Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Data podjęcia  Termin wykonania Miejsce publikacji Tytuł
22 stycznia 2014   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 poz. 936 z dn. 27.02.2014 Uchwała nr XLIII.312.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok
22 stycznia 2014   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 poz. 504 z dn. 06.02.2014 Uchwała Rada Miejskiej w Człuchowie Nr XLIII.313.2014 z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
22 stycznia 2014   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 poz. 500 z dn. 06.02.2014 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XLIII.314.2014 z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
22 stycznia 2014   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 poz. 505 z dn. 06.02.2014 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XLIII.315.2014 z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy
22 stycznia 2014   Dz. U. Woj. Pmorskiego 2014 poz. 506 z dn. 06.02.2014 Uchwała Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XLIII.316.2014 z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
3 lutego 2014   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 poz. 1073 z dn. 12.03.2014 Uchwała nr XLIV.317.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok
26 lutego 2014   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 poz. 1074 z dn. 12.03.2014 Uchwała nr XLV.318.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok
26 lutego 2014   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 poz. 1075 z dn. 12.03.2014 Uchwała nr XLV.319.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Człuchów
26 lutego 2014   Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 poz. 1076 z dn. 12.03.2014 Uchwała nr XLV.321.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014 - 2020
26 marca 2014 r. 26 marca 2014 Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 1589 z dn. 17.04.2014 Uchwała nr XLVI.323.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok
26 marca 2014 r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pom. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 1615 z dn. 17.04.2014 Uchwała nr XLVI.325.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Człuchowie
26 marca 2014 r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pom. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 1903 z dn. 16.05.2014 Uchwała nr XLVI.326.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi      
26 marca 2014 r. 26 marca 2014 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 1590 z dn. 17.04.2014 UCHWAŁA NR XLVI.327.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
26 marca 2014 r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pom. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 1903 z dn. 16.05.2014 UCHWAŁA NR XLVI.329.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
26 marca 2014 r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pom. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 1759 z dn. 30.04.2014 Uchwała nr XLVI.330.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzieane w publicznym przedzkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Człuchów
29 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pom. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 2067 z dn. 05.06.2014 Uchwała nr XLVII.335.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Człuchowie
28 maja 2014 r. wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 2257 z dn. 27.06.2014 Uchwała nr XLVIII.339.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok
28 maja 2014 r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pom. Dz. U. Woj. Pomorkiego 2014 Poz. 2287 z dn. 02.07.2014 Uchwała nr XLVIII.341.2014 Rady Miejskiej w Człuhowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII.182.2012 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miejska Człuchów
28 maja 2014 r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pom. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 2166 z dn. 13.06.2014 Uchwała nr XLVIII.342.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową w Człuchowie
28 maja 2014 r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pom. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 2256 z dn 27.06.2014 Uchwała nr XLVIII.343.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie
28 maja 2014 r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pom. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 2453 z dn. 18.07.2014 Uchwała nr XLVIII.344.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie określenia ysokości dziennych stawek opłaty targowej i poobu jej poboru
28 maja 2014 r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pom. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 2243 z dn. 26.06.2014 Uchwała nr XLVIII.345.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.249.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Człuchów oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
20 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 3191 z dn. 25.09.2014 Uchwała nr XLIX.348.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok
20 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pom. Dz. U. Woj. Pomorsiego 2014 Poz. 2922 z dn. 02.09.2014 Uchwała nr XLIX.350.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
20 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pom. D. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 2923 z dn. 02.09.2014 Uchwała nr XLIX.351.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Człuchów
24 września 2014 r. wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 3614 z dn. 28.10.2014 Uchwała nr L.355.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok
24 września 2014 r. wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 3333 z dn. 09.10.2014 Uchwała nr L.357.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
24 września 2014 r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pom. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 3419 z dn. 14.10.2014 Uchwała nr L.359.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
29 października 2014 r. wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 4082 z dn. 24.11.2014 Uchwała nr LI.361.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok
12 listopada 2014 r. 12 listopada 2014 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 4328 z dn. 08.12.2014 UCHWAŁA NR LII.363.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok
12 listopada 2014 r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pom. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2014 Poz. 4154 z dn. 26.11.2014 UCHWAŁA nr LII.367.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie
30 grudnia 2014 r. wchodzi w życie z dniem podjęcia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 Poz. 223 z dn. 28.01.2015 UCHWAŁA Nr III.9.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 rok
30 grudnia 2014 r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 Poz. 314 z dn. 04.02.2015 UCHWAŁA Nr III.10.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
30 grudnia 2014 r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pom. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 Poz. 260 z dn. 30.01.2015 UCHWAŁA Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie
30 grudnia 2014 r. wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Pom. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2016 Poz. 2495 z dn. 15.07.2016 UCHWAŁA NR III.12.2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
30 grudnia 2014 r. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Dz. U. Woj. Pomorskiego 2015 Poz. 224 z d. 28.01.2015 UCHWAŁA Nr III.15.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 rok

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Matczak 11-03-2014 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Matczak 21-07-2016 07:39