Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


za przyjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 2

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd wstrzymał się
Jacek Kazimierz Borkowski za
Andrzej Suchański za
Magdalena Czurejno za
Mariusz Przyszlak wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2019


za przyjeciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.112.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów oraz sposobu poboru i terminów płatności przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 2 3

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd przeciw
Jacek Kazimierz Borkowski wstrzymał się
Andrzej Suchański przeciw
Magdalena Czurejno wstrzymał się
Mariusz Przyszlak przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2019


za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.113.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 3 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd wstrzymał się
Jacek Kazimierz Borkowski za
Andrzej Suchański wstrzymał się
Magdalena Czurejno za
Mariusz Przyszlak wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2019


za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.114.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 4 lstopada 2019r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 4 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd wstrzymał się
Jacek Kazimierz Borkowski za
Andrzej Suchański wstrzymał się
Magdalena Czurejno wstrzymał się
Mariusz Przyszlak wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2019


za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej jeżeli własciciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 5 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd wstrzymał się
Jacek Kazimierz Borkowski wstrzymał się
Andrzej Suchański wstrzymał się
Magdalena Czurejno wstrzymał się
Mariusz Przyszlak wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2019


za przyjeciem uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 5 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd wstrzymał się
Jacek Kazimierz Borkowski wstrzymał się
Andrzej Suchański wstrzymał się
Magdalena Czurejno wstrzymał się
Mariusz Przyszlak wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2019


za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomosci na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zmieszkują mieszkańcy a powstaja odpady komunalne przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 5 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd wstrzymał się
Jacek Kazimierz Borkowski wstrzymał się
Andrzej Suchański wstrzymał się
Magdalena Czurejno wstrzymał się
Mariusz Przyszlak wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2019


za przyjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli położonych na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd za
Jacek Kazimierz Borkowski za
Andrzej Suchański za
Magdalena Czurejno za
Mariusz Przyszlak za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 25-11-2019