Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


za wprowadzeniem do porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Człuchowie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Człuchów przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 3

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd przeciw
Magdalena Czurejno przeciw
Mariusz Przyszlak przeciw
Henryk Treszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2021


za wprowadzeniem do porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Człuchowie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 3

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd przeciw
Magdalena Czurejno przeciw
Mariusz Przyszlak przeciw
Henryk Treszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2021


za przyjęciem porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Człuchowie z zaproponowanymi zmianami przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 3

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd przeciw
Magdalena Czurejno przeciw
Mariusz Przyszlak przeciw
Henryk Treszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2021


za przyjęciem protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd za
Magdalena Czurejno za
Mariusz Przyszlak za
Henryk Treszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2021


za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 1 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd za
Andrzej Suchański za
Magdalena Czurejno za
Mariusz Przyszlak wstrzymał się
Henryk Treszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2021


za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 3 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd wstrzymał się
Andrzej Suchański za
Magdalena Czurejno wstrzymał się
Mariusz Przyszlak wstrzymał się
Henryk Treszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2021


za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 1 3

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd przeciw
Andrzej Suchański wstrzymał się
Magdalena Czurejno przeciw
Mariusz Przyszlak przeciw
Henryk Treszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2021


za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wymiany i likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 1 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd wstrzymał się
Andrzej Suchański za
Magdalena Czurejno za
Mariusz Przyszlak za
Henryk Treszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2021


za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 1 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd wstrzymał się
Andrzej Suchański za
Magdalena Czurejno za
Mariusz Przyszlak za
Henryk Treszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2021


za przyjęciem uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej w Człuchowie oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd za
Andrzej Suchański za
Magdalena Czurejno za
Mariusz Przyszlak za
Henryk Treszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2021


za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Człuchów przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd za
Andrzej Suchański za
Magdalena Czurejno za
Mariusz Przyszlak za
Henryk Treszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2021


za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia "Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Człuchów" przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 3 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd wstrzymał się
Andrzej Suchański za
Magdalena Czurejno wstrzymał się
Mariusz Przyszlak wstrzymał się
Henryk Treszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2021


za przyjęciem uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Człuchów przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd za
Andrzej Suchański za
Magdalena Czurejno za
Mariusz Przyszlak za
Henryk Treszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2021


za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX.219.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 maja 2017r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz nadania statutu przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd za
Andrzej Suchański za
Magdalena Czurejno za
Mariusz Przyszlak za
Henryk Treszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2021


za przyjęciem wniosku o zmianę kwoty wynagrodzenia Burmistrza , podniesienie wynagrodzenia na poziomie 85 procent górnego pułapu wynagrodzenia odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
4 0 8

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski przeciw
Tomasz Golec przeciw
Henryk Krusiński przeciw
Piotr Zawada przeciw
Jerzy Górny przeciw
Alfons Żebryk przeciw
Zdzisław Szczepański przeciw
Czesław Drozd za
Andrzej Suchański za
Magdalena Czurejno za
Mariusz Przyszlak za
Henryk Treszczyński przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2021


za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Człuchów przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 4

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd przeciw
Andrzej Suchański przeciw
Magdalena Czurejno przeciw
Mariusz Przyszlak przeciw
Henryk Treszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2021


za wnioskiem o odrzucenie zaproponowanych podwyżek diet dla radnych odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
4 0 10

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski przeciw
Tomasz Golec przeciw
Henryk Krusiński przeciw
Urszula Trzebiatowska przeciw
Grażyna Misztal przeciw
Piotr Zawada przeciw
Jerzy Górny przeciw
Alfons Żebryk przeciw
Zdzisław Szczepański przeciw
Czesław Drozd za
Andrzej Suchański za
Magdalena Czurejno za
Mariusz Przyszlak za
Henryk Treszczyński przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2021


za przyjęciem uchwały w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Człuchowie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 4

Imię i nazwisko Głos
Marek Marcinowski za
Tomasz Golec za
Henryk Krusiński za
Urszula Trzebiatowska za
Grażyna Misztal za
Piotr Zawada za
Jerzy Górny za
Alfons Żebryk za
Zdzisław Szczepański za
Czesław Drozd przeciw
Andrzej Suchański przeciw
Magdalena Czurejno przeciw
Mariusz Przyszlak przeciw
Henryk Treszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2021