Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Człuchowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Człuchowa o zakończeniu postępowania adminsitracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kablowej sieci oświetleniowej nn-0,4 kV w celu zasilenia oświetlenia drogowego
2 Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 9, położonej w Człuchowie, przy ul. Słowackiego - nr postępowania PiOŚ.6730.4.2021.IK
3 ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 17 września 2021 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów przeznaczonych do użyczenia
4 Informacja Burmistrza Miasta Człuchowa o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy al. Wojska Polskiego 1 wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy i użyczenia
5 Zawiadomienie stron postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy poprzez publiczne obwieszczenie
6 ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
7 ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2022 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych
8 ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2022 rok oraz wzorów dokumentów planistycznych
9 ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 9 września 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 130/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 30 września 2011 roku w sprawie nie pobierania podatku od towarów i usług przy sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych w drodze bezprzetargowej
10 ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2021 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 3 września 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.105.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i zarządzenia Nr 0050.106.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych