Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

 

 

           KOMUNIKAT

SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA CZŁUCHÓW

- BURMISTRZA MIASTA

 

Procedury zachowania ludności w wypadkach zagrożeń:

 

 

Podaję do publicznej wiadomości procedury zachowania się ludności podczas wystąpienia zagrożeń sanitarno - epidemiologicznych:

 

ZAGROŻENIE  SANITARNE


 

Zagrożenie to wystąpić może w wyniku różnorodnych sytuacji lub zdarzeń ,które mogą być zależne od działalności człowieka jak i zdarzeń nie zależnych np.

 

Ø      uszkodzenia instalacji sanitarnych w wyniku awarii technicznych,

Ø      nie stosowanie prawidłowych technik składowania odpadów komunalnych,

Ø      skażenie terenu ,ujęć wody w wyniku awarii,

Ø      przedostanie się ścieków do ujęć wody w wyniku awarii.

 

Zagrożenia sanitarne w zależności od skali wystąpienia mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.

 

Co robić aby chronić siebie i najbliższych:

 

Ø      wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów ,ujęć wody zgłoś do właściwej terenowo stacji sanitarno - epidemiologicznej,

Ø      w czasie powodzi nie spożywaj żywności ,która uległa zamoczeniu ,nie pij wody z ujęcia lub studni ,która została zalana,

Ø      nie spożywaj warzyw ,owoców i innych plonów z terenów powodziowych,

Ø      nie kąp się w zbiornikach wodnych nie dopuszczonych prze służby sanitarne do kąpieli,

Ø      po awarii instalacji sanitarnych oczyść otoczenie /dezynfekcja/,

Ø      nie spożywaj żywności z niepewnych źródeł ,przeterminowanej,

Ø      nie pij wody z niezbadanych ujęć ,źródeł,

Ø      zgłoś się służb sanitarnych nietypowe /nie przeznaczone do tego celu/ miejsca składowania odpadów komunalnych.

 

ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNE


 

Epidemia to masowe szerzenie się określonej choroby ,zwłaszcza zakaźnej w zbiorowisku ludzkim w określonym czasie na obszarze ,na którym choroba o tym samym nasileniu w poprzednich latach nie występowała. Masowe szerzenie się choroby zakaźnej wśród zwierząt nazywa się epizootia. Wystąpienie choć jednego przypadku groźnej choroby zakaźnej może sugerować początek epidemii.

Epidemia stanowi duże zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Bakterie chorobotwórcze mogą przedostać się do naszego organizmu po przez spożycie zakażonej żywności ,wody ,po przez kontakt z chorym człowiekiem ,po przez wdychanie powietrza ,w którym mogą być rozpylone niebezpieczne mikroby. Wystąpienie epidemii może być skutkiem bioterroru a więc świadomej działalności człowieka.

 

Oznaki epidemii:

 

Ø      wystąpienie nagłych ,szybko szerzących się masowych zachorowań lub zgonów,

Ø       brak skuteczności leczenia w rutynowej terapii występujących powszechnie chorób,

Ø      wzrost zachorowań na chorobę endemiczną /endemia to utrzymywanie się danej choroby zakaźnej bądź nie zakaźnej na określonym terenie na tym samym poziomie/.

 

Oznaki epidemii ,która może być wynikem bioterroru:

 

Ø      duża liczba niewyjaśnionych zachorowań w krótkim czasie o podobnym obrazie klinicznym,

Ø      początek zachorowań jest nie wyjaśniony,

Ø      nagły ,nieoczekiwany wzrost zachorowalności i umieralności z powodu znanych chorób,

Ø      nawet pojedynczy przypadek choroby egzotycznej u osoby ,która nie opuszczała kraju,

Ø      jednoczesne występowanie zachorowań na podobne choroby na obszarach nie połączonych terytorialnie,

Ø      nietypowe źródło zakażenia: aerosol ,woda ,żywność.

 

Co robić aby w przypadku zagrożenia chronić siebie i najbliższych:

 

Ø      nie lekceważ ostrych objawów osobowych ,które wystąpiły nagle i skontaktuj się z lekarzem w celu przebadania,

Ø      nie lekceważ sytuacji kiedy te same objawy chorobowe w krótkim czasie wystąpiły u ciebie i u osoby lub osób ,z którymi miałeś kontakt,

Ø      przestrzegaj terminów szczepień ochronnych,

Ø      skontaktuj się z lekarzem jeśli wystąpią u ciebie nagłe nietypowe objawy chorobowe a ty nie dawno powróciłeś z egzotycznego kraju.

 

Kiedy istnieje podejrzenie epidemii:

 

Ø      unikaj dużych zbiorowisk ludzkich ,

Ø      unikaj kontaktu z osobą chorą twarzą w twarz,

Ø      jeśli wystąpiły u ciebie objawy chorobowe lub kontaktowałeś się z osobą chorą załóż na twarz maskę z gazy lub bibuły co zmniejszy ryzyko zakażenia innych,

Ø      przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej,

Ø      rygorystycznie przestrzegaj zaleceń ,zakazów i nakazów wydawanych przez władze i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno - epidemiologiczne

 

W przypadku zagrożenia epizootycznego:

 

Ø      rygorystycznie stosuj się do zaleceń i nakazów służb weterynaryjnych i sanitarno - epidemiologicznych,

Ø      zgłoś przypadki zachorowań u zwierząt także w swoim gospodarstwie,

Ø      stosuj się do zasad kwarantanny,

Ø      przestrzegaj rygorystycznie zasad w zakresie utylizacji zwierząt,

Ø      pamiętaj o świadectwie miejsca pochodzenia zwierząt.

 

Numer telefonów

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - /059/ 83 411 42

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - /059/ 83 46164

Urząd Miejski w Człuchowie - /059/ 83 42291 wew.322

ZAGROŻENIA  TECHNICZNE  I  CHEMICZNE


 

Zagrożenia chemiczne- to potencjalne niebezpieczeństwo zatrucia ,pożaru lub wybuchu, jakie stwarzają  z powodu swych własności fizykochemicznych i toksycznych ,substancje chemiczne stosowane w wysokich stężeniach ,ciśnieniach lub temperaturach ,używane w dużych ilościach ,powstające jako produkty uboczne w procesach technologicznych lub w trakcie prac z tymi substancjami.

Potencjalne źródło zagrożenia chemicznego to miejsce magazynowania ,transportowania lub przetwarzania substancji chemicznych.

 

Katastrofa- /wypadek ,awaria/ chemiczna wiąże się z niekontrolowanym uwolnieniem substancji chemicznej powodującej zagrożenie toksyczne ,wybuchowe lub pożarowe. Powstaje ona nieoczekiwanie ,a jej przebieg jest gwałtowny ,o bardzo dużej intensywności przemian jednostkowych ,wywołujących różnego rodzaju reakcje fizykochemiczne.

 

Miejsce i czas powstania awarii o charakterze chemicznym trudno ustalić z góry ,szczególnie w przypadku transportu ,pęknięcia rurociągów ,błędów technologicznych i niewłaściwego magazynowania ,w wyniku których do otoczenia przedostaje się duża ilość substancji chemicznej ,stwarzająca zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego ,światła zwierzęcego i roślinnego ,oraz innych elementów środowiska ,a także poważne straty materialne.

 

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku z udziałem niebezpiecznej substancji chemicznej powiadom natychmiast:

 

Ø      straż pożarną - tel.998

Ø      policję - tel.997

Ø      najbliższe Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel.8346164 bądź władze lokalne: Burmistrz - tel.8343272 lub 8342291 wew.322

 

Jak się zachować podczas uwolnienia niebezpiecznej substancji chemicznej!?

 

Ø      Jeżeli byłeś blisko miejsca wypadku z niebezpieczną substancją chemiczną - staraj się oddalić od tego miejsca ,przemieszczając się zawsze prostopadle do kierunku wiatru,

Ø      Unikaj kontaktu z wszelkimi rozlanymi substancjami chemicznymi ,gazami i parami,

Ø      Odizoluj materiały łatwopalne od rozlanej substancji,

Ø      Nie jedz żywności i nie pij płynów ,które mogłyby ulec skażeniu. W taki sam sposób postępuj ze zwierzętami hodowlanymi, bowiem chroniąc je ,chronisz własne zdrowie i życie,

Ø      W czasie niebezpiecznego zdarzenia o charakterze chemicznym ,jeśli usłyszysz sygnał alarmowy - włącz radio lub telewizor /na program lokalny/ i stosuj się ściśle do poleceń przekazywanych w komunikatach,

 

Możesz zostać poproszony o:

 

      - ewakuowanie się,

- udanie się w wyznaczone miejsce,

- pozostanie w mieszkaniu.

 

Ø      Jeśli znajdujesz się w samochodzie - zamknij okna i wyłącz wentylację,

Ø      Jeśli schroniłeś się w domu i mimo wykonanych zabezpieczeń obawiasz się ,że gazy lub trujące opary mogą wniknąć do budynku:

 

-          oddychaj przez filtr wykonany z ręcznika lub prześcieradła: wykorzystaj zastępcze i podręczne środki ochrony dróg oddechowych i skóry /maski tkaninowe ,płaszcze impregnowane ,okulary ochronne ,tampony z waty lub gazy/;

-          załóż ubranie szczelnie okrywające ciało i rękawice ,skarpety ,buty ,nawet jeśli zapewniają one minimalną ochronę,

-          pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach,

-          udaj się na parter lub do piwnicy - przy uwolnieniu substancji lżejszej od powietrza ,np.amoniaku,

-          na wyższe kondygnacje - w przypadku substancji cięższych od powietrza np.chloru ,kwasów,

-          wyłącz urządzenie elektryczne i gazowe z otwartym ogniem.

 

Udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej!

 

Ø      Wynieś zatrutego z pomieszczenia lub rejonów skażenia,

Ø      Zdejmij skażoną odzież i odizoluj ją,

Ø      Ciało umyj dużą ilością czystej wody /nie wycieraj/,

Ø      Zapewnij poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza,

Ø      Oczy płucz przy podwiniętych powiekach ,zdejmij ewentualne soczewki kontaktowe,

Ø      Zapewnij ochronę przed oziębieniem lub przegrzaniem,

Ø      Nieprzytomnemu nie podawaj płynów ani pokarmów,

Ø      Wezwij pomoc lekarską lub zapewnij transport do lekarza w pozycji leżącej, ewentualnie w stabilnej pozycji bocznej.

 

 

Niekiedy skutki wdychania lub kontaktu z substancją mogą być opóźnione!

 Co robić po wypadku!?

 

Ø      Jeżeli jesteś ewakuowany ,nie wracaj do domu ,zanim władze lokalne nie stwierdzą ,że jesteś bezpieczny,

Ø      Przed ponownym zamieszkaniem otwórz wszystkie okna ,włącz wentylatory i gruntownie wywietrz pomieszczenia,

Ø      Odkażanie przeprowadzaj zgodnie z zaleceniami władz lokalnych ,przede wszystkim umyj ręce w czystej ,nieskażonej wodzie ,zmień ubranie na czyste,

Ø      Skażone ubranie ,maski ,środki ochrony indywidualnej szczelnie odizoluj ,zakop lub przekaż służbom likwidacji skażeń,

Ø      Obserwuj nietypowe objawy zdrowotne ,które mogą być spowodowane oddziaływaniem niebezpiecznych substancji i ewentualnie zadzwoń po pomoc medyczną.

 Jak się przygotować do ochrony przed skażeniami i zakażeniami!?

      Ø      Bądź przygotowany do zabezpieczenia mieszkania poprzez:

 

-          uszczelnienie okien ,drzwi ,futryn - taśmą izolacyjną i folią,

-          uszczelnianie wszystkich szpar i miejsc ,w których przechodzą przewody wodociągowe ,centralnego ogrzewania ,gazowe ,kanalizacje itp.,

-          zaklejenie szczelnie papierem kartek wentylacyjnych,

  

Ø      Zapewnij przechowywanie artykułów żywnościowych w odpowiednich opakowaniach ,gwarantujących izolację żywności od środowiska zewnętrznego /metalowe puszki ,pojemniki szklane lub ze sztucznego tworzywa ,wielowarstwowe worki foliowe lub środowiska zewnętrznego /metalowe puszki ,pojemniki szklane lub ze sztucznego tworzywa ,wielowarstwowe worki foliowe lub papierowe/,

Ø      Wodę do celów spożywczych przechowuj w szczelnie zamkniętych szklanych lub plastikowych pojemnikach. Używaj tylko wody przegotowanej ,gotując ją wcześniej 15 - 20 minut,

Ø      Wodę do celów higieniczno - sanitarnych przechowuj w zabezpieczonych ceratą lub folią wiadrach ,bańkach ,beczkach itp.,.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Jesionek 17-03-2011 09:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Jesionek 17-03-2011 09:08