03-04 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego poz. 1009 z dn. 25.03.2015 Uchwała Nr V.32.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015-03-04 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 1049 z dn. 27.03.2015 Uchwała Nr V.30.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów
2015-03-04 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 poz. 935 z dn. 20.03.2015 Uchwała Nr V.27.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015-03-04 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2016 poz. 2497 z dn. 15.07.2016 Uchwała Nr V.26.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok
2015-02-09 wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2016 poz. 2496 z dn. 15.07.2016 UCHWAŁA NR IV.21.2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 13-01-2015 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Matczak 05-08-2016 07:44